Tải bản đầy đủ

Cảm nghĩ của anh chị sau khi đọc đoạn trích hồn trương ba da hàng thịt

Cảm nghĩ của anh chị sau khi đọc đoạn trích hồn Trương Ba da hàng thịt Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Không chỉ có ý nghĩa triết lý về nhân sinh, về hạnh phúc con người, trong vở kịch nói chung và đoạn
kết nói riêng. Lưu Quang Vũ muốn góp phần phê phán một số biểu hiện tiêu cực trong lối sống lúc bây
giờ.Quan niệm “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi...Hãy chỉ ra quan niệm khác nhau của Trương Ba và Đế Thích - Ngữ Văn 12Qua lớp kịch hồn Trương Ba và gia đình (vợ, con, cháu) - Ngữ Văn 12
Hàm ý nhà viết kịch Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm qua đối thoại hồn Trương Ba và xác anh...

Xem thêm: Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Vũ Học trực tuyến Môn Văn học

GỢI Ý
Không chỉ có ý nghĩa triết lý về nhân sinh, về hạnh phúc con người, trong vở kịch nói chung
và đoạn kết nói riêng. Lưu Quang Vũ muốn góp phần phê phán một số biểu hiện tiêu cực trong
lối sống lúc bây giờ.
Thứ nhất, con người đang có nguy cơ chạy theo ham muốn tầm thường về vật chất, chỉ thích
hưởng thụ đến nỗi trở nên phàm phu, thô thiển. Nói như Chế Lan Viên trong một bài thơ đã
từng cảnh báo “muốn nuôi sống xác thân đem làm thịt linh hồn".
Thứ hai, lấy cớ tâm hồn là quý, đời sống tinh thần là đáng quý trọng mà chẳng chăm lo thích
đáng đến sinh hoạt vật chất, không phấn đấu vì hạnh phúc toàn vẹn. Thực chất đây là biểu hiện
của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, của sự lười biếng, không tưởng. Cả hai quan niệ

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cam-nghi-cua-anh-chi-sau-khi-doc-doan-trich-hon-truong-ba-da-hang-thitngu-van-12-c30a19477.html#ixzz5n4FKvZIhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×