Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt

TiÕt 66 :

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
A - Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:
- Củng cố những kiến thức về cấu tạo của từ tiếng Việt, từ mượn, nghĩa của
từ, lỗi dùng từ, từ loại và cụm từ.
2. Kỹ năng:
- Vân dụng những kiến thứcđã học vào thực tiễn: chữa lỗi dùng từ, đặt câu,
viết đoạn văn.
3. Giáo dục:
* Tích hợp: Những kiến thức đã học ở học kỳ I
B. Chuẩn bị thầy và trò.
- GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ năng
- HS: sgk, vở soạn.
C - Tiến trình bài dạy
Bài cũ : - Tính từ là gì ? Có mấy loại tính từ ? Cho ví dụ ?
- Cụm tính từ là gì ? Mô hình cụm tính từ ? Cho ví dụ ?
Bài mới :
Hoạt động của GV, HS


Nội dung cần đạt
I. Ôn tập - luyện tập (20 phút)

TaiLieu.VN

Page 1


- Học sinh trình bày lại 5 sơ đồ hệ - Hoạt động 1 :
thống hoá về cấu tạo từ, nghĩa của từ,
phân loại từ, lỗi dùng từ, từ loại và cụm
từ theo yêu cầu trong SGK.
- GVtổng kết lại theo 5 sơ đồ trên một
cách ngắn gọn, dễ hiểu, rõ ràng.
- Hướng dẫn học sinh luyện tập.

- Hoạt động 2 :

- Hoạt động 3 :
3.1 Cho 3 từ sau: nhân dân,lấp lánh, vài - Học sinh tự làm, đứng dậy trình bày.
? Phân loại các từ trên theo các sơ đồ - Giáo viên nhận xét, bổ sung.
phân loại 1, 3, 5
Ví dụ : nhân dân  từ phức (từ ghép), từ
mượn tiếng Hán, danh từ chung.
3.2 Phân loại các cụm từ sau :
a. Những bàn chân

- Yêu cầu một số học sinh lên bảng làm.

b. Cười như nắc nẻ

- Cả lớp nhận xét.

c. Đồng không mông quạnh

- Giáo viên bổ sung, cho điểm.

d. Đổi tiền nhan
đ. Xanh biếc màu xanh
e. Tay làm hàm nhai


h. Buồn nẫu ruột
i. Trận mưa rào

TaiLieu.VN

Page 2


k. Xanh vỏ đỏ lòng
3.3 Phát triển cụm động từ, cụm danh - Đánh nhanh, diệt gọn
từ, cụm tính từ sau thành câu
 Quân ta thực hiện chiến thuật đánh
nhanh, diệt gọn.
- Trận mưa rào
 Trận mưa rào kéo đến thật bất ngờ.
- Xanh biếc màu xanh.
 Cánh đồng làng em xanh biếc màu
xanh.
II. Kiểm tra viết (20 phút).
Đề ra :
Câu 1 : Từ “nhân hậu” thuộc loại từ nào ?
a. Từ đơn
b. Từ ghép
c. Từ láy
Câu 2 : Từ “đổi” thuộc loại từ nào ?
a. Danh từ chỉ số lượng
b. Số từ
c. Lượng từ
d. Danh từ đơn vị
Câu 3 : Nêu các ví dụ về cụm danh từ, cụm động từ và cụm tính từ.
TaiLieu.VN

Page 3


* Cũng cố bài :
- Giáo viên hệ thống lại kiến thức bài ôn tập.
* Hướng dẫn học bài :
- Học sinh về ôn tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp học kỳ I.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×