Tải bản đầy đủ

Bàn luận về đức tính siêng năng cần cù

Bàn luận về đức tính siêng năng cần cù - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Học tập hôm nay là để có ngày mai đúng ý nghĩa. Đó là một ngày mai lao động sáng tạo, ấm no, hạnh
phúc. Siêng năng và cần cù hôm nay là để có một ngày mai tươi đẹp...Bình luận về đức tính khiêm tốn - Ngữ Văn 12Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện, tu dưỡng - Ngữ Văn 12Văn hào Nga Lép Tôn-xtôi nói: "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì...Đề bài: Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động


Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Siêng năng, cần cù là phẩm chất tốt đẹp của người lao động, mà học sinh chúng ta, tuổi trẻ
chúng ta phải rèn luyện hằng ngày.
Chăm chi làm việc và học hành một cách đều đặn, thường xuyên thì gọi là siêng năng cần cù
nghĩa là chăm chỉ, chịu khó một cách thường xuyên trong bất cứ công việc nào, nhất là trong
lao động và học tập.
Có quý trọng thì giờ, mới biết cần cù, siêng năng. Có biết coi thì giờ quý như vàng bạc thì mới
có ý thức chăm chỉ, chịu khó trong lao động sản xuất, trong học hành luyện trí, luyện tài. Có
siêng năng, cần cù mới có ý thức không để thì giờ trôi qua một cách vô ích, vô vị.
Biết dùi mài kinh sử, biết suy nghĩ vận động, vươn lên học hỏi những điều mới mẻ, những kiến
thức khoa học hiện đại thì mới có thể nói là cần cù, siêng năng. Thức khuya dậy sớm, chăm chỉ
làm ăn, vượt qua mọi khó khăn thì mới gọi là siêng năng, chịu khó.
Người thợ coi tám giờ lao động là vàng ngọc. Người nông dân cuốc bẫm cày sâu, một nắng hai
sương đế làm nên những mùa vàng bội thu, những cánh đồng đầy khoai xanh tốt. Cần cù,
siêng năng để làm ra của cải vật chất, để sáng tạo nên mọi giá trị tinh thần để làm cho cuộc
sống ngày một ấm no hạnh phúc, làm cho đất nước, xã hội ngày một thêm giàu có. Muốn được
sống trong ấm no, hạnh phúc thì phải siêng năng, cần cù. “Có làm thì mới có ăn - Không dưng
ai dễ đem phần đến cho” là một lời khuyên chí lí. Muốn dân giàu, nước mạnh thì người người
phải lao động, nhà nhà phải lao động; lao động một cách cần cù, siêng năng.
Nhân dân ta, đặc biệt là người nông dân rất siêng năng, cần cù. Có biết bao bài ca dao ngợi ca
phẩm chất cao quý của họ:
Lao xao gà gáy rạng ngày,
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu.
Bước chân xuống cánh đồng sâu,
Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu ra cày.


Ai ơi, bưng bát cơm đầy,
Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng.
Trên đời, xưa và nay, cái đáng quý là lao động, người đáng quý là người lao động. Chính nhân
dân lao động đã giáo dục chúng ta lòng yêu nước và đức tính cần cù, siêng năng. Nhờ siêng
nsưng, cần

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-luan-ve-duc-tinh-sieng-nang-can-cu-ngu-van-12c30a231.html#ixzz5n48UpbPqTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×