Tải bản đầy đủ

Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện tu dưỡng

Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện tu dưỡng - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Không lo là không có địa vị mà chỉ lo là mình không có tài năng; không lo là không ai biết, ai hiểu mình
mà chỉ lo tài đức mình không nổi trội, nên chẳng ai đoái hoài đến.Văn hào Nga Lép Tôn-xtôi nói: "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì...Đề bài: Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành độngĐề bài: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: "Học để...Bình luận về đức tính khiêm tốn - Ngữ Văn 12


Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Không lo là không có địa vị mà chỉ lo là mình không có tài năng; không lo là không ai biết, ai
hiểu mình mà chỉ lo tài đức mình không nổi trội, nên chẳng ai đoái hoài đến.
Điều quan trọng của mọi người là phải không ngừng rèn đức luyện tài, nâng cao bản lĩnh sống.
A dua, đua đòi, khinh bạc, khoe khoang sao được!
Tri thức, học vấn. trình độ, nhân cách bản lĩnh... đều do học tập, rèn luyện, tu dưỡng mà có.
Mọi sự khen, chê đều căn cứ vào tốt/ xấu; thiện/ ác...
Cho nên sự rèn luvện và tu dưỡng là bài học muôn thuở cho bất cứ ai.
Con đối với cha mẹ phải hiếu thảo, vợ chồng phải thủy chung, bạn hữu phải sắt soi tình nghĩa;
đối với Tổ quốc và dân tộc phải trung, đối với mọi người phải nhân ái. Trung hiếu, nhân ái, thủy
chung... tuy mỗi thời kì có màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện tâm hồn Việt Nam,
tính cách Việt Nam, đạo lí của dân tộc ta qua hàng ngàn năm giữ nước và dựng nước. Bất cứ
con người Việt Nam nào dù trẻ hay già, dù địa vị nào, Việt kiều sinh sống ở nơi xa hay đồng
bào trên mọi miền quê đất nước đều phải tu dưỡng, rèn luyện, phải sống đẹp theo chuẩn mực
ấy.
Đọc Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, ta rơi lệ trước thảm họa của dân tộc dưới ách thống trị
của quân “cuồng Minh”', ta “lo” nỗi lo, ta “giận” trước nỗi giận của Lê Lợi và các nghĩa sĩ Lam
Sơn thuở “bình Ngô".
Ngẫm thù lớn há đội trời chung,
Căm giặc nước thề không cùng sống.
Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời,
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
Từ xưa đến nay, bất cứ người nào cũng cần phải rèn luyện, tu dưỡng. “Bác học cũng phải học”,
phải đọc sách thâu canh, phải làm thí nghiệm suốt đêm này qua đêm khác; nhà lai tạo giống
cùng
nông
dân
một
nắng
hai
sương
qua
nhiều ngày tháng mới sáng tạo r


Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-noi-lo-va-su-ren-luyen-tu-duong-ngu-van-12c30a229.html#ixzz5n48jAPX0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×