Tải bản đầy đủ

Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng học để biết

Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng Học
để biết, học để làm học để chung sống học để tự khẳng định mình" - Ngữ Văn
12 - Bài 2
Bình chọn:

Học tập là một nhu cầu, một hoạt động không thể thiếu được của con người từ xưa đến nay.Bạn nghĩ gì về thời gian và niềm tin - Ngữ Văn 12Bình luận ý kiến sau đây của Các Mác: "Tình bạn chân chính là viên ngọc quý" - Ngữ...Bạn nghĩ gì về việc chúng ta tự học - Ngữ Văn 12
"Nếu không.... mục đích tầm thường. ” (Đi-đơ-rô). Em hiểu câu nói trên như thế nào?...

Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Học tập là một nhu cầu, một hoạt động không thể thiếu được của con người từ xưa đến nay.
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, quan niệm về việc học của con người cũng có nhiều thay đổi
để tiếp cận chân lí, tiến dần đến bản chất của việc học. Trong thời đại ngày nay, UNESCO đã
đề xướng mục đích của học tập như sau: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để
tự khẳng định mình”.
Mục đích của học tập đã được UNESCO tổng kết trong bốn nội dung rõ ràng, đầy đủ, đúng đắn
và khoa học: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khắng định mình”. Biết,
làm, chung sống, tự khẳng định mình nói lên như bốn mục đích mà việc học ngày nay phải
hướng tới, là bốn trụ cột vững chắc cho việc học trong thời đại hiện nay. Biết bao giờ cũng là
mục đích đầu tiên của việc học, trước đây đã thế, bây giờ càng phải thế, vì tri thức của nhân
loại càng ngày càng phong phú mà hiểu biết của con người thì có hạn. Đây là khâu thu nhận
kiến thức của con người, là trụ cột đầu tiên làm cơ sở cho ba trụ cột tiếp theo của việc học.
Mạnh Tử nói: “Không lên núi cao sao biết cái lo nghiêng ngã, không xuống vực sâu sao biết cái
lo đắm