Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

BÀI 21 - TIẾT 87: TẬP LÀM VĂN: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA
PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT
I- Mục tiêu cần đạt:
Qua tiết học giúp học sinh.
1. Kiến thức:
- Sửa một số lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương
2. Kỹ năng:
- Có ý thức khắc phục các lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.
- Rèn KN tự nhận thức, KN đánh giá...
3. Thái độ:
- Giáo dục học sinh yêu thích học bộ môn
II- Chuẩn bị:
- GV: Giáo án - sgk – sgv –tài liệu tham khảo
- HS: sgk – vở ghi
III- Tiến trình tổ chức các hoạt động: (5p)
1. Kiểm tra bài cũ
? Có mấy cách so sánh? Lấy ví dụ minh họa?
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò


Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: HDHS viết những đoạn, bài thuộc các âm thanh dễ mắc lỗi. (12p)
- Gv yêu cầu học sinh lắng
nghe 1 đoạn của văn bản
vượt thác và chép vào vở.

- Lắng nghe – ghi chép

- Y.c học sinh đối chiếu với
sgk xem có mắc lỗi chính tả
nào không đ sửa lỗi.
- Lắng nghe – thực hiện

Bài tập 1:
- Nghe viết 1 đoạn từ: “Những
động tác thả sao đến vâng
vâng, dạ dạ”, văn bản: vượt
thác.


Hoạt động 2: HDHS nhớ lại và viết 1 bài thơ hoặc 1
đoạn văn mà em thích.

(7p)

- Y/c học sinh nhớ lại và viết
vào vở 1 bài thơ hoặc 1 đoạn - Học sinh nhớ lại và viết
văn mà em thích.
đoạn văn theo yêu cầu
- Gọi học sinh lên bảng thực
hiện bài tập của mình trên
- Hs lên bảng thực hiện bài
bảng.
tập
- Gọi hs nhận xét
- Cá bạn nhận xét
- Gv nhận xét chung
- Lắng nghe

Bài tập 2:

Hoạt động 3: HDHS làm bài tập chính tả

(16p)

Nhớ, viết một bài thơ hoặc
một đoạn văn mà em thích
nhất.

Bài tập 3:
- Gv treo bảng phụ BT3
- Gọi hs đọc nội dung bài
tập.

- Quan sát BT3 trên bảng
phụ
- Đọc nội dung BT

- Y/c 2 em lên bảng làm BT
- 2 em lên bảng
- Dưới lớp làm vào vở

- Làm BT chính tả
Điền chữ cái vào chỗ trống
trong các đoạn thơ sau:
a. Quê hương tôi có con sông
xanh
Nước gương trong soi sáng tóc
những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa
hè.
Toả nắng xuống dòng sông lấp
loáng
b. Anh đội viên mơ màng như
nằm trong giấc mộng
Bóng bác cao lồng lộng
ấm hơn ngọn lửa hồng.


3. Củng cố: (3p)
? Theo em nguyên nhân nào khiến chúng ta hay mắc lỗi
? Làm thế nào để sửa lỗi.
4. Dặn dò: (2p)
- Về nhà các em viết một bài chính tả về môi trường
- Mỗi em lập một quyển sổ tay chính tả và thường xuyên ghi những từ hay dễ viết lẫn để
không mắc lỗi.
- Xem trước bài phương pháp tả cảnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×