Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Mưa

BÀI 24 - TIẾT 101: VĂN BẢN: HƯỚNG DÂN ĐỌC THÊM:
MƯA
(TRẦN ĐĂNG KHOA)
I - Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Cảm nhận được sự sống, phong phú sinh động của bức tranh thiên nhiên và tư thế của con
người được khắc hoạ trong bài thơ.
- Nghệ thuật đặc sắc - nhân hoá.
2. Kĩ năng:
- Phân tích bài thơ - nghệ thuật đặc sắc - miêu tả thiên nhiên - quan sát cảnh vật.
- Rèn KN giải quyết vấn đề, KN tự nhận thức…
3. Thái độ:
- Giáo dục tình yêu thiên nhiên - thái độ bảo vệ thiên nhiên - quan sát cảnh vật.
II - Chuẩn bị
- Gv: Giáo án - sgk - sgv - tập thơ của Trần Đăng Khoa
- Hs: vở ghi - bài soạn - sgk - phiếu học tập
III -Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học: (5p)
1. Kiểm tra:
? Đọc thuộc lòng bài Lượm? Em thích khổ thơ nào?
2. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên


Hoạt động của học sinh

Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu tác giả - tác phẩm (5p)
- Y/c học sinh đọc chú
thích  sgk/ 80

- Đọc chú thích 

? Hãy nêu một vài nét sơ
lược về Trần Đăng Khoa?

- Nêu vài nét về tác giả

I - Tác giả - tác phẩm.
1. Tác giả.
- Trần Đăng Khoa (1958) thần đồng thơ ? (8 tuổi)
- Viết văn xuôi - phê bình


2. Tác phẩm.
- Gv giới thiệu tập thơ của
Trần Đăng Khoa

- Nghe

- Viết năm 1967 - in trong
tập thơ “Góc sân và
khoảng trời”

Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu trúc văn bản (7p)
- Hướng dẫn cách đọc bài
thơ. Đọc mẫu.

- Nghe

- Gọi học sinh đọc tiếp

- Đọc – nhận xét

- Hướng dẫn tìm hiểu một
số chú thích.

- Giải thích chú thích

- Bài thơ tả cơn mưa ở
vùng nào? vào mùa nào?

- Vùng Bắc bộ – mùa hè

- Gv: cơn mưa được tả lúc
sắp mưa và lúc đang mưa.

- Nghe

II - Đọc - hiểu văn bản.
1.

? Hãy chỉ ra bố cục bài
thơ.

Đọc.

2. Tìm hiểu chú thích.

3. Bố cục.
2 phần đ1: trọc lóc: sắp
mưa
đ2: cảnh vật và
con người

Hoạt động 3: HD tìm hiểu chi tiết (16p)
II. Tìm hiểu chi tiết.
- Y/c đọc đ1

- Đọc đ1

? Cảnh vật trước cơn mưa
được miêu tả ntn? (con
- Mối, gà, kiến, mía cỏ
vật, sự vât, loại cây nào
gà...trời, sấm, chớp →tõ
được nhắc đÂn) cách miêu
cao → thấp (miêu tả) xa →
tả.
gần
? Em thích nhất hình ảnh
- Suy nghĩ - trình bày
miêu tả nào? Sử dụng
nghệ thuật gì?

1. Cảnh vật sắp mưa.
- ông trời

Mặc áo
Ra trận

- Mía - múa gươm
- Kiến - hành quân
- Cỏ gà - rung tai
- Bụi tre -


? Em có nhận xét gì về
cách miêu tả? tác giả sử
dụng thành công phép
nhân hoá là nhờ đâu.
- Y/c đọc đ2
? Khi trời mưa cảnh vật
được hiện lên thật dữ dội,
mạnh mẽ, ấn tượng thể
hiện qua tõ ngữ nào?

- Sắn - cười
- Tả hành động, trạng thái
của vật, cây cối

- Đọc đ2

⇒ Quan sát, cảm nhận tinh
t liên tưởng phong phú ⇒
tác động trước cơn mưa
đÂn cảnh vật trên mặt đất
2. Khi trời mưa.
- Chớp - rạch ngang trời
- Sâu - ghé xuống sân
- Dõa sải tay bơi

- Gv: biện pháp nghệ thuật
nhân hoá sử dụng rộng rãi
làm cho bức tranh sống
động....
- Nghe
- Đọc 4 câu thơ cuối hình
ảnh nào xuất hiện? Hình
ảnh con người được miêu
- Đọc – con người
tả ntn? Nghệ thuật (thảo
luận nhóm 3 phút)
Thảo luận nhóm 3 phút
- Gv: hình ảnh con người
lao động ở miền quê được
cụ thể hoá qua hình ảnh
quen thuộc gần gũi.

- trình bày – bổ xung

? Nêu nghệ thuật nội dung
chính của bài thơ?

- Nghe

- Mùng tơi - nhảy múa
- Cây lá - hả hê
⇒ miêu tả ấn tượng và tạo
vẻ đẹp của con người

Bố cục đội

Sấm
Chớp
Trời mưa

⇒ ẩn dụ, lặp tõ ⇒ tõ thể
sắc mạnh kì lạ của con
người đối diện trước thiên
nhiên khắc nghiệt.

*) Ghi nhớ: SGK
-Trình bày - ghi nhớ
Hoạt động 4: Học sinh luyện tập (7p)
- Y/c đọc diễn cảm

đọc diễn cảm bài thơ

III- Luyện tập

- Y/c đọc thêm (81) nhận
xét cách miêu tả

Bài đọc thêm – nhận xét

- Đọc diễn cảm


- Bài đọc thêm
3. Củng cố: (3p)
- Nêu lại nd toàn bài?
- Hệ thống kiến thức cơ bản
4. Dặn dò: (2p)
- Về nhà học bài.
- cbị “ vb Cô Tô”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×