Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Trả bài tập làm văn số 3

Tiết 61 :

CỤM ĐỘNG TỪ
A - Mục tiêu cần đạt.
1.Kiến thức:
- Nghĩa của cụm động từ.
- Chức năng ngữ pháp của cụm động từ.
- Cấu tạo đầy đủ của cụm động từ.
- ý nghĩa của phụ ngữ trước và phụ ngữ sau trong cụm động từ.
2. Kĩ năng:
Sử dụng cụm động từ.
3. Giáo dục:
* Tích hợp: - N2 kiến thức và ĐT, về cụm danh từ đã học.
B. Chuẩn bị thầy và trò.
- GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ năng
- HS: sgk, vở soạn.
C - Tiến trình bài dạy
Bài cũ :
- Động từ là gì ? Đặc điểm và chức vụ cú pháp của động từ ?
- Nêu các loại động từ trong tiếng Việt ? Cho ví dụ minh hoạ ?
Bài mới :


TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của GV, HS

Nội dung cần đạt

- Cho học sinh đọc câu văn trong I. Cụm động từ là gì ?
sách giáo khoa.

? Các từ ngữ in đậm bổ sung ý - Đã, nhiều nơi  đi
nghĩa cho những từ nào ?
- Cũng, những ... người  ra
? Thử lược bỏ các từ ngữ in đậm - Cho học sinh ghi câu đã bị lược bỏ các phụ
nói trên rồi rút ra nhận xét về vai ngữ trước và sau lên bảng.
trò của chúng ?
(Viên quan đi, đến đâu quan cũng ra)  đây là
câu không thể hiểu được.
Giáo viên : “Đã đi nhiều nơi”,
“Cũng ra những câu đố oái oăm để
hỏi mọi người” là các cụm động
từ.
? Vậy em hiểu thế nào là cụm - Học sinh trả lời.
động từ ?
- Giáo viên nhận xét, bổ sung, nhấn mạnh.
? Tìm 1 cụm động từ. Đặt câu với - Cụm động từ : Đã làm bài tập.
cụm động từ ấy rồi rút ra nhận xét
về hoạt động trong câu của cụm - Đặt câu : Tôi đã làm bài tập
động từ so với động từ ?
- Cụm động từ hoạt động trong câu giống như
một động từ.
- Cho 1 học sinh đọc ghi nhớ.

TaiLieu.VN

* Ghi nhớ .

Page 2


- Giáo viên nhấn mạnh nội dung,
kiến thức cần nhớ. Yêu cầu học
sinh học thuộc.
II. Cấu tạo của cụm động từ :
1) Vẽ mô hình cấu tạo của các cụm động từ
trong câu đã dẫn ở phần I.
? Cụm từ gồm mấy bộ phận ? Đó - Cụm từ gồm 3 bộ phận : Phần đứng trước
là những bộ phận nào ?
động từ, động từ trung tâm và phần đứng sau
động từ.
? Dựa vào vị trí các bộ phận,em
hãy vẽ mô hình cụm động từ ?

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

đã

đi

nhiều nơi

ra

Những câu đố
oái oăm để hỏi
mọi người

cũng

? Tìm thêm những từ ngữ có thể - Phụ trước : Còn, đang, chưa, sẽ.
làm phụ ngữ ở phần trước, phần
- Phụ sau : được, ngay, rồi, xong
sau cụm động từ ?
? Cho biết những phụ nữ ấy bổ - Học sinh trả lời.
cho động từ trung tâm những ý
- Giáo viên nhận xét, bổ sung
nghĩa gì ?
- Cho học sinh đọc ghi nhớ.

* Ghi nhớ .

- Giáo viên nhấn mạnh nội dung,
kiến thức cần nhớ. Yêu cầu HS
TaiLieu.VN

Page 3


học thuộc.
III. Luyện tập :
- Cho học sinh đọc bài tập.

Bài 1 :

? Tìm cụm động từ trong các câu a. Còn đang đùa nghịch ở sau nhà.
văn ?
b.- Yêu thương Mỵ Nương hết mực.
- Muốn kén ... xứng đáng
c.- Đành tìm cách ... thông minh nọ
- Có thì giờ đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ
- Cho học sinh đọc bài tập.

Bài 2 :

? Chép các cụm động từ trên vào - Học sinh tự lập bảng vè điền đúng vị trí của
mô hình cụm động từ ?
các bộ phận trong cụm động từ vào bảng.
Bài 3 :
- Cho học sinh đọc bài tập.

- Hướng dẫn : Hai phụ ngữ “chưa” và “không”
đều có ý nghĩa phủ định. “Chưa” là sự phủ định
tương đối, “không” là sự phủ định tuyệt đối 
cách dùng 2 từ này đều cho thấy sự thông
minh, nhanh trí của em bé.

* Cho các động từ : Lo lắng, hy vọng hãy tạo nên cụm động từ về môi trường.
Gơị ý : Mấy năm nay tôi lo lắng nhiều vì nạn ô nhiễm môi trường ở quê tôi.
Tôi hy vọng một ngày gần đây nạn ô nhiễm môi trường sẽ giảm.

TaiLieu.VN

Page 4


* Cũng cố bài :
- Giáo viên hệ thống lại kiến thức về cụm động từ.
* Hướng dẫn học bài :
- Học sinh làm bài tập 4 (SGK trang 149).

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×