Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 15: Mẹ hiền dạy con

Tiết 62:Văn bản:

Mẹ hiền dạy con
(Trích: Liệt nữ truyện)
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
- Hiểu thái độ, tính cách, phơng pháp dạy con trở thành bậc
vĩ nhân của bà mẹ thầy Mạnh Tử.
- Hiểu cách viết truyện gần với cách viết kí, viết sử ở thời
trung đại.
- Truyện "Mẹ hiền dạy con có cốt truyện đơn giản, lời kể
bình dị nhng vẫn gây đợc sự hấp dẫn là nhờ có những chi tiết
giàu ý nghĩa.
b. Kỹ năng :
- Rèn kĩ năng phân tích các tình huống của truyện
- K li c truyn.
- Rốn KN t nhn thc, KN gii quyt vn ..
c. Thái độ : - Giáo dục lòng biết ơn của các em đối với
công sinh thành, giáo dỡng của cha mẹ, khơi gợi ở HS ý thức tu dỡng đạo đức, ý chí quyết tâm học hành từ nhỏ để thành tài, tự
nghiêm khắc với bản thân mình trong rèn luyện.
2. Chuẩn bị:

a. Gv: Giáo án, tìm hiểu tài liệu, tranh ảnh.
b. Hs: Đọc trớc văn bản, soạn bài.
TaiLieu.VN

Page 1


3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
a. Kim tra bi c:
? Hóy k túm tt v nờu ý n gha ca truyn con h cú ngha
b. Bi mi: Gii thiu bi.
Hoạt động của thầy

H của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động I: Hớng dẫn Đọc - hiểu văn bản. (10p)
- Đọc mẫu

- Nghe

- Gọi hs đọc

- Đọc

1. Đọc .

- Giải một số những từ
khó trong SGK

- Nghe, hiểu

2.Chú thích

? Văn bản đợc chia
thành mấy phần?

ii. Đọc - hiểu văn bản.

3. Bố cục: 2 phần
- Chia
cục

bố

a. Phần 1: 3 sự việc
đầu.
b. Phần 2: Sự việc
cuối.

Hot ng II: Hng dn tỡm hiu chi tit. (18p)
II. Tỡm hiu chi tit.
1. Bà mẹ lựa chọn môi
? Vì sao khi con thơ
trờng sống tốt đẹp cho
bắt chớc những sự việc
Suy
nghĩ,
con.
trong đám ma, bà mẹ
lại nghĩ
"Chỗ này trả lời
+ Khi ở gần nghĩa địa
không phải chỗ con ta ở
không có ích cho việc

TaiLieu.VN

Page 2


đợc.

? Vì sao ở gần chợ, con
thơ bắt chớc nô nghịch
cách buôn bán điên - Trả lời
đảo, bà mẹ cũng nghĩ
"Chỗ....đợc và dọn nhà
đi?

hình thành nhân cách
của trẻ nhỏ (M.Tử)

+ Vì thơng con, nghĩ
đến sự phát triển nhân
cách của con bà mẹ phải
tránh xa nơi rầu rĩ, tang
tóc, thê lơng ấy. Bà dọn ra
gần chợ.
+ Lại chuyển nhà vì sợ
con học cách buôn bán lọc
lừa

? Vì sao khi dọn nhà
đến gần trờng học, - Suy luận, - Nhà trờng là nơi giaó
thấy con bắt chớc học trả lời
dục, rèn luyện, đào tạo
tập lễ phép bà mẹ lại
đội ngũ tri thức cho đất
vui mừng nói "chỗ...ở đnớc.
ợc
- Thấy Mạnh Tử bắt chớc
lễ phép, cắp sách vở là
đi đúng con đờng của
tuổi trẻ với học đờng
(không học không biết
nghĩa lý, đạo lý làm ngời)

? Qua 2 lần chuyển nhà
của bà mẹ Mạnh Tử, tác
giả truyện muốn nói - Nhận xét
đến điều gì?

