Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Tập làm thơ bốn chữ

Tiết 102

TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ

I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: - Nắm được một số đặc điểm của thể thơ bốn chữ.
- Các kiểu vần được sử dụng trong thơ nói chung và thơ bốn chữ nói riêng.
2. Kĩ năng: - Nhận diện được thể thơ bốn chữ khi đọc và học thơ ca.
- Xác định được cách gieo vần trong bài thơ thuộc thể thơ bốn chữ.
- Vận dụng những kiến thức về thể thơ bốn chữ vào việc tập làm thơ bốn
chữ.
3. Thái độ: - GD học sinh lòng yêu thích thơ ca, văn học.
II. Chuẩn bị :
1. GV: - Một số bài thơ bốn chữ.
2. HS: - Chuẩn bị bài theo câu hỏi SGK.
III. Tiến trình tổ chức dạy - học:
1. Kiểm tra bài cũ: - Kết hợp trong giờ.
2. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của thầy và trò


Nội dung kiến thức

HĐ1: GV kiểm tra việc chuẩn bị bài
của học sinh
HĐ 2: Tìm hiểu đặc điểm của thể thơ
bốn chữ

TaiLieu.VN

I. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THỂ

Page 1


- GV hướng dẫn cụ thể các kiểu gieo vần
trong thơ 4 chữ: Vần lưng, vần chân, vần
liền, vần cách. Thể thơ này thường có
nhiều dòng, mỗi dòng 4 chữ, thường
ngắt nhịp 2/2, vừa kể vừa tả…xuất hiện
trong tục ngữ, vè, ca dao.)

THƠ 4 CHỮ
- Mỗi Câu gồm 4 tiếng. Số câu trong bài
không hạn định. Các khổ, đoạn trong bài
được chia linh hoạt tuỳ theo nội dung hoặc
cảm xúc.
- Thích hợp với kiểu vừa kể chuyện vừa
Miêu tả (Vè, đồng dao, hát ru)
- Nhịp 2/2 (Chẵn đều)

HĐ3: Học sinh tập làm thơ 4 chữ.
- GV: Trình bày đoạn thơ đã chuẩn bị ở
nhà, chỉ ra cách gieo vần, nội dung, đặc
điểm của thể thơ?

- Vần : Kết hợp các kiểu vần : Chân, lưng,
bằng, chắc, liền, cách.
II. TẬP LÀM THƠ 4 CHỮ TẠI LỚP

- HS: Từ 4 – 6 h/s đọc đoạn thơ 4 chữ
của bản thân đã chuẩn bị ở nhà. Tự mình
phân tích vần, nhịp của đoạn thơ đó
-> Cả lớp nhận xét
- HS lắng nghe, tự sửa bài
- Giáo viên đánh giá và xếp loại
3. Củng cố:
- Nhắc lại đặc điểm gieo vần của thơ 4 chữ.
- Học sinh đọc thêm một số bài thơ trong SGK Tr 86, 87
4. Hướng dẫn học ở nhà:
- Nắm chắc đặc điểm của thể thơ 4 chữ, cách gieo vần của thể thơ.

TaiLieu.VN

Page 2


- Nhận diện được thể thơ bốn chữ.
- Sưu tầm một số bài thơ theo thể bốn chữ, tự sáng tác bài thơ bốn chữ.
- Đọc và soạn bài : "Cô Tô"

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×