Tải bản đầy đủ

Dot 2 CV tu van dich vu tai chinh

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

STT

1

Tên vị trí tuyển
dụng

Chuyên viên Tư
vấn Dịch vụ tài
chính

Số
Yêu cầu độ
lượng
tuổi
chỉ tiêu


1

Trình độ chuyên môn

- Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập (không bao
gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học), đảm bảo điểm trung bình chung học
tập từ 6,5 trở lên hoặc 2,5 trở lên (đối với thang điểm 4). Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học
văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại học công lập, hệ chính quy. Cụ thể gồm các Trường/khoa sau đây:
+Học viện Ngân hàng: khoa Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh chứng khoán,
Quản trị Marketing, Quản trị doanh nghiệp, Tiền tệ ngân hàng, Ngân hàng thương mại, Thanh toán quốc tế, Kế toán
Ngân hàng;
+ Đại học Ngân hàng TP HCM: khoa Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Marketing, Thị trường
chứng khoán, Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế;
+ Đại học KTQD, Đại học Kinh tế TPHCM: khoa Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế; Quản
Nam,
trị nhân lực;
Không quá + Học viện Tài chính: khoa Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp;
35 tuổi
+ Đại học Ngoại thương: khoa Tài chính-ngân hàng, khoa Kinh tế đối ngoại; khoa quản trị kinh doanh;
+ Đại học Thương mại: khoa Tài chính doanh nghiệp; Quản trị nguồn nhân lực;
+ Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia HN: khoa Tài chính-ngân hàng; khoa quốc tế (ngành kinh tế quản lý);
+ Đại học Quốc gia Tp HCM: Khoa Kinh tế (chuyên ngành Tài chính-ngân hàng);
+ Đại học Hà Nội: khoa Tài chính-ngân hàng;
- Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên tại các trường đại học nước ngoài, chuyên ngành Tài chính -ngân hàng, kinh
tế, QTKD, marketing, Quản trị nguồn nhân lực.

Trình độ ngoại ngữ, tin
học

- Trình độ ngoại ngữ: có
chứng chỉ Tiếng Anh
IELTS 5.0 điểm trở lên
hoặc chứng chỉ TOEFL
550 điểm trở lên hoặc các
trình độ/chứng chỉ tương
đương;
- Trình độ tin học: sử
dụng thành thạo tin học
văn phòng (Microsoft


Office); có khả năng sử
dụng các phần mềm phân
tích thống kê... sẽ là một
ưu thế

Kinh nghiệm công
tác

- Ít nhất 3 năm kinh
nghiệm làm việc
trong lĩnh vực tài
chính-ngân hàng;
- Ưu tiên ứng viên
đã có kinh nghiệm
tư vấn về dịch vụ
tài chính-ngân hàng
hoặc trong các hoạt
động nghiên cứu,
khảo sát thị trường;
kinh nghiệm xây
dựng và quản lý dự
án...

Yêu cầu khác (nếu có)

Kiến thức:
- Nắm vững cơ chế tổ chức, hoạt động của BIDV và ngành ngân
hàng;
- Có kiến thức tổng quan và hiểu biết về ngành và thị trường tài chính
– ngân hàng, đồng thời am hiểu về kinh tế, chính trị, xã hội, thương
mại…; Có kiến thức kinh tế vĩ mô tốt;
Kỹ năng:
- Có kỹ năng lập và triển khai kế hoạch;
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, xây dựng báo cáo;
- Có kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ, kỹ năng giao
tiếp tốt;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng tổ chức công việc;
Yêu cầu khác:
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
- Phẩm chất cá nhân: trung thực, cẩn thận, khách quan, tâm huyết với
công việc;
- Có tinh thần tập thể; Chủ động, sáng tạo trong công việc; có trách
nhiệm, nhiệt tình trong công việc;
- Sẵn sàng đi công tác thường xuyên hoặc đột xuất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×