Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 16: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Tiết 65 :

VĂN BẢN : THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở
TẤM LÒNG
(Truyện trung đại) - Hồ Nguyên Trừng - Trích “Nam Ông mộng lục”

A - Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:
- Phẩm chất vô cùng cao đẹp của vị Thái y lệnh.
- Đặc điểm nghệ thuật của tác phẩm truyện trung đại: gần với kí ghi chép sự
việc.
- Truyện nêu cao gương sáng của một bậc lương y chân chính.
2. Kỹ năng:
- Đọc- hiểu văn bản truyện trung đại.
- Phân tích được các sự việc thể hiện y đức của vị Thái y lệnh trong truyện.
- Kể lại được truyện.
3. Giáo dục: tấm lòng vì người khác bất chấp nguy hiểm
* Tích hợp: - Giải nghĩa từ
- Khái niệm truyện trung đại.
B. Chuẩn bị thầy và trò.
- GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ năng

- HS: sgk, vở soạn.


C - Tiến trình bài dạy
Bài cũ : - Em có suy nghĩ gì về hình ảnh người mẹ của thầy Mạnh tử trong truyện
“Mẹ hiền dạy con”.
Bài mới :

Hoạt động của GV, HS

Nội dung cần đạt

- GV cùng 2 HS đọc nối tiếp đến hết I. Đọc - chú thích
truyện
- Lưu ý các chú thích 1, 4, 6, 9, 10,
11, 13, 16, 17

II. Tìm hiểu văn bản.
1) Bố cục.
? Có thể chia truyện thành mấy - Có thể chia thành 3 phần :
phần ? ý chính của mỗi phần ?
Phần 1 : Từ đầu đến “người đương thời trọng
vọng” → giới thiệu khái quát về vị lương y.
Phần 2 : Tiếp theo đến “xứng đáng với lòng ta
mong mỏi” → tình huống gay cấn, bộc lộ tính
cương trực, khẳng khái và y đức của người
thầy thuốc giỏi.
Phần 3 : Phần còn lại → Danh tiếng của gia
định vị lương y trong triều đình và trong nhân
dân.


2) Phân tích .
? Trong câu văn đầu tiên, tác giả đã - Giới thiệu đầy đủ về họ tên nhân vật, nói rõ
giới thiệu những điều gì về Thái y quan hệ của nhân vật với tác giả, chứ vụ của
lệnh ?
nhân vật, thời đại nhân vật sống, nghề nghiệp
của nhân vật.
? Trong đoạn 1, những chi tiết nào thể - Mua thuốc tốt để chia cho bệnh nhân.
hiện phẩm chất tốt đẹp của vị Thái y


- Chữa trị miễn phí, cho nhà ở, cấp cơm cháo
lệnh ?
cho người nghèo.
- Không ngại những bệnh tật“dầm dề máu
mủ”
- Dựng thêm nhà cho những người đói khát và
bệnh tật đến ở, cứu sống hơn ngàn người trong
năm đói kém, dịch bệnh.
? Thái độ của người đương thời đối - “Ngài được người đương thời trọng vọng”
với ngài ra sao ?
? Tình huống mà tác giả tập trung nói
đến nhiều nhất là tình huống ở giai
đoạn 2 : em hãy chỉ ra tình huống gay
cấn đó ?

- Tình huống : Lựa chọn giữa việc cứu người
dân thường nguy kịch với việc đến khám cho
1 quý nhân bị sốt ở trong phủ → Viên trung sứ
đe doạ Thái y lệnh bằng 2 câu hỏi (...) Hai câu
hỏi này đã đặt Thái y lênh vào thẻ thách gay
go, buộc phải lựa chọn đúng đắn :
+ Giữa phận làm tôi và phận sự người thầy
thuốc
+ Giữa tính mệnh người bệnh nguy kịch và
tính mạng của chính mình.


? S la chn ca Thỏi y lnh cú vỡ - Khụng
th m thay i khụng ?
? Qua cỏch gii quyt Thỏi y lnh bc - L ngi khng khỏi,cng trc,y c cao
l thờm phm cht gỡ mi m ?
c.
- Gii quyt s vic l ngi cú tỡnh, cú lý
trong ng x.
? Thỏi ca Trn Anh Vng trc - Trn Anh Vng ó qu trỏch Thỏi y lờnh.
s la chn ca Thỏi y lnh nh th Nhng khi nghe Thỏi y lnh by t lũng thnh,
no ?
t ti,thỡ Vng chuyn sang vui mng v
khen ngi.
? Hãy so sánh nội dung y đức - Nội dung y đức ở truyện Thầy
của truyện này với truyện kể thuốc giỏi cốt ở tấm lòng đợc đề
về y đức của Tuệ Tĩnh ở cập rộng và sâu hơn:
trang 44, sách giáo khoa ?
+ Câu chuyện giới thiệu về hoàn
cảnh và những đức tính tốt của
Thái y lênh rất cụ thể, lại còn đề cập
đến cả con cháu của vị Thái y.
+ Tình huống mà Thái y trải qua
cũng căng thẳng hơn.
+ Việc phân giải với Trần Anh Vơng, bộc lộ rõ sự trung thực, mềm
dẻo, có lí có tình trong c xử của thái
y lênh.
? Nội dung cơ bản mà truyện - Bằng câu hỏi này, giáo viên dẫn
thể hiện là gì ?
dắt học sinh đến phần ghi nhớ
trong SGK.


* Ghi nhớ .
- Cho học sinh đọc.
- GV nhấn mạnh nội dung, kiến thức cần nhớ. Yêu cầu học sinh
học thuộc.
III. Luyện tập.
* Hớng dẫn học sinh làm các bài tập 1, 2 tại lớp.
* Cũng cố bài :
- Giáo viên hệ thống lại nội dung kiến thức.
* Hớng dẫn học bài :
- Học sinh làm bài tập thuộc bài này ở sách bài tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×