Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Tập làm thơ bốn chữ

Tiết 102 :

TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ
A – Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức.
- Một số đặc điểm của thơ 4 chữ.
- các kiểu vần được sử dụng trong thơ nói chung và thơ 4 chữ nói riêng.
2. Kỹ năng.
- Nhận biết được thể thơ 4 chữ khi đọc và học thơ ca.
- Xác định được cách gieo vần trong bài thơ thuộc thể thơ 4 chữ.
- Vận dụng những kiến thức về thể thơ 4 chữ vào việc tập làm thơ 4 chữ.
3. Thái độ.
- Có ý thức tập làm đoạn thơ.
B – Chuẩn bị của thầy và trò.
- Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa.
C – Tiến trình các hoạt động dạy và học.
* Bài cũ :

- Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ “Lượm” ?


* Bài mới :

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của GV, HS

Nội dung cần đạt
I. Kiểm tra việc chuẩn bị ở nhà của học
sinh.

1. Ngoài bài thơ “Lượm”, em còn biết - Ông tôi
thêm bài thơ, đoạn thơ bốn chữ nào
- Anh Đom đóm
khác ?
- Măng tre
- Đàn kiến nó đi …
2. Chỉ ra đâu là vần chân, đâu là vần - Vần lưng : Chừng - lưng; hàng - ngang
lưng trong đoạn thơ (SGK) ?
- Vần chân : núi - bụi
3. Chỉ ra đoạn nào gieo vần liền, đoạn - Gieo vần liền : Bài đồng giao
nào gieo vần cách ?
- Gieo vần cách : đoạn thơ của Tố Hữu
4. Thay 2 chữ “sông” và “cạnh” vào bài - “Để em ngồi cạnh”
thơ cho phù hợp ?
- “Cách mấy con sông”
5. Kiểm tra bài thơ bốn chữ làm ở nhà - Cho học sinh đọc các bài thơ đã làm.
của học sinh ?
- Cả lớp cùng nghe và góp ý
- Bước 1 : Trình bày bài (đoạn) thơ 4
chữ đã chuẩn bị ở nhà, chỉ ra nội dung, II. Tập làm thơ bốn chữ trên lớp
đặc điểm (vần, nhịp) của bài (đoạn) thơ
mà học sinh đã làm.
- Bước 2 : Cả lớp nhận xét những điểm
được và những tồn tại cần khắc phục ở
TaiLieu.VN

Page 2
các bài thơ đó.
- Bước 3 : Cá nhân học sinh sửa chữa
bài của mình.
- Bước 4 : Cả lớp cùng giáo viên đánh
giá, nhận xét (đặc biệt biểu dương
những cá nhân có được bài thơ hay)
+ Cũng cố bài học : Vần và nhịp của thơ 4 chữ
+ Hướng dẫn học :
- Học sinh tự làm một bài thơ 4 chữ về chủ đề học tập.
- Soạn bài “Cô Tô” của Nguyễn Tuân

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×