Tải bản đầy đủ

Bình luận về đức tính khiêm tốn của con người

Bình luận về đức tính khiêm tốn của con người - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Con người khiêm tốn biết sống mực thước, kín đáo, hợp lí, hợp lẽ, không phô trương, khoe khoang,
không xa hoa, lãng phí; không khoe đức, khoe tài, khoe công... “Bác học cũng phải học” là cách sống
khiêm tốn.Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện, tu dưỡng - Ngữ Văn lớp 12Văn hào Nga Lép Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì...Trình bày quan niệm của bạn về câu ngạn ngữ: "Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những...
Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi nói: "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tường thì...

Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Một trong những đức tính tốt đẹp của mỗi người là khiêm tốn. Trẻ em, người lớn, người già,
học trò, kẻ sĩ, người dân, kẻ làm quan, vị lãnh đạo... đều phải khiêm tốn, tu dưỡng đức tính
khiêm tốn.
Khiêm tốn là có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự
kiêu, không tự cho mình là hơn người. Các biểu hiện của đức tính khiêm tốn: lời lẽ khiêm tốn,
cử chỉ, hành động khiêm tốn, thái độ, cách ứng xứ khiêm tốn, cách sông khiêm tốn,...
Người có nhân cách, có phẩm hạnh mới khiêm tốn. Người có học, có lòng tự trọng, có nhân
cách văn hóa mới khiêm tốn. Trái với khiêm tốn là kiêu ngạo, kiêu căng, coi trời bằng vung, coi
thường mọi

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-duc-tinh-khiem-ton-cua-con-nguoi-ngu-van-12c30a448.html#ixzz5n3yzby2gTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×