Tải bản đầy đủ

ÔN THI đại học môn TOÁN PHẦN (6)

GHI CHÚ 1
• Mục tiêu 8+ phải làm nhiều
btap dạng được in đậm

• Tất cả dạng chứa tham số cần
làm nhiểu để luyện phản xạ
tốt

GHI CHÚ 2
Biên soạn: Thầy Vũ Viết Độ
FB: Vũ Viết Độ
Web: Kenhluyenthi.com

• Nên két hợp casio
+ mẹo để giải

• Không được lạm
dụng nhiều
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×