Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

BÀI 19 - TIẾT 79: TẬP LÀM VĂN: QUAN SÁT, TƯỞNG
TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ
I- Mục tiêu cần đạt
Qua bài học giúp hs.
1. Kiến thức:
- Thấy được vai trò, tác dụng của quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn
miêu tả
- Bước đầu hình thành cho học sinh kĩ năng quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét
khi miêu tả.
2. Kỹ năng:
- Nhận diện và vận dụng được những thao tác cơ bản trên trong đọc và viết bài văn miêu tả.
- Rèn KN tự nhận thức, KN tư duy sáng tạo,Kn giao tiếp…
3. Thái độ:
- Giáo dục học sinh yêu thích học bộ môn .
II- Chuẩn bị:
- GV: Giáo án, sgk - sgv - tài liệu tham khảo - bảng phụ
- HS: vở ghi, bài soạn.
III- Tiến trình tổ chức các hoạt động: (5p)
1. Kiểm tra bài cũ:
? Thế nào là văn miêu tả?
2. Bài mới: Giới thiệu bài .

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Giới thiệu các thao tác cơ bản khi viết văn miêu tả (35p)

- Gọi hs đọc 3 đoạn văn
miêu tả trong sgk.

- Đọc 3 đoạn văn miêu tả trong
sgk

I – Quan sát, tưởng tượng,
so sánh và nhận xét trong
văn miêu tả.

- Gọi 1 em đọc phần y/c trả

- Thực hiện

1.

Đọc đoạn văn.


lời câu hái.

2.

- Y/c các nhóm hoạt động
nhóm.

- Các nhóm nhận nhiệm vụ
-thực hiện

Nhóm 1+2+3 làm đ1

- Trình bày trước lớp

Nhóm 4+5 làm đ2

- Các nhóm bạn nghe - bổ xung

Nhóm 6+7+8 làm đ3

- Quan sát, đối chiếu, ghi vở

- Gv chốt ý đưa đáp án
- Theo em nghiện thuốc
phiện là gì? Tác hại? Phòng
tránh?

- Suy nghĩ - trả lời

Nhận xột.

a)
Đ1: Tái hiện hình ảnh ốm
yếu, tội nghiệp của DC
(nhằm đối lập với hình ảnh
khoẻ khoắn, mạnh mẽ của
DM)
Đ2: Đặc tả quang cảnh vừa
đẹp vừa mênh mông hùng vĩ
của sông nước cà mau.
Đ3: Miêu tả hình ảnh đầy
sức sống của cây gạo vào
mùa xuân.
b)
Đ3: Hình ảnh cây gạo sưng
sững như một tháp đèn
khổng lồ.
- Hàng ngàn bông hoa là
hàng ngàn ngọn lửa hồng
tươi.
Bài tập 3/28

- Gọi hs đọc nội dung
BT3/28
- Gọi 1 em đọc đoạn 2

- Đọc nội dung BT3

- Những chữ trong đoạn văn
đã bị lược bá

- Thực hiện

+ âm âm
+ như thác

BT1/27
- Suy nghĩ -trả lời
Y/c học sinh chỉ ra những
chữ bị lược bá đi trong đoạn
văn.
? Những chữ bị lược bá có
ảnh hưởng ntn tới đoạn văn.

- Đều là những hình ảnh so sánh
liên tưởng thú vị-không có
những hình ảnh ấy đoạn văn
mất đi sự sinh động không gợi

+ như người bơi ếch
+ Như hai dãy trường thành
vô tận.


trí tưởng tượng trong người đọc.
- Lắng nghe
Gv chốt ý.
? Muốn miêu tả được người
ta phải làm gì? Để làm gì?

- Suy nghĩ-trả lời

Gọi hs đọc ghi nhớ sgk/28

- Đọc ghi nhớ sgk/28

* Ghi nhớ: sgk/28

3.Củng cố: (3p)? Vai trò của việc quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu
tả?
4. Dặn dò: (2p)
- Học thuộc phần ghi nhớ
- Xem trước bài tập trong phần luyện tập.


BÀI 19 - TIẾT 80: TẬP LÀM VĂN: QUAN SÁT, TƯỞNG
TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ
(Tiết 2)
I- Mục tiêu cần đạt:
Qua bài học giúp hs.
1. Kiến thức:
- Thấy được vai trò, tác dụng của quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn
miêu tả
- Bước đầu hình thành cho học sinh kĩ năng quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét
khi miêu tả.
2. Kỹ năng:
- Nhận diện và vận dụng được những thao tác cơ bản trên trong đọc và viết bài văn miêu tả.
- Rèn KN tự nhận thức, KN tư duy sáng tạo, KN giao tiếp…
3. Thái độ:
- Giáo dục học sinh yêu thích học bộ môn .
II- Chuẩn bị:
- GV: Giáo án, sgk - sgv - tài liệu tham khảo - bảng phụ
- HS: vở ghi
III- Tiến trình tổ chức các hoạt động: (5p)
1. Kiểm tra bài cũ:
? Muốn miêu tả được cần phải làm gì?
2. Bài mới: Giới thiệu bài .
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung

Hoạt động 1: hệ thống nội dung bài cũ
Hoạt động 2: HDHS luyện tập (35p)
Y/c hs làm việc cá nhân
BT1/28

- Cả lớp thực hiện bài tập

I.
II - Luyện tập:


- Gv đưa đáp án
- Y/c hs đổi bài chấm
điểm cho bạn.

Bài 1/28
- Thực hiện, báo cáo kết
quả

- Gương bầu dục
- Cong cong - lấp ló

Gv nhận xét, chốt ý

- Cổ kính

- Y/c hs làm BT3 vào vở
(chú ý đặc điểm ngôi
nhà, căn phòng của em
ở)

- Xanh um

- Gọi 1 số em trình bày
trước lớp.

Quan sát và ghi chép đặc
điểm ngôi nhà và căn phòng
em ở

- Gv chốt ý
Nếu tả quang cảnh buổi
sáng trên quê hương em
thì em sử liên tưởng và
so sánh các hình ảnh sự
vật ntn?

Bài 3/28
- Các bạn lắng nghe, nhận
xét

Bài 4/29
- Suy nghĩ-trả lời

Gv nhận xét chung

- Tả quang cảnh buổi sáng
trên quê hương em
+ Mặt trời như một chiếc
mâm lửa

- Lắng nghe

+ Bầu trời sáng trong và mát
mẻ như khuôn mặt của bé
sau một giấc ngủ dài.
+ Những hàng cây như
những bức tường thành cao
vút.

3.Củng cố: (3p)
? Theo em quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả có tác dụng gì?
4. Dặn dò: (2p)
- Về nhà xem kĩ bài, học bài.
- Tập sát các đồ vật, cảnh TN… và lập dàn bài mtả.


- Làm BT5/29.
- Cbị “ Luyện núi về qsát…”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×