Tải bản đầy đủ

Bai 30 su nhan len cua virut trong te bao chu

BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA
VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

Giáo viên: Đặng Thị Thủy


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

I. Chu trình nhân lên của virút

Đầu
ADN
Trụ đuôi
Bao đuôi

Đĩa gốc
Lông đuôi


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ


I. Chu trình nhân lên của virut

Quan sát hình
và cho biết
chu trình
nhân lên của
virut gồm
mấy giai
đoạn?


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

I. Chu trình nhân lên của virut
1. Sự hấp phụ

Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào
một loại tế bào nhất định?
VIRUT ĐỘNG VẬT

Thụ thể bề
mặt tế bào

PHAGƠ


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

I.Chu trình nhân lên của virut

Bề mặt tế bào


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

I. Chu trình nhân lên của virut
2. Xâm nhập

PHAGƠ

Phagơ xâm nhập
vào tế bào chủ như
thế nào?

Sự xâm nhập của
virut động vật có gì
khác so với
phagơ?

VIRUT
ĐỘNG VẬT


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

I. Chu trình nhân lên của virut
3. Sinh tổng hợp

Virut tổng
không
có các
bộ máy
tổng
hợp,
chúng
Virut
hợp
thành
phần
nào
trong
tổng
hợp
cácnhân
chấtlên
nhờ
yếu
tố nào?
chu
trình
của
chúng?


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

I. Chu trình nhân lên của virut
4. Lắp ráp

Sau khi tổng hợp các thành phần của virut
thì xảy ra hoạt động gì?


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

I. Chu trình nhân lên của virut
5. Phóng thích

Giai đoạn phóng thích diễn ra như thế
nào?
PHAGƠ


Chu trình tan

Chu trình tiềm tan

- Virut độc khi xâm nhập sẽ phát triển, làm tan tế bào →
tế bào sinh tan và chu trình này gọi là chu trình tan
- Virut ôn hoà khi xâm nhập bộ gen của virut gắn vào
NST của tế bào, tế bào vẫn sinh trưởng bình thường →
tế bào tiềm tan và chu trình này gọi là chu trình tiềm
tan


Tính đến hết năm 2006:
-Thế giới có 39,5 triệu người bị nhiễm
HIV, trong đó, trẻ em dưới năm tuổi chiếm
khoảng 2,3 triệu. Số ca nhiễm mới trong
năm 2006 là 4,3 triệu người, số người tử
vong do AIDS tích lũy được là 2,9 triệu
người.
- Việt Nam phát hiện được 114.367 người
nhiễm HIV, trong đó có 19.695 người
chuyển sang AIDS và trên 11.468 trường
hợp đã tử vong do AIDS.


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

II. HIV/AIDS
1. Khái niệm về HIV
Tế bào limpho T
Đại thực bào

AIDS

Bệnh cơ hội

Hệ miễn dịch của cơ
thể bị suy giảm

Vi sinh vật tấn
công


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

II. HIV/AIDS
2. Con đường lây truyền HIV
STT

1

2

Tình huống

Nguy cơ lây
nhiễm

Anh A sử dụng chung kim tiêm với
người bị nhiễm HIV. Nhưng anh A
chủ quan không đi kiểm tra. Sau đó
anh A về nhà quan hệ với chị vợ B.
Sau một thời gian chị B mang thai.
Chị B đến cơ sở y tế khám thai và
biết mình bị mắc HIV. Vậy những
đối tượng nào bị mắc HIV?

Anh A bị nhiễm
HIVChị vợ B bị lây
nhiễm qua anh A
Con chị B đang
mang thai có thể có
nguy cơ mắc HIV

Anh A trong 1 lần đi công tác bắt
tay với anh B. Anh B bị mắc bệnh
HIV. Anh A có bị nhiễm HIV từ anh
B hay không?

Anh A không bị
nhiễm HIV

Con đường lây
nhiễm
-Qua đường máu
- Quan hệ tình
dục không an
toàn
-Từ mẹ sang con


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

II. HIV/AIDS
3. Các giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS

Giai đoạn
Sơ nhiễm
(cửa sổ)

Thời gian kéo dài

Triệu chứng

2 tuần – 3 tháng

Thường không biểu hiện triệu
chứng hoặc biểu hiện nhẹ.
Số lượng tế bào limphô T giảm
dần.

Không triệu
chứng

1 – 10 năm

Biểu hiện triệu
chứng AIDS

Sau giai đoạn 2

Các bệnh cơ hội xuất hiện: Tiêu
chảy, viêm da, sưng hạch, lao, ung
thư Kaposi, mất trí, sút cân…Cuối
cùng dẫn


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

II. HIV/AIDS

Các
đốinhiều
tượng
nào
Tại sao
người
được
khôngxếp
hayvào
biết nhóm
mình
nhiễm
HIV.
cóđang
nguybịcơ
lây nhiễm
Điều đó
nguy
HIV
caohiểm
? thế
nào với xã hội ?


BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ
3. Phòng tránh

Kểmatên
Không tiêm chích
túy một

Quanphòng
hệ tình dục an toàn
số biện pháp
ngừa mà em biết?

Thực hiện các biện pháp
vệ sinh y tế

Sống lành mạnh, tuyên truyền
trong cộng đồng


BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1: Hãy sắp xếp các hình sau theo đúng thứ tự chu trình nhân lên của
virut?
1

2

3

4

2

1

5

3

5

4


Câu 2: Giai đoạn hấp phụ của phagơ vào tế bào
chủ có đặc điểm gì?
A.Virut có thể bám tự do trên bề mặt tế bào vật
chủ.
B.Gai glicôprôtêin của virut bám trên bề mặt vật
chủ theo nguyên tắc ổ khoá – chìa khoá.
C.Gai glicôprôtêin bám trên bề mặt tế bào vật
chủ.
D.Tất cả A, B, C đều sai.


Câu 3: Thứ tự các giai đoạn phát triển của bệnh AIDS
A.Giai đoạn sơ nhiễm, giai đoạn không triều chứng,
giai đoạn biểu hiện triệu chứng.
B.Giai đoạn không triệu chứng, giai đoạn sơ nhiễm,
giai đoạn biểu hiện triệu chứng.
C.Giai đoạn biểu hiện triệu chứng, giai đoạn sơ
nhiễm, giai đoạn không biểu hiện triệu chứng.
D.Giai đoạn sơ nhiễm, giai đoạn biểu hiện triệu
chứng, giai đoạn không biểu hiện triệu chứng.


Cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý
lắng nghe !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×