Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Con hổ có nghĩa

Tiết 59: Văn bn:

Hớng dẫn đọc thêm: Con hổ có
nghĩa
( Truyện trung đại Việt Nam )

1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
- Hiểu đợc giá trị của đạo làm ngời trong truyện Con hổ có
nghĩa.
- Sơ bộ hiểu đợc trình độ viết truyện và cách viết truyện
h cấu ở thời trung đại.
b. Kỹ năng :
- Rèn luyện kỹ năng kể lại đợc truyện.
- Rốn KN t nhn thc, KN ỏnh giỏ tp thu..
c. Thái độ :
- Giáo dục học sinh sống phải biết ơn những ngời cu mang
mình.
2. Chuẩn bị:
a. Gv: Giáo án, tìm hiểu tài liệu, tranh ảnh.
b. Hs: Đọc trớc văn bản, soạn bài.

3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
a.Kim tra bi c:

TaiLieu.VN

Page 1


? Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa 2 loại
truyện cổ tích và truyện truyền thuyết?
b. Bi mi:

Gii thiu bi.

Hoạt động của thầy

H của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động I: Hớng dẫn tìm hiểu thể loại. (5p)
i. Thể loại
- Gọi hs đọc phần chú
thích
? Em hiểu thế nào là
truyện trung đại

- Đọc
- Trả lời

Trung đại: là 1 thuật ngữ
có tính chất quy ớc, để
chỉ 1 thời kỳ lịch sử và
cũng là 1 thời kỳ văn học
từ thế kỷ X (sau chiến
thắng của Ngô Quyền
trên sông Bạch Đằng năm
938) đến cuối TK 19.
- Truyện Trung đại VN đợc
viết bằng chữ Hán, Nôm.
Có những truyện ngắn
bằng văn vần và viết
bằng
chữ
Nôm.(tiếng
Việt).
+ Cốt truyện giữ một
vị trí quan trọng
+ Trình độ xdựng cốt
truyện còn đơn giản.
+ Cách kết cấu truyện
thờng đơn tuyến về trật
tự thời gian (trớc, sau).

TaiLieu.VN

Page 2


Hoạt động II: Hớng dẫn Đọc - hiểu văn bản. (10p)
- Đọc mẫu

ii. Đọc - hiểu văn bản.

- Gọi hs đọc

- Nghe

1. Đọc.

- Giải một số từ khó

- Đọc

2.Chú thích.

- Nghe, hiểu
? Em hãy cho biết bố - Chia
cục của bài
cục

bố

3. Bố cục: 2 phn.
a. Phần1: Nói về cái
nghĩa của con hổ thứ 1
với bà đỡ.
b. Phần còn lại:Nghĩa của
con hổ thứ 2 với ngời
kiếm củi.

? Mối quan hệ giữa 2
đoạn ấy

- Trả lời

2 đoạn thống nhất với
nhau bởi quan hệ ý
nghĩa: đều nhằm nói về
nghĩa của con ngời trong
đời sống xã hội.
- Kể chuyện tởng tợng.

?Văn bản này thuộc thể
- Trả lời
văn gì?
Hoạt động III: Hớng dẫn tỡm hiểu văn bản. (15p)
III. Tỡm hiu chi tit.

TaiLieu.VN

Page 3


1. Tên truyện.
? Tác giả đặt tên cho
truyện là "Con hổ có
nghĩa. Em có suy
nghĩ gì về tên truyện
- Trả lời
ấy?

- Gây ấn tợng mạnh, gợi
trí tò mò. Vì: Trong ấn tợng của ngời đọc xa nay
thì hổ báo là loài thú
hoang dã rất hung dữ. Con
hổ đợc suy tôn là Chúa
tể rừng xanh, Chúa Sơn
Lâm...
lôi cuốn ngời đọc tìm
hiểu.
1. Bà đ Trần đ đẻ
cho con Hổ.

? Bà Trần, ngời đã làm
ơn cho Hổ đợc giới
- Trả lời
thiệu nh thế nào?

- Tên: Bà Trần
- Quê: huyện Đông Triều
(nay Quảng Ninh)
- Bà làm nghề: đỡ đẻ.

? Lần đỡ đẻ này của bà
+ Đêm có tiếng gõ cửa
Trần có gì khác thờng,
- Suy nghĩ (hổ đa bà đi)
kì lạ?
trả lời
+ đỡ đẻ cho Hổ.
? Khi tới nơi Bà Trần đã
làm gì để giúp đỡ vợ
* Hổ đáp nghĩa với Bà
chồng nhà Hổ?
Trần:
- Trả lời

? Hổ đã đền đáp ơn
nghĩa bà đỡ Trần nh
thế nào?