Môi trờng sống rất ảnh
hởng đến nhân cách của
trẻ. Bà mẹ đã vì con mà
sẵn sàng đổi chỗ ở để
tạo môi trờng tốt cho con.
2. Bà mẹ dạy thầy
Mạnh Tử chữ tín, đức
tính thành thật & sự

TaiLieu.VN

Page 3


kiên trì nhẫn nại.

- Đọc đoạn 2

- Sự việc thứ 4 là một lời
nói là vô tình.

- Gọi học sinh đọc đoạn
2
- Suy nghĩ,
trả lời
? Lần thứ 4, bà mẹ thầy
Mạnh Tử đã lỡ làm điều
gì không phải? Làm
xong bà tự nghĩ về
việc làm của mình nh
thế nào?
? Lời nói của bà có phải
là chủ tâm nh vậy
không?

- Sợ mất lòng tin với con, sợ
con cho là mẹ nói dối rồi
lại bắt chớc, bà mẹ đã
mua thịt lợn cho con ăn.
- Không đợc dạy con nói
dối.

- Trả lời

- ở đời phải giữ chữ tín
với mọi ngời.

- Trả lời

- Lấy tấm lòng thành thật
mà ăn ở với nhau.

? Bà mẹ đã sửa chữa
sai lầm nh thế nào?

3. Thái độ cơng
quyết, không chiều
con vô lí của bà mẹ.
Nêu
? ý nghĩa giáo dục ở sự
nghĩa
việc này là gì?

ý

- Hành động cắt đứt
tấm vải đang dệt và lời
nói của mẹ thể hiện:
+ Động cơ: thơng con,
muốn con nên ngời
+ Thái độ kiên quyết, dứt
khoát, không chút nơng

TaiLieu.VN

Page 4


? Sự việc gì đã xảy ra
trong lần cuối?

nhẹ.

+ Tính cách: quyết liệt
Hớng con vào học tập. H- Suy nghĩ, ớng thầy Mạnh Tử vào việc
? Hành động, lời nói trả lời
học tập chuyên cần, rồi
của bà mẹ đã thể hiện
sau thành 1 bậc đại hiền.
động cơ, thái độ, tính
Đúng nh câu tục ngữ: "Có
cách gì khi bà dạy con?
công mài sắt, có ngày
nên kim.
- Nhấn mạnh:
- Trả lời

- Nghe

Hot ng III: Hng dn tng kt. (7p)
? Truyện mẹ hiền dạy - Trả lời
con là truyện kể theo
ngôi kể nào?
Có điều gì khác trong
lời kể của truyện này?
? Bà mẹ trong truyện
đã dạy con nh thế nào?
Bài học rút ra là gì?

TaiLieu.VN

- Trả lời

1. Nội dung: - Bà mẹ
thầy MT là tấm gơng sáng
về tình thơng yêu con và
đặc biệt là cách dạy con.
Bà đã tạo cho con môi trờng sống tốt đẹp để
phát triển nhân cách, dạy
con đạo đức và ý chí
quyết tâm học thành tài.
Thơng yêu con rất mực
nhng bà không nuông
Page 5


Em cảm nhận gì về bà
mẹ của Mạnh Tử trong
- Trả lời
truyện?

chiều con mà rất nghiêm
khắc, kiên quyết với con.
2. Nghệ thuật: Truyện
đơn giản nhng gây xúc
động nhờ có những chi
tiết giàu ý nghĩa.

? Em có nhận xét gì về
nghệ thuật kể chuyện
- Nhận xét
của chuyện?

c. Cng c: (3p)
- Nhc li b cc v ni dung ca bi.
- K li cõu chuyn.
d.Dn dũ: (2p)
- V hc bi c.
- Suy ngh v o lm con ca mỡnh sau khi hc xong truyn.
- Chun b bi: Thy thuc gii ct tm lũng.
____________________________________
.

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×