Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Con hổ có nghĩa

BÀI 14 - TIẾT 59: VĂN BẢN: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM:
CON HỔ CÓ NGHĨA
( TRUYỆN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM )
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
- Hiểu được giá trị của đạo làm người trong truyện Con hổ có nghĩa.
- Sơ bộ hiểu được trình độ viết truyện và cách viết truyện hư cấu ở thời trung đại.
b. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng kể lại được truyện.
- Rèn KN tự nhận thức, KN đánh giá tếp thu..
c. Thái độ:
- Giáo dục học sinh sống phải biết ơn những người cưu mang mình.
2. Chuẩn bị:
a. Gv: Giáo án, tìm hiểu tài liệu, tranh ảnh.
b. Hs: Đọc trước văn bản, soạn bài.
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
a.Kiểm tra bài cũ:
? Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa 2 loại truyện cổ tích và truyện truyền
thuyết?
b. Bài mới:


Giới thiệu bài.


Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động I: Hướng dẫn tìm hiểu thể loại. (5p)
i. Thể loại
- Gọi hs đọc phần chú thích

- Đọc

? Em hiểu thế nào là truyện
trung đại

- Trả lời

Trung đại: là 1 thuật ngữ có tính
chất quy ước, để chỉ 1 thời kỳ
lịch sử và cũng là 1 thời kỳ văn
học từ thế kỷ X (sau chiến thắng
của Ngô Quyền trên sông Bạch
Đằng năm 938) đến cuối TK 19.
- Truyện Trung đại VN được viết
bằng chữ Hán, Nôm. Có những
truyện ngắn bằng văn vần và viết
bằng chữ Nôm.(tiếng Việt).
+ Cốt truyện giữ một vị trí
quan trọng
+ Trình độ xdựng cốt truyện
còn đơn giản.
+ Cách kết cấu truyện thường
đơn tuyến về trật tự thời gian
(trước, sau).

Hoạt động II: Hướng dẫn Đọc - hiểu văn bản. (10p)
- Đọc mẫu

ii. Đọc - hiểu văn bản.

- Gọi hs đọc

- Nghe

1. Đọc.

- Giải một số từ khó

- Đọc

2.Chú thích.

- Nghe, hiểu
? Em hãy cho biết bố cục của
bài

- Chia bố cục

3. Bố cục: 2 phần.
a. Phần1: Nói về cái nghĩa của
con hổ thứ 1 với bà đỡ.
b. Phần còn lại:Nghĩa của con hổ
thứ 2 với người kiếm củi.

? Mối quan hệ giữa 2 đoạn ấy

- Trả lời

2 đoạn thống nhất với nhau bởi
quan hệ ý nghĩa: đều nhằm nói
về nghĩa của con người trong đời
sống xã hội.
- Kể chuyện tưởng tượng.

?Văn bản này thuộc thể văn
gì?

- Trả lời

Hoạt động III: Hướng dẫn tìm hiểu văn bản. (15p)


c. Củng cố: (3p)
- Hệ thống nội dung bài.
- Kể tóm tắt truyện.
d. Dặn dò (2p)
- Về nhà học bài cũ.
- Đọc kĩ chuyện, tập kể diễn cảm câu truyện theo đúng trình tự các sự việc.
- Chuẩn bị phần “Động từ”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×