Tải bản đầy đủ

Bình luận về tinh thần dũng cảm

Bình luận về tinh thần dũng cảm - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Bàn về tinh thần dũng cảm, ta ghi nhớ sâu sắc vào lòng, ta mãi mãi ngưỡng mộ những chiến sĩ yêu
nước của dân tộc ta đã nêu cao khí tiết lẫm liệt trước mọi kẻ thù tàn bạo: “Thà chết vinh còn hơn sống
nhục”.Nghĩ về nhân cách, phẩm giá - Ngữ Văn 12Một nhà văn Nga đã nói: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình...Bình luận câu tục ngữ: "Anh em khinh trước, làng nước khinh sau" - Ngữ Văn 12
Đồng cảm và sẻ chia trong xã hội ta ngày nay - Ngữ Văn 12

Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Bác Hồ đã dạy thiếu nhi: “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Đó là ba phẩm chất tốt đẹp cần có
của mỗi người, nhất là đối với tuổi trẻ chúng ta.
Trong bài văn này, tôi chỉ bàn về tinh thần dũng cảm, lòng dũng cảm.
Vậy thế nào là dũng cảm? - Trước hết phải hiểu thế nào là dũng? - Dũng là sức mạnh và tinh
thần trên hẳn mức bình thường, tạo khả năng đương đầu với sức chống đối, với nguy hiểm để
làm nên những việc nên làm. Dũng thường đi đối với trí, để có trí dũng song toàn; cũng trường
hợp hữu dũng vô mưu.
Dũng cảm nghĩa là có dũng khí dám đương đầu với chống đối, với nguy hiểm để làm những
việc nên làm. Trong ngôn ngữ dân tộc ta có những từ ngữ gần nghĩa với dũng cảm là: dũng khí,
dũng mãnh, quả cảm, dũng sĩ, dũng tướng... Đó là những từ cùng trường từ nghĩa..
Dũng cảm được thể hiện ở tinh thần và hành động. Không sợ khó, sợ khổ, sợ hi sinh, là tinh
thần dũng cảm. Dám đối mặt với mọi thách thức, không lùi bước trước mọi khó khăn nguy hiểm
là dũng cảm. Cổ ngữ có câu ca ngợi những con người chân chính là: “phú quý bất năng dâm,
bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất". Dám nhìn thẳng vào sự thật, dám nói lên sự thật
với động cơ tốt đẹp là dũng cảm. Dám xông vào nơi nguy hiểm, xông vào rừng tên biển giáo
của quân giặc để chiến đấu, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng... là hành động dũng cảm. Chiến
đấu hi sinh đến giọt máu cuối cùng, bắn đến viên đạn cuối cùng là hành động dũng cảm.
Tình cảm yêu nước đã phát huy cao độ tinh thần dũng cảm của nhân dân ta tạo thành khí
phách anh hùng, chủ nghĩa anh hùng. Tố Hữu đã có những vần thơ thật đẹp. thật hay ca ngợi
truyền thống cao quý của dân tộc:
Dân ta g


Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-tinh-than-dung-cam-ngu-van-12c30a241.html#ixzz5n47YA2KsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×