Tải bản đầy đủ

Bình luận về đức tính khiêm tốn

Bình luận về đức tính khiêm tốn - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Một trong những đức tính tốt đẹp của mỗi người là khiêm tốn. Trẻ em, người lớn, người già, học trò,
kẻ sĩ, người dân, kẻ làm quan, vị lãnh đạo... đều phải khiêm tốn, tu dưỡng đức tính khiêm tốn.Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện, tu dưỡng - Ngữ Văn 12Văn hào Nga Lép Tôn-xtôi nói: "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì...Đề bài: Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành độngĐề bài: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: "Học để...


Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Một trong những đức tính tốt đẹp của mỗi người là khiêm tốn. Trẻ em, người lớn, người già,
học trò, kẻ sĩ, người dân, kẻ làm quan, vị lãnh đạo... đều phải khiêm tốn, tu dưỡng đức tính
khiêm tốn.
Khiêm tốn là có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự
kiêu, không tự cho mình là hơn người. Các biểu hiện của đức tính khiêm tốn: lời lẽ khiêm tốn,
cử chỉ, hành động khiêm tốn, thái độ, cách ứng sử khiêm tốn, cách sống khiêm tốn,...
Người có nhân cách, có phẩm hạnh mới khiêm tốn. Người có học, có lòng tự trọng, có nhân
cách văn hóa mới khiêm tốn. Trái với khiêm tốn là kiêu ngạo, kiêu căng, coi trời bằng vung, coi
thường mọi người.
Có khiêm tốn mới biết học tập mọi người; không bao giờ giấu dốt, tự cho mình là giỏi, là hơn
người. “Mục hạ vô nhân” là kiêu ngạo. Làm tướng, cầm binh mà kiêu ngạo là thất bại, sớm
muộn cũng sẽ chết. Học trò mà không khiêm tốn học hỏi thì không bao giờ học giỏi, không thể
trở nên tài ba lỗi lạc.
Cổ ngữ có câu nói về lòng khiêm tốn, cách sống khiêm tốn: “Tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri dã”
nghĩa là: Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết, ấy mới gọi là biết.
Ông bà, cha mẹ vẫn nhắc nhở con cháu trong ứng xử khiêm tốn: “Biết thì thưa thớt, không biết
thì dựa cột mà nghe”. “Con hát, mẹ khen hay”, “Mẹ hát, con khen hay”, cái gì cũng tự cho mình
là “nhất thiên hạ”, “nhất thế giới” thì không phải là khiêm tốn rồi!
Con người khiêm tốn biết sống mực thước, kín

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-duc-tinh-khiem-ton-ngu-van-12c30a230.html#ixzz5n48c4EGhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×