Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

BÀI 19 - TIẾT 78: TIẾNG VIỆT: SO SÁNH
I- Mục tiêu cần đạt
Qua bài giúp hs nắm được .
1.Kiến thức:
- Nắm được khái niệm và cấu tạo của so sánh
2. Kỹ năng:
- Biết cách quan sát sự giống nhau giữa các sự vật để tạo ra ngôn ngữ so sánh đúng tiến đến
tạo sự so sánh hay.
- Rèn KN giao tiếp, KN tự nhận thức…
3. Thái độ: Giáo dục thái độ sử dụng vốn từ Tiếng Việt.
II- Chuẩn bị:
- GV: Giáo án, sgk - sgv - tài liệu tham khảo - bảng phụ
- HS: sgk - vở ghi - đọc trước bài
III- Tiến trình tổ chức các hoạt động: (5p)
1. Kiểm tra bài cũ:
? Phó từ là gì? có mấy loại phó từ? đặt 1 câu và chỉ ra phó từ trong câu em đặt?
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò


Kiến thức cần đạt

Hoat động 1: HDHS tìm hiểu khái niệm so sánh. (7p)
- Giáo viên treo bảng
phụ BT1/24
- Gọi hs đọc nội dung,
y/c của bài tập.

- Quan sát bài tập trên bảng phụ

I- So sánh là gì?

- Thực hiện

1.

Vớ dụ 1;

*) Nhận xột:
- Suy nghĩ - trả lời

a, Trẻ em như búp trên cành

? Vì sao có thể so sánh
như vậy?

- Giữa chúng có những điểm giống
nhau nhất định.

b, Rừng đước dựng lên cao
ngất như hai dãy trường thành
vô tận.

? So sánh như vậy để
làm gì?

- Nổi bật cảm nhận của người viết,
người nói về sự vật..

2.

? Tìm cụm từ ⇒ h/ả so
sánh

Vớ dụ 2:


? So sánh là gì?

- Suy nghĩ - trả lời

- Gv chốt ý

- Lắng nghe

*) NHận xột:

- Gọi hs đọc ghi nhớ/24 - Đọc ghi nhớ sgk/24

* Ghi nhớ1: sgk/24
Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu cấu tạo của so sánh. (13p)
- Cho hs thảo luận
nhóm BT1/24

- Các nhóm thảo luận - trình bày ý
kiến
- Các nhóm bạn bổ xung

- Gv chốt ý - đưa đáp
án

- Quan sát - đối chiếu

? Phép so sánh có cấu
tạo đầy đủ gồm mấy
phần?

- 4 phần

? Tìm các từ so sánh
mà em biết

(là, như là, y như, giống như, tựa
như, bao nhiêu, bấy nhiêu)

II- Cấu tạo của phép so sánh
1.
Mụ hỡnh phộp so
sánh.

Vế A
sự
vật
được
so
sánh

Phản
diện
so
sánh

trẻ
em

rừng
đước
- Đọc nội dung BT3/25
- Gọi hs đọc nội dung
BT3/25
? Cấu tạo của phép so
sánh trong BT có gì

- Các nhóm bàn thực hiện → báo
cáo kết quả

Từ
s2

Vế B
sv
dùng
để so
sánh

Như Búp
Như trên
cành
Dựng
lên
cao
ngất

Hai
dãy
trường
thành
vô tận

2.
Tìm hiểu cấu tạo phộp
so sánh.
a, Vắng mặt từ ngữ chỉ
phương tiện so sánh, từ so


đặc biệt?

- Suy nghĩ - trả lời

(cho thảo luận nhóm
bàn)

sánh
b, Từ so sánh và vế B được
đảo lên trước vế A

? Mô hình cấu tạo phép
so sánh gồm mấy
phần? Trong thực tế có - Lắng nghe
sự thay đổi nào không? - Đọc ghi nhớ
- Gv chốt ý.
- Gọi hs đọc ghi nhớ
* Ghi nhớ2: sgk/25
Hoạt động 4: HDHS luyện tập (15p)
- Cho hs hoạt động
theo nhóm BT1/25

- Các nhóm thực hiện

III- Luyện tập:

- Trình bày

Bài tập 1/25

- Gv nhận xét - chốt ý

a, Thầy thuốc như mẹ hiền
- Lên bảng làm BT
- Dưới lớp làm vào vở
- Nhận xét

b, Sông ngòi, kênh rạch giăng
chi chít như mạng nhện
c, Chúng chỉ là hòn đá tảng
trên trời
Chúng em chuột nhắt cứ đòi
lung lay.
Bài tập 2/26

- Gọi 4 em lên bảng
làm BT2

- Khoẻ như voi (hùm, trâu)
- Đen như cột nhà cháy
- Trắng như tuyết

- Nhận xét chung

- Cao như núi (cây sào, cột
nhà cháy)

3. Củng cố: (3p)? So sánh là gì? cấu tạo của phép so sánh gồm mấy phần? Có tác dụng gì?
4. Dặ dò: (2p) - Về nhà làm BT3
- Xem bài so sánh, quan sát, tưởng tượng trong văn miêu tả.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×