Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 15: Mẹ hiền dạy con

Tiết 62 :

ĐỌC THÊM: MẸ HIỀN DẠY CON
I. Mục tiêu cần đạt:
- Giúp HS hiểu được về Mạnh Tử , những sự việc chính trong truyện .Ý nghĩa
của truyện.
- Cách viết truyện gần với viết kí ( ghi chép sự việc ), viết sử ( ghi chép chuyện
thật ) ở thời trung đại.
- Reèn kĩ năng nhận biết hiểu văn bản truyện trung đại Mẹ hiền dạy con phân
tích được các sự kiện trong truyện , kể lại được truyện
- Giáo dục lòng biết ơn cha mẹ.
B. CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, SGV,Giáo án .
- HS: SGK , vở ghi, soạn bài .
- PP: Đàm thoại, vấn đáp
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:

* HĐ1: Khởi động
1.Tổ chức:


Sĩ số: 6A...... ….....
6B.................
6C..............

2. Kiểm tra:
? Kể lai truyện " Con Hổ có nghĩa"? truyện cho ta biết điều gì ?
3. Bài mới:
Là người mẹ ai chẳng nặng lòng yêu thương con, mong muốn con nên người
TaiLieu.VN

Page 1


nhưng khó hơn nhiều là cần biết cách dạy con, giáo dục con sao cho có hiệu quả.
Mạnh Tử (TQ cổ đaị) người noi theo Khổng Tử, phát triển và hoàn chỉnh nho
giáo. Sở dĩ thành bậc đại hiền chính là nhờ công lao giáo dục dạy dỗ của bà mẹ,
cũng có thể nói là bậc đại hiền.
Hoạt động 2:
Hoạt động của thầy và trò

Hướng dẫn đọc hiểu văn bản
Nội dung chính
I. Hướng dẫn đọc, hiểu chung văn bản

Đọc to. rõ ràng, chú ý nhấn giọng 1. Đọc :
bà mẹ khi nói với mình, khi nói với
- HS đọc .
con.
2.Tìm hiểu chú thích :
a. xuất xứ :
? Truyện " Mẹ hiền dạy con "
đựơc trích từ tác phẩm nào?

- Truyện được tuyển dịch từ truyện “Liệt nữ
truyện” của Trung Quốc
b.Thể loại :
- Truyện trung đại
3. Bố cục:
- Gồm 5 sự việc

? Truyện có mấy sự việc.

II.Hướng dẫn đọc, hiÓu nội dung v¨n
b¶n:
1. C©u chuyÖn vÒ mÑ cña M¹nh
Tö d¹y con:

Sự
TaiLieu.VN

Con

Mẹ
Page 2


Lp bng thng kờ túm tt nm s
vic gia m v con ?

vic
1.
- Con bt
Gần
chc o, bi,
nghĩ chụn, ln, khúc .
a
địa .

- ''Không
phải chỗ
con ta ở
đợc''

2. Ra
chợ

- Con bắt
chớc cách
buôn bán
điên đảo

- ''Chỗ này
cũng
không phải
chỗ con ta
ở đợc''.

3.
Gn
trờng
học

- Con bắt
- ''Chỗ này
chớc học tập l chỗ con
ta ở
lễ phép

4.Thấ - Con hỏi:
y
"Ngời ta
giết
giết lợn làm
lợn
gì thế'' ?

đợc."

Mẹ đùa:
"Để cho
con ăn
đấy"

5.
Mạnh Tử
Mẹ đang
con i đang học bỏ dệt cửi,
về chơi
cầm dao
TaiLieu.VN

Page 3


hc
í ngha ca vic dy con ba s
vic u l gỡ ?

í ngha ca hai s vic sau cú gỡ
khỏc ba s vic trc ?

? Hóy rỳt ra bi hc v phng
phỏp giỏo dc con cỏi ca nh giỏo
dc c i Trung Hoa?

cắt đứt
tấm vải.

-> Môi trờng sống có tác động
sâu sắc đến sự phát triển nhân
cách của trẻ em. Bà mẹ đã chọn
môi trờng sống có lợi nhất, phù hợp
nhất cho con mình.
-> Bà mẹ của Mạnh Tử là ngời
thông minh, khéo léo, cơng
quyết trong việc giáo dục, dạy dỗ
con cái.
2. Bài học về phơng pháp giáo
dục con cái:
- Phải tạo cho con một môi trờng
sống tốt đẹp, mang tính giáo dục.
- Dạy con vừa có đạo đức vừa có
chí học hành.
- Thơng con nhng không đợc
nuông chiều và phải biết dạy con
bằng nhiều phơng pháp linh hoạt:
Khi khéo léo, khi kiên quyết

Nờu ni dung chớnh ca bi?

III. Tổng kết.
* Ghi nhớ:
- Đọc ghi nhớ (SGK- 153)

*H 3

IV. Luyện tập:

HS phát biểu bằng miệng.

1. Bài tập 1:

GV chốt (Dựa vào phần đã

- Phát biểu cảm nghĩ về sự việc

TaiLieu.VN

Page 4


phân tích)

thứ năm.
2. Bài tập 2:

HS làm BT 2

- HS phát biểu suy nghĩ về đạo
làm con của mình.

*H4: 4. Cng c :

- Nờu ni dung chớnh ca truyn.

5. Dn dũ :

- Hc k bi.
- Chun b bi: Thy thuc gii .... lũng .

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×