Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Phương pháp tả cảnh, Viết bài tập làm văn số 5

BÀI 21 - TIẾT 88: TẬP LÀM VĂN: PHƯƠNG PHÁP TẢ
CẢNH
Viết bài tập làm văn tả cảnh(làm ở nhà)
I- Mục tiêu cần đạt
Giúp hs
1. Kiến thức:
- Nắm được cách tả cảnh và bố cục hình thức của 1 đoạn, một bài văn tả cảnh.
2. Kỹ năng:
- Luyện tập kĩ năng quan sát và lựu chọn, kĩ năng trình bày những điều quan sát lựa chọn
theo một thứ tự hợp lí.
3. Thái độ: Có ý thức khi viết bài.
II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án - sgk – sgv –tài liệu tham khảo
- HS: sgk – vở ghi
III- Tiến trình tổ chức các hoạt động (5p)
1. Kiểm tra bài cũ
? Muốn miêu tả đợc chúng ta cần phải làm gì?
2. Bài mới: Giới thiệu bài mới
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò


Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu về phương pháp tả cảnh
(10p)


I- Bài tập
Bài tập 1/45
b. Cảnh dòng sông Năm Căn.
- Tác giả quan sát và tả lại theo
thứ tự từ dới sông lên bờ cũng
là từ gần tới xa.
c. Phần mở dầu.
- Từ luỹ làng đến màu của luỹ
(giới thiệu khái quát về luỹ tre,
phong cảnh, hd, màu sắc)
- Phần 2: tiếp đ không rõ.


- Gọi hs đọc ý b BT1/45

- 2 học sinh đọc BT1/45

? Đoạn văn tả cảnh gì?

- Trả lời

? Người viết miêu tả cảnh
vật theo thứ tự nào?

- Suy nghĩ – trả lời

- Gọi hs đọc đoạn văn c.

- Học sinh đọc đoạn văn c

? Hãy chỉ ra các phần của
văn bản.

- Suy nghĩ – trả lời

? Em có nhân xét gì về thứ
tự miêu tả của tác giả.

- Đoạn 2: quan sát miêu tả
từ ngoài vào trong. Từ kết
quả đến cụ thể.

- Xđ đối tượng, quan sát, lựa
? Muốn tả cảnh cần phải làm chọn hình ảnh tiêu biểu
gì?

? Bố cục của bài văn miêu tả
gồm mấy phần?

- Trình bày

II- Bài học.

- 3 phần: MB – TB – KB

- Phơng pháp viết văn tả cảnh.

- Gọi hs đọc ghi nhớ sgk/47
- Đọc ghi nhớ sgk.
* Ghi nhớ:
Hoạt động 2: HDHS luyện tập

(13p)


III- Luyện tập:
Bài tập 1/47
? Khi miêu tả cần lựa chọn
những hình ảnh tiêu biểu
nào?
? Cần miêu tả theo thứ tự
nào?

- Suy nghĩ – trả lời

- Các bạn: t thế, thái độ

- Y/c học sinh viết phần mở
bài và kết bài cho bài tập 1.

- Từ ngoài vào trong, từ trên
bảng đ cuối lớp.

- Gọi 1 số em trình bày

- Suy nghĩ – làm bài
- Trình bày

- Gv nhận xét, uốn nắn
Hoạt động 3: HDHS làm bài TLV số 5 ở nhà (12p)
- Đề1: hãy tả lại quang cảnh
sân trường trong giờ ra chơi.

- Chép đề

- Đề2: Hãy tả lại hình ảnh
cây đào hoặc cây mai vàng
vào dịp tết đến, xuân về.
? Đề yêu cầu vấn đề gì?

- Chọn những hình ảnh tiêu
biểu nào? cô nào? thầy nào?
quang cảnh chung của phòng
học.

- Suy nghĩ – trả lời

Em sẽ lựa chọn những ý nào
để trình bày.
- Y/c học sinh về nhà viết bài - Lắng nghe – thực hiện
TLV số 5 – thứ 6 nộp bài
(chú ý: làm bài ra giấy kiểm
tra không được làm vào vở
ghi)
3. Củng cố: (3p)
- Khi tả cần chú ý đến điều gì?


- Bố cục của một bài tả cảnh gồm mấy phần.
4. Dặn dò: (2p)
- Về nhà học bài.
- Viết bài TLV số 5
- Soạn bài: buổi học cuối cùng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×