Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Tìm hiểu chung về văn miêu tả

BÀI 18 - TIẾT 76: TẬP LÀM VĂN: TÌM HIÊU CHUNG VỀ
VĂN MIÊU TẢ
I- Mục tiêu cần đạt:
Qua bài học giúp hs nắm được .
1. Kiến thức:
- Nắm được những hiểu biết chung nhất về văn miêu tả trước khi đi sâu vào một số thao tác
chính nhằm tạo lập loại văn bản này.
2. Kỹ năng:
- Nhận diện được những đoạn văn, bài văn miêu tả
- Hiểu được trong những tình huống nào thì người ta dùng văn miêu tả.
- Rèn KN tự nhận thức,KN giao tiếp, KN tư duy sáng tạo...
3. Thái độ:
- Giáo dục học sinh yêu thích học bộ môn .
4. Tích hợp môi trường.
II- Chuẩn bị:
- GV: Giáo án, sgk - sgv - tài liệu tham khảo
- HS: sgk - vở ghi
III- Tiến trình tổ chức các hoạt động: (5p)
1. Kiểm tra bài cũ.
ở bậc tiểu học các em đã được học văn miêu tả ở những nội dung nào?


2.Bài mới:Giới thiệu bài.
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu các tình huống trong sgk (15p)

Kiến thức cần đạt


- Gọi hs đọc 3 tình
huống sgk/15

- Đọc 3 tình huống sgk/15

? Trong tình huống thứ
nhất em cần làm gì?

- Tả ngôi nhà

I- Thế nào là văn miêu tả.
- Tình huống: sgk/15

? Trong tình huống thứ
2 em cần làm gì?
? Tình huống thứ 3?

- Suy nghĩ - trả lời

? Em hãy đưa ra một số
tình huống tương tự
như vậy?trườn tự nhiờn.

- Tự do thảo luận

? Thế nào là văn miêu
tả?

- Suy nghĩ - trả lời

- Gv chốt ý

- Lắng nghe
- Các nhóm nhận nhiệm vụ - thảo
luận - trình bày

- Giao bài tập 2 cho học
- Các nhóm khác bổ xung
sinh hoạt động theo
nhóm
- Quan sát - đối chiếu
- Gv chốt ý - đưa đáp
án

- Gọi hs đọc ghi nhớ
sgk
- Đọc ghi nhớ/16

Bài tập 2/15
- Hai đoạn văn trong văn bản
bài học đường đời đầu tiên
giúp ta hình dung được đặc
điểm nổi bật của 2 chú dế
Dế mèn

Dế choắt

- Đôi càng
mẫm bóng

- Gầy gò dài
lêu nghêu.

- Đôi cánh...
thành cái áo
dài, kín tận
chấm đuôi

- Cánh ngắn
ngủn

- Đầu ta nổi
từng tảng

- Mặt mũi
ngẩn ngẩn,
ngơ ngơ.

- Râu cụt 1
mẩu

* Ghi nhớ: sgk/16


Hoạt động 2: HDHS luyện tập (20p)
- Gọi hs đọc các đoạn
trích trong sgk

- Đọc đoạn trích

Bài tập 1/16

- Cho hs thảo luận theo
nhóm bàn câu hái/17

- Các nhóm bàn thực hiện

đ1: Tả chú Dế mèn vào độ
tuổi thanh niên cường tráng
với những đặc điểm to, kháe,
mạnh mẽ

- Các nhóm lần lượt trình bày
- Nhóm bạn nghe - bổ xung

- Gv chốt ý

- Lắng nghe

đ2: Tái hiện hình ảnh chú bé
liên lạc (Lượm) đặc điểm:
nhanh nhẹn, vui vẻ, hồn
nhiên
đ2: Miêu tả cảnh 1 vùng bài
ven ao, hồ ngập nước sau
mưa.

? Nếu phải viết đoạn
- Tự do thảo luận
văn miêu tả cảnh mùa
đông đến em sẽ nêu đặc
điểm nổi bật nào?
- Gv chốt ý - ghi bảng

- Nghe - ghi vở

đặc điểm: một thế giới động
vật sinh động, ồn ào, huyên
náo...
Bài tập 2/17
Đặc điểm nổi bật của mùa
đông
- Lạnh lẽo, ẩm ướt. Gió bấc,
mưa phùn
- Đêm dài, ngày ngắn
- Trời luôn âm u
- Cây cối trơ chọi, khẳng
khiu, lá vàng rụng nhiều.
- Mùa hoa: mai, mận...

3. Củng cố: (3p)
? Thế nào là văn miêu tả? Năng lực nào của người viết bộc lộ rõ .
4. Dặn dũ: (2p)
VN; Viết dàn bài cho đề bài: Tả quang cảnh sân trường .
- VN soạn bài: sông nước Cà Mau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×