Tải bản đầy đủ

Bình luận câu tục ngữ anh em khinh trước làng nước khinh sau

Bình luận câu tục ngữ Anh em khinh trước làng nước khinh sau" - Ngữ Văn
12
Bình chọn:

Trong dân gian vẫn lưu truyền nhiều câu tục ngữ nói về khen chê, khinh trọng. Mỗi câu tục ngữ là một
bài học sâu sắc có tác dụng giáo dục đối với bất cứ ai, nhất là lớp người trẻ tuổi trong xã hội.Đồng cảm và sẻ chia trong xã hội ta ngày nay - Ngữ Văn 12Bình luận về vấn đề giữ gìn vệ sinh - Ngữ Văn 12Bàn luận về đức tính siêng năng cần cù - Ngữ Văn 12
Bình luận về đức tính khiêm tốn - Ngữ Văn 12

Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Trong dân gian vẫn lưu truyền nhiều câu tục ngữ nói về khen chê, khinh trọng. Mỗi câu tục ngữ
là một bài học sâu sắc có tác dụng giáo dục đối với bất cứ ai, nhất là lớp người trẻ tuổi trong xã
hội.
Câu tục ngữ sau đây, nhiều người vẫn nhớ, vẫn nhắc:
Anh em khinh trước, làng nước khinh sau.
Khinh là sự đánh giá và chê bai, coi thường. Chữ khinh thường gắn liền với các từ ngữ: khinh
thường, khinh bỉ, coi khinh...
Một kẻ nào đó, nhân cách lèm nhèm, có việc làm xấu xa, thối nát... sẽ bị mọi người coi khinh và
xa lánh.
Trong gia đình, con cháu bất hiếu, vợ chồng bất hòa, anh em lục đục, sẽ bị mọi người trong
nhà, trong gia tộc “khinh trước”. Một kẻ mà đã bị “anh em khinh trước” là kẻ vô cùng suy đốn;
từ cử chỉ thái độ đến hành động, việc làm đều xấu xa, đồi bại, phương hại đến đạo lí, nếp nhà,
đến gia phong. Những kẻ cờ bạc rượu chè, nhác làm siêng ăn, tham lam, tục tằn... sẽ bị “anh
em khinh trước”.
Và khi đã bị “anh em khinh trước” thì con người ấy không còn chỗ đứng trong xóm dưới làng
trên, trong làng ngoài xã nữa. Khi đã bị “làng nước khinh sau" thì con người ấy còn dám vác
mặt đi đâu nữa. Chỉ còn cúi gầm mặt mà đi. Mọi quan hệ hàng xóm láng giềng chẳng còn gì
nữa. Mọi người đều “sợ” và xa lánh. Kẻ bị làng nước coi khinh sẽ sống trong cô độc, tủi nhục,
làm hại đến danh dự chồng con, vợ con; làm nhục ông bà, cha mẹ, an

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-cau-tuc-ngu-anh-em-khinh-truoc-lang-nuoc-khinh-sau-ngu-van12-c30a234.html#ixzz5n47wttS3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×