Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 15: Mẹ hiền dạy con

Tiết 62 :

MẸ HIỀN DẠY CON
(- Trích - “Liệt nữ truyện”)
A - Mục tiêu cần đạt.
1.Kiến thức:
- Những hiểu biết bước đầu về Mạnh Tử.
- Những sự việc chính trong truyện.
- ý nghĩa của truyện.
- Cách viết truyện gần với viết ký (ghi chép sự việc), viết sử(ghi chép
chuyện thật) ở thời trung đại.
2.Kỹ năng:
- Đọc- hiểu văn bản truyện trung đại Mẹ hiền dạy con.
- Nắm bắt và phân tích được các sự kiện trong truyện.
- Kể lại được truyện.
3. Giáo dục:
* ý thức vâng lời cha mẹ, cố gắng học tập
* Tích hợp: - giải nghĩa từ, từ ghép, từ mượn
- Yếu tố nhân vật trong văn KC
B. Chuẩn bị thầy và trò.
- GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ năng

TaiLieu.VN

Page 1


- HS: sgk, vở soạn.
C - Tiến trình bài dạy
Bài cũ : - Nêu ý nghĩa của truyện “Con hổ có nghĩa”.
Bài mới : Giới thiệu xuất xứ của truyện và giới thiệu về thầy Mạnh Tử - Bậc á
thánh thời chiến quốc.

Hoạt động của GV, HS

Nội dung cần đạt

- Hướng dẫn học sinh đọc giọng vừa I. Đọc - chú thích
phải, trang nghiêm.
- Cho 2 học sinh đọc truyện.
- Yêu cầu 1 HS kể tóm tắt truyện.
- Lưu ý các chú thích 1,2, 6, 7, 8, 9
II. Tìm hiểu văn bản.
? Hãy tóm tắt ngắn gọn 5 sự việc giữa - Cho học sinh tóm tắt.
mẹ con thầy Mạnh Tử ? (thuở nhỏ)
- Giáo viên nhận xét, bổ sung.
? Vì sao khi cậu bé bắt chước sự việc
diễn ra trong đám ma, bà mẹ lại nghĩ
“chỗ này không phải là chổ con ta ở
được” ?

- Vì những việc đó vô bổ, lại gợi sự rầu buồn,
bi thương chẳng có ích gì trong việc hình
thành, phát triển nhân cách của trẻ con. Vì
thương con nghĩ đến sự hình thành nhân cách
của con, bà mẹ quyết phải tránh xa nơi rầu rỉ
ấy, dọn đến gần chợ.

? Vì sao khi ở gần chợ, cậu bé bắt - Vì ở chợ có người hám lợi mà lừa lọc, dối trá
TaiLieu.VN

Page 2
chước nô nghịch buôn bán điên đảo, bà buôn bán đảo điên. Cởu bé còn nhỏ chưa đủ trí
mẹ cũng nghĩ “chỗ này không phải là khôn để xét đoán, nên nô nghịch bắt chước
chổ con ta ở được” và dọn đi?
buôn bán đảo điên. Bà mẹ lo lắng là phải và
muốn con trở thành người trung thực, chân
chính bà quyết định dọn nhà đi chổ khác.
? Khi đến gần trường học, thấy con bắt
chước học tập, lễ phép, cắp sách vở,
mẹ thầy Mạnh Tử lại vui mừng nói
“Chổ này là chổ con ta ở được đây”.
Tại sao như thế ?

- Nhà trường là nơi giáo dục, rèn luyện, đào
tạo con người. Học sinh đến trường được giáo
dục nhân cách, trang bị tri thức. Thầy Mạnh Tử
biết bắt chước việc học tập lễ phép là đã biết
học làm người đi đúng con đường của tuổi trẻ.
Đến đây thì bà mẹ có thể an tâm vui lòng.

? Qua 3 sự việc trên, em có nhận xét gì - Cảm phục bà mẹ, vì bà đã biết lựa chọn môi
về bà mẹ thầy Mạnh Tử ?
trường sống tốt đẹp cho con thơ.
- Bà mẹ thật sáng suốt.
? Lần thứ tư, bà mẹ đã làm điều gì - Cho học sinh nêu dựa theo sách giáo khoa.
không phải ?
? Khi trót lỡ nói dối với con, bà tự suy - Bà vô cùng ân hận “Ta lỡ mồm rồi. Con ta
nghĩ ra sao ?
thơ ấu, tri thức mới mở mang mà ta nói dối nó,
thì hoá ra ta dạy nó nói dối hay sao ?”
? Bà mẹ đã sửa chữa sai lầm của mình - Làm đúng điều đã nói với con “Bà đi mua
bằng cách nào ?
thịt lợn, đem về cho con ăn thật”
? ý nghĩa giáo dục ở sự việc này là gì ? - Không được dạy con nói dối. ở đời phải giữ
được chữ “tín”. Phải lấy tấm lòng thành thật
mà ăn ở với nhau.
Giáo viên : Mẹ thầy Mạnh tử đã dạy

TaiLieu.VN

Page 3


con chữ tín, đức tính thành thật.
? Sự việc gì đã xẩy ra trong lần thứ - Cho học sinh trình bày tóm tắt dựa theo sách
năm ?
giáo khoa.
? Em có nhận xét gì về hành động, lời - Bà nói năng, hành động một cách dứt khoát,
nói của bà mẹ trong tình huống này ? quyết liệt.
? Tác dụng của hành động và lời nói đó - Hướng thầy Mạnh Tử vào việc học tập
là gì ?
chuyên cần, rồi sau thành một bậc đại hiền.
Giáo viên : Như vậy, phương pháp giáo
dục đứng đắn của bà mẹ thầy Mạnh Tử
đem lại kết quả tốt đẹp.
? Em hình dung mẹ thầy Mạnh Tử là - Bà là tấm gương sáng về tình yêu thương con
người như thế nào ?
và đặc biệt là cách dạy con, tạo cho con môi
trường sống tốt đẹp, dạy con đạo đức và ý chí
quyết học thành tài. Thương con hết mực
nhưng bà không nuông chiều mà rất nghiêm
khắc, kiên quyết với con.
? Em có nhận xét gì về cách viết của - Truyện gần với cách viết ký, viết sử.
truyện “Mẹ hiền dạy con” ?
- Ngôn ngữ đều thuộc ngôn ngữ của người kể
chuyện.
- Lại có thêm lời bình.
- Cốt truyện đơn giản.
* Cho 1 học sinh đọc ghi nhớ.

TaiLieu.VN

III. Ghi nhớ .

Page 4


* GV nhấn mạnh nội dung, kiến thức
cần nhớ.Yêu cầu HS học thuộc.
Bài 1 : Qua đoạn trích em thấy việc dạy con của bà mẹ bằng cách cắt đứt tấm
vải đang dệt có ý nghĩa như thế nào ?
A. Khuyên con không nên làm nghề dệt vải.
B. Khuyên con làm nghề dệt vải.
C. Khuyên con phải quyết chí học hành.
Bài 2 : Sự thay đổi môi trường sống đã ảnh hưởng như thế nào đến thể chất của
Mạnh Tử ?
* Cũng cố bài : - Giáo viên nhấn mạnh ý nghĩa của truyện.
* Hướng dẫn học bài :- Học sinh bài “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×