Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

BÀI 22 - TIẾT 91: TIẾNG VIỆT: NHÂN HÓA
I- Mục tiêu cần đạt
Giúp hs
1. Kiến thức:
- Nắm được khái niệm nhân hoá
- Nắm được tác dụng của nhân hoá
2. Kỹ năng:
- Biết dùng các kiểu nhân hoá trong bài viết của mình
- Rèn KN giao tiếp, KN tự nhận thức...
3. Thái độ: Biết yêu quý vốn từ TV.
II- Chuẩn bị:
- GV: Giáo án - sgk – sgv –tài liệu tham khảo – bảng phụ
- HS: sgk – vở ghi – vở bài tập
III- Tiến trình tổ chức các hoạt động: (17p)
1. Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra 15 phút

Cõu 1:So sánh là gì? Cho ví dụ? có mấy kiểu so sánh?
Câu 2: Lấy 2 ví dụ về phép so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng? và phân
tích tác dụng của phép so sánh đó?

2. Bài mới

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu khái niệm nhân hoá (10p)

Kiến thức cần đạt


- Treo bảng phụ bài tập 1 sgk / 56.

- Quan sát

- Gọi hs đọc bài tập
? Hãy tìm phép nhân hoá trong khổ
thơ.

I- Nhân hoá.
1. Vớ dụ:

- Đọc bài tập

- Gọi hs đọc BT2/57
Cho học sinh thảo luận nhóm bàn.

- Đọc BT2/57

Gọi 1 số nhóm trình bày

- Thảo luận nhóm bàn

a)VD 1/56
- Phép nhân hoá: ông,
mặc áo giáp, sa trận, múa
gươm, hành quân
b) VD 2/57

- Gv nhận xét chung


? Theo em nhân hoá là gì?

- Trình bày

- Gv chốt ý

- Lắng nghe

- Gọi hs đọc ghi nhớ sgk/57

- Suy nghĩ – trả lời

- Cách diễn đạt ở khổ thơ
có hình ảnh sự vật, sự
việc đợc miêu tả gần gũi
hơn với con người.

- Lắng nghe

- Đọc ghi nhớ/57

* Ghi nhớ1: sgk/58

Hoạt động 2: HD tìm hiểu các kiểu nhân hóa (5p)
Gv: gọi hs đọc vd/sgk
? Trong các câu sự vật nào được
nhân hóa?

Đọc
Xđ phép nhân hóa

1.

Ví dụ:

2.

Nhận xét:

a)
Lão, bác, cô, cậu->
để gọi các sự vật
b)
Chống lại, xung
phong, giữ ->để chỉ các
hành động của sự vật
c)
Ơi!-> dùng để xưng
hô với con trâu

Hoạt động 3: HDHS luyện tập (10p)


-

III- Luyện tập

? Gọi hs đọc BT1/58

Đọc BT1/58

Bài tập 1/58

? Chỉ ra phép nhân hoá trong đoạn
văn

- Suy nghĩ – trả lời

- Đông vui, mẹ, con, anh
em, tíu tít, bận rộn
- Tác dụng:
Quang cảnh bến cảng
được

? Phép nhân hoá có tác dụng gì?

miêu tả sống động hơn.
Bài tập 2/58

? Gọi hs đọc BT2

Sử dụngnhiều phép nhân
hoá đ sinh động, gợi cảm
hơn

- Y/c 2 em lên bảng làm BT

- Đọc BT2/58

- Y/c học sinh làm BT4/59 vào
phiếu cá nhân

- Lên bảng làm bài tập

- Đa đáp án

- Làm vào phiếu cá nhân

a. Giãi bày tâm trạng
buồn

- Quan sát – tráo bài

b. Đoạn văn sinh động,
hóm hỉnh.

- Y/c học sinh tráo bài
Chấm điểm cho bạn

Bài tập 4/59

c. Hình ảnh mới lạ, gợi
suy nghĩ cho con ngời
d. Gợi sự cảm phục, thương xót, căm thù

3. Củng cố: (3p)
? Phép nhân hoá là gì? phép nhân hoá có tác dụng ntn?
4. Dặn dò: (2p)
- Về nhà học bài
- Làm BT5/59
- Xem trước bài phương pháp tả người.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×