- Tặng bà hơn 10 lạng bạc
(không đủ để giàu sang
nhng vào những năm đói
kém mất mùa cũng đủ
để cứu mạng sống của
bà.)
- Thái độ của Hổ khi đáp

TaiLieu.VN

Page 4


nghĩa:
+ Hổ lễ phép, cung
kính "quỳ xuống bên gốc
? Thái độ của Hổ khi
cây, lấy tay đào lên 1
đáp nghĩa đợc biểu
cục bạc dâng lên tặng
- Suy nghĩ, ân nhân của mình.
hiện nh thế nào
trả lời
+ Hổ đực lu luyến tiễn
ân nhân ra khỏi rừng
(đợi khi bà Trần đi xa)
Hổ gầm lên một tiếng nh
nói lời giã biệt.

-> Làm cho htợng con hổ
trở nên nh con ngời.

3. Ân nghĩa của con
hổ với bác Tiều.
? Biện pháp NT nhân
hoá ở đây có tác dụng
nh thế nào?

- Gọi học sinh đọc đoạn
2

* Con hổ gặp nạn và đợc bác Tiều cứu:
- Suy nghĩ,
- Tên: mỗ
trả lời
- Quê hơng: huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Nghề: kiếm củi nghề
này không giàu sang nhng
lại rèn luyện cho con ngời
lòng dũng cảm.

? Nhân vật Bác Tiều đTaiLieu.VN

- Con hổ gặp nạn là 1
con hổ trán trắng (hổ
hung dữ nhất), bị hóc xPage 5


ợc giới thiệu nh thế nào?

ơng bò

- Nghề vất vả, phải trèo - Suy nghĩ Bác tiều đã dũng cảm
đèo, lội suối, kiếm củi trả lời
cứu hổ.
mang xuống chợ bán
(thấy việc nghĩa không
kiếm tiền.
làm không phải anh hùng)

- Lòng nhân ái của con
? Con hổ gặp nạn gì?
ngời có sức cảm hoá lớn
Bác Tiều đã giúp hổ
lao, khiến hổ dữ " nằm
Suy
nghĩ,
thoát nạn nh thế nào?
phục xuống, há miệng
trả lời
nhìn bác tiều ra vẻ cầu
cứu.

* Con hổ đền ơn đáp
nghĩa với bác Tiều:
- Bác Tiều đã cứu hổ
thoát chết

? Lòng nhân ái của bác
Tiều có tác dụng gì

Hổ kiếm đợc món nào
ngon đều mang đến
biếu bác.

- Suy nghĩ, + Khi bác Tiều mất
trả lời
- Hổ thơng tiếc đến
trớc mộ dùng đầu dụi vào
quan tài, gầm lên, chạy
? Con hổ đã đền ơn
quanh vài vòng rồi đi.
đáp nghĩa với bác Tiều
nh thế nào?
- Đến ngày giỗ hổ đa
- Suy nghĩ,
đồ lễ là dê hay lợn để ở
trả lời
ngoài cửa nhà bác Tiều.

TaiLieu.VN

Page 6


- ở đây có sự nâng cấp
+ Con hổ trớc đền ơn 1
lần là xong (không có sự
gắn bó lâu dài với bà
Trần)
+ Con hổ sau đền ơn
mãi mãi (gắn bó khi sống,
và ngay cả lúc đã mất)
sự bền vững, thuỷ chung
rất cảm động.

? Em hãy so sánh mức
độ thể hiện cái nghĩa
của 2 con hổ.

- So sánh
- Khái quát,
trả lời

Hot ng IV: Hng dn tng kt. (5p)
? Nêu những nét chính
về nội dung và nghệ
thuật

TaiLieu.VN

IV. Tổng kết
1. Nội dung: Truyện mợn chuyện loài vật để nói

Page 7


chuyện con ngời nhằm
đề cao ân nghĩa trong
đạo lí làm ngời .
2. Nghệ thuật: Nhân
hóa tình tiết sự việc
ngày càng tăng, sự việc
sau sâu sắc hơn sự việc
trớc, tăng cái nghĩa của
con ngời.
* Ghi nhớ ( SGK )

- Gọi hs đọc ghi nhớ
c. Cng c: (3p)
- H thng ni dung bi.
- K túm tt truyn.
d. Dn dũ (2p)
- V nh hc bi c.
- c k chuyn, tp k din cm cõu truyn theo ỳng trỡnh t cỏc s vic.
- Chun b phn ng t.
________________________________

TaiLieu.VN

Page 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×