Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Tiết 79 Tập làm văn:

QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH
VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ

I- Mục tiêu cần đạt
Qua bài học giúp hs.
1. Kiến thức :
- Thấy được vai trò, tác dụng của quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét
trong văn miêu tả
- Bước đầu hình thành cho học sinh kĩ năng quan sát, tưởng tượng, so sánh và
nhận xét khi miêu tả.
2. Kỹ năng :
- Nhận diện và vận dụng được những thao tác cơ bản trên trong đọc và viết bài văn
miêu tả.
- Rèn KN tự nhận thức, KN tư duy sáng tạo,Kn giao tiếp…
3. Thái độ :
- Giáo dục học sinh yêu thích học bộ môn .
II- Chuẩn bị:
- GV: Giỏo ỏn, sgk - sgv - tài liệu tham khảo - bảng phụ
- HS: vở ghi, bài soạn.

III- Tiến trình tổ chức các hoạt động: (5p)
1. Kiểm tra bài cũ:
TaiLieu.VN

Page 1


? Thế nào là văn miêu tả?
2. Bài mới: Giới thiệu bài .
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Giới thiệu các thao tác cơ bản khi viết văn miêu tả (35p)

- Gọi hs đọc 3 đoạn
văn miêu tả trong sgk.
- Gọi 1 em đọc phần
y/c trả lời câu hỏi.

- Đọc 3 đoạn văn miêu tả
trong sgk
- Thực hiện

- Theo em nghiện thuốc
phiện là gì? Tác hại?
Phòng tránh?

1. Đọc đoạn văn.
2. Nhận xột.

- Y/c các nhóm hoạt
- Các nhóm nhận nhiệm vụ
động nhóm.
-thực hiện
Nhóm 1+2+3 làm đ1
- Trình bày trước lớp
Nhóm 4+5 làm đ2


- Các nhóm bạn nghe - bổ
Nhóm 6+7+8 làm đ3
xung
- Gv chốt ý đưa đáp án

I – Quan sát, tưởng
tượng, so sánh và nhận
xét trong văn miêu tả.

a)
Đ1: Tái hiện hình ảnh ốm
yếu, tội nghiệp của DC
(nhằm đối lập với hình ảnh
khoẻ khoắn, mạnh mẽ của
DM)

- Quan sát, đối chiếu, ghi
vở

Đ2: Đặc tả quang cảnh vừa
đẹp vừa mênh mông hùng
vĩ của sông nước cà mau.

- Suy nghĩ - trả lời

Đ3: Miêu tả hình ảnh đầy
sức sống của cây gạo vào
mùa xuân.
b)
Đ3: Hình ảnh cây gạo sưng
sững như một tháp đèn
khổng lồ.

TaiLieu.VN

Page 2


- Hàng ngàn bông hoa là
hàng ngàn ngọn lửa hồng
tươi.
Bài tập 3/28
- Những chữ trong đoạn
văn đã bị lược bỏ
+ âm âm

- Gọi hs đọc nội dung
BT3/28
- Gọi 1 em đọc đoạn 2

+ như thác
- Đọc nội dung BT3

BT1/27

+ như người bơi ếch
+ Như hai dãy trường thành
vô tận.

Y/c học sinh chỉ ra
những chữ bị lược bỏ
đi trong đoạn văn.

- Thực hiện

? Những chữ bị lược bỏ
có ảnh hưởng ntn tới
đoạn văn.

- Suy nghĩ -trả lời

- Đều là những hình ảnh so
sánh liên tưởng thú vịkhông có những hình ảnh
ấy đoạn văn mất đi sự sinh
Gv chốt ý.
động không gợi trí tưởng
? Muốn miêu tả được tượng trong người đọc.
* Ghi nhớ: sgk/28
người ta phải làm gì?
- Lắng nghe
Để làm gì?
Gọi hs đọc ghi nhớ

TaiLieu.VN

Page 3


sgk/28

- Suy nghĩ-trả lời

- Đọc ghi nhớ sgk/28

3.Củng cố: (3p)? Vai trò của việc quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét
trong văn miêu tả?
4. Dặn dò: (2p)
- Học thuộc phần ghi nhớ
- Xem trước bài tập trong phần luyện tập.
________________________________________________

TaiLieu.VN

Page 4


Tiết 80: Tập làm văn:

QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH
VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ (Tiết 2)

I- Mục tiêu cần đạt :
Qua bài học giúp hs.
1. Kiến thức :
- Thấy được vai trò, tác dụng của quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét
trong văn miêu tả
- Bước đầu hình thành cho học sinh kĩ năng quan sát, tưởng tượng, so sánh và
nhận xét khi miêu tả.
2. Kỹ năng :
- Nhận diện và vận dụng được những thao tác cơ bản trên trong đọc và viết bài văn
miêu tả.
- Rèn KN tự nhận thức, KN tư duy sáng tạo, KN giao tiếp…
3. Thái độ :
- Giáo dục học sinh yêu thích học bộ môn .
II- Chuẩn bị:
- GV: Giỏo ỏn, sgk - sgv - tài liệu tham khảo - bảng phụ
- HS: vở ghi
III- Tiến trình tổ chức các hoạt động : (5p)
1. Kiểm tra bài cũ:
TaiLieu.VN

Page 5


? Mun miờu t c cn phi lm gỡ?
2. Bi mi: Gii thiu bi .
Hot ng ca thy

Hot ng ca trũ

Ni dung

Hot ng 1: h thng ni dung bi c
Hoạt động 2: HDHS luyện tập (35p)
Y/c hs làm việc cá - Cả lớp thực hiện bài I.
nhân BT1/28
tập
II - Luyện tập:
- Gv đa đáp án
Bài 1/28
- Y/c hs đổi bài
- Gơng bầu dục
chấm điểm cho
- Thực hiện, báo cáo
bạn.
- Cong cong - lấp ló
kết quả
Gv nhận xét, chốt
- Cổ kính
ý
- Xanh um

- Y/c hs làm BT3
vào vở (chú ý đặc
điểm ngôi nhà,
căn phòng của em
ở)
- Gọi 1 số em
trình bày trớc lớp.
- Gv chốt ý

Nếu
cảnh

Bài 3/28

- Các bạn lắng nghe,
nhận xét

Quan sát và ghi chép
đặc điểm ngôi nhà
và căn phòng em ở

tả
quang
buổi sáng

TaiLieu.VN

Page 6


trên quê hơng em
thì em sử liên tởng và so sánh các
hình ảnh sự vật
ntn?
Gv
nhận
chung

Bài 4/29

- Suy nghĩ-trả lời

- Tả quang cảnh buổi
sáng trên quê hơng
em
+ Mặt trời nh một
chiếc mâm lửa

xét

- Lắng nghe

+ Bầu trời sáng trong
và mát mẻ nh khuôn
mặt của bé sau một
giấc ngủ dài.
+ Những hàng cây
nh những bức tờng
thành cao vút.

3.Cng c: (3p)
? Theo em quan sỏt, tng tng, so sỏnh v nhn xột trong vn miờu t cú tỏc
dng gỡ?
4. Dn dũ: (2p)
- V nh xem k bi, hc bi.
- Tp sỏt cỏc vt, cnh TN v lp dn bi mt.
- Lm BT5/29.
- Cb Luyn nỳi v qst
______________________________________________

TaiLieu.VN

Page 7


TaiLieu.VN

Page 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×