Notice: Undefined offset: 120 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 94
Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Tập làm thơ bốn chữ - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Tập làm thơ bốn chữ

BÀI 24 - TIẾT 102: TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ
I - Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Nắm được đặc điểm thơ 4 chữ. Nhận diện khi học và đọc thơ
2. Kĩ năng:
- Thực hành để nắm được đặc điểm thể thơ này - biêt làm thơ theo thể 4 chữ
- Rèn KN tự nhận thức, KN giải quyết vấn đề...
3. Thái độ:
- Có ý thức sưu tầm và làm thơ 4 chữ
4. Tích hợp môi truường: Tập làm thơ chủ đề về MT
II -Chuẩn bị
- Gv: Giáo án - sgk - sgv - 1 số bài thơ 4 chữ
- Hs: vở ghi -vở bài tập - sgk - phiếu học tập
III - Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học: (3p)
1. Kiểm tra:
Kiểm tra việc chuẩn bị ở nhà của học sinh
2. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh


Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu đặc điểm của thơ 4 chữ (8p)
- Qua những bài tập làm ở
nhà em hãy chỉ ra đặc
điểm của thơ 4 chữ.

- Nêu đặc điểm của thơ 4
chữ

I - Một số đặc điểm của
thơ 4 chữ.
- Câu thơ - 4 chữ, nhịp 2/2
(ca dao, tục ngữ, vè)
Vần lưng (gieo
vần
giữa câu
- Vần
Vần chân: gieo


vần cuối dòng thơ
- Gieo vần hỗn hợp: không
theo trật tự nào (chú bé
loắt, vàng)
Hoạt động 2: Thực hành làm thơ 4 chữ (18p)
Tớch hợp MT:

- Chép nội dung

- Y/c học sinh làm thơ 4
chữ với chủ đề:

- Chọn chủ đề

II - Tập làm thơ 4 chữ.

+ Về vấn đề MT ở quờ
hương mình đang sinh
sống
+ Vấn đề phủ xanh đất
chống đồi núi chọc

- Làm cá nhân

+ Mùa xuân

(15 đến 20 phút vào phiếu
+ Cảnh đẹp của quê hương học tập
em .
- Trình bày - nhận xét
- Y/c chọn chủ đề
- Y/c làm cá nhân

- Thu bài

- Y/c cá nhân trình bày
- Gv nhận xét
- Thu 1 số bài
Hoạt động 3: HD luyện tập. (11p)
Hs đọc một số bài thơ T86

-

Chỉ ra vần lưng, vần chân,
vần liền, vần cách trong
các khổ thơ đó?

- Nghe – thực heienj

Đọc

3. Củng cố: (3p)
- Nhận xét việc chuẩn bị và làm thơ của học sinh

III. Luyện tập.


4. Dặn dò: (2p)
- Chuẩn bị tiết sau học bài “Cô Tô”.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×