Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

Tiết 87: Tp lm vn:

CHNG TRèNH A PHNG
PHN TING VIT
I- Mục tiêu cần đạt:
Qua tiết học giúp học sinh.
1. Kiến thức :
- Sửa một số lỗi chính tả do ảnh hởng của cách phát âm
địa phơng
2. Kỹ năng :
- Có ý thức khắc phục các lỗi chính tả do ảnh hởng của cách
phát âm địa phơng.
- Rốn KN t nhn thc, KN ỏnh giỏ...
3. Thái độ :
- Giáo dục học sinh yêu thích học bộ môn
II- Chuẩn bị:
- GV: Giáo án - sgk sgv tài liệu tham khảo
- HS: sgk vở ghi
III- Tiến trình tổ chức các hoạt động : (5p)
1. Kiểm tra bài cũ
? Có mấy cách so sánh? Lấy ví dụ minh họa?

TaiLieu.VN

Page 1


2. Bi mi: Giới thiệu bài.
Hoạt động của thầy

Hoạt động của
trò

Kin thc cn t

Hoạt động 1: HDHS viết những đoạn, bài thuộc các âm
thanh dễ mắc lỗi. (12p)
- Gv yêu cầu học sinh
lắng nghe 1 đoạn của
văn bản vợt thác và
chép vào vở.

- Lắng nghe
ghi chép

- Y.c học sinh đối
chiếu với sgk xem có
mắc lỗi chính tả nào
không sửa lỗi.
- Lắng nghe
thực hiện

Bài tập 1:

- Nghe viết 1 đoạn từ:
Những động tác thả
sao đến vâng vâng,
dạ dạ, văn bản: vợt
thác.

Hoạt động 2: HDHS nhớ lại và viết 1 (7p)
bài thơ hoặc 1 đoạn văn mà em
thích.

TaiLieu.VN

Page 2


- Y/c học sinh nhớ lại và
Bài tập 2:
viết vào vở 1 bài thơ
hoặc 1 đoạn văn mà - Học sinh nhớ lại Nhớ, viết một bài thơ
và viết đoạn
hoặc một đoạn văn mà
em thích.
văn theo yêu
em thích nhất.
- Gọi học sinh lên bảng
cầu
thực hiện bài tập của
mình trên bảng.
- Gọi hs nhận xét
- Gv nhận xét chung

- Hs lên bảng
thực hiện bài
tập
- Cá bạn nhận
xét
- Lắng nghe

Hoạt động 3: HDHS làm bài tập (16p)
chính tả

TaiLieu.VN

Page 3


Bài tập 3:
- Gv treo bảng phụ
BT3

- Quan sát BT3
trên bảng phụ

- Gọi hs đọc nội dung
bài tập.

- Đọc nội dung
BT

- Y/c 2 em lên bảng
làm BT

- 2 em lên bảng
- Dới lớp làm
vào vở

- Làm BT chính tả
Điền chữ cái vào chỗ
trống trong các đoạn
thơ
sau:
a. Quê hơng tôi có con
sông xanh
Nớc gơng trong soi
sáng tóc những hàng
tre
Tâm hồn tôi là một
buổi tra hè.
Toả nắng xuống dòng
sông lấp loáng
b. Anh đội viên mơ
màng nh nằm trong
giấc mộng
Bóng bác cao lồng lộng
ấm hơn ngọn lửa hồng.

3. Củng cố: (3p)
? Theo em nguyên nhân nào khiến chúng ta hay mắc lỗi
? Làm thế nào để sửa lỗi.
TaiLieu.VN

Page 4


4. Dặn dò: (2p)
- Về nhà các em vit một bài chính tả về môi trờng
- Mỗi em lập một quyển sổ tay chính tả và thờng xuyên ghi
những từ hay dễ viết lẫn để không mắc lỗi.
- Xem trớc bài phơng pháp tả cảnh.
__________________________________________

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×