Tải bản đầy đủ

Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng học để biết học để làm học để chung sống học để tự khẳng định mình

Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng Học
để biết học để làm học để chung sống học để tự khẳng định mình"
Bình chọn:

Bốn mục đích của việc học do UNESCO đề xướng vừa đúng đắn, khoa học, lại mới mẻ và mang dấu ấn
thời đại sâu sắc. Cách sắp xếp trình tự các mục đích cũng rất lô-gích, hợp lí: biết -> làm -> chung sống
-> tự khẳng định mình.Đề bài: Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành độngVăn hào Nga Lép Tôn-xtôi nói: "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì...Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện, tu dưỡng - Ngữ Văn 12
Bình luận về đức tính khiêm tốn - Ngữ Văn 12

Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Học tập là một nhu cầu, một hoạt động không thể thiếu được của con người từ xưa đến nay.
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, quan niệm về việc học của con người cũng có nhiều thay đổi
để tiếp cận chân lí, tiến dần đến bản chất của việc học. Trong thời đại ngày nay, UNESCO đã
đề xướng mục đích của học tập như sau: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để
tự khẳng định mình”.
Mục đích của học tập đã được UNESCO tống kết trong bốn nội dung rõ ràng, đầy đủ, đúng
đắm và khoa học: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
Biết, làm, chung sống, tự khẳng định mình nói lên như bốn mục đích mà việc học ngày nay phải
hướng tới, là bốn trụ cột vững chắc cho việc học trong thời đại hiện nay. Biết bao giờ cũng là
mục đích đầu tiên của việc học, trước đây đã thế, bây giờ càng phải thế, vì tri thức của nhân
loại càng ngày càng phong phú mà hiểu biết của con người thì có hạn. Đây là khâu thu nhận
kiến thức của con người, là trụ cột đầu tiên làm cơ sở cho ba trụ cột tiếp theo của việc học.
Mạnh Tử nói: “Không lên núi cao sao biết cái lo nghiêng ngã, không xuống vực sâu sao biết cái
lo đắm đuối, không ra bể lớn sao biết cái gì lo sóng gió”. Học để biết chính là như vậy. Nhưng
không phải biết chỉ để biết, để thành một kiểu “nhà thông thái” đọc thiên kinh vạn quyển theo
quan niệm học cũ trước đây, mà trong thời đại ngày nay, tiêu chí quan trọng là học để làm, để
thực hành, vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Biết và làm là hai mặt không thể thiếu trong việc
học của con người ngày nay, nó gắn bó hữu cơ và tương hỗ với nhau: biết để làm, và làm để
nâng cái biết lên một tầm cao hơn, vững chắc hơn, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Học để
hành, hành để học”. Nhấn mạnh đến yêu cầu làm bằng việc tách nó ra, để nó đứng ở vị trí thứ
hai ngay sau yêu cầu biết là đúng, là phù hợp với việc học của con người ngày nay: con người
hành động, con người sáng tạo. Yêu cầu thứ ba là học để chung sống - một mục đích rất mới
mẻ mang dấu ấn thời đại sâu sắc. Con người ngày nay không còn sống riêng biệt theo kiểu “tự
cung tự cấp”, “ta về ta tắm ao ta” mà đã hòa nhập trong xu thế toàn cầu hóa để hiểu biết nhau
đến với nhau, học tập và giúp đỡ lẫn nhau... Chung sống trở thành một nhu cầu tự nhiên, một


yêu cầu phải có, một kĩ năng, phẩm chất của con người trong thời hiện nay, nó phải được đưa
vào như một mục đích hẳn hoi của việc họ

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hay-phat-bieu-y-kien-cua-minh-ve-muc-dich-hoc-tap-do-unesco-de-xuonghoc-de-biet-hoc-de-lam-hoc-de-chung-song-hoc-de-tu-khang-dinh-minh-ngu-van-12c30a250.html#ixzz5n49Bp1Vk
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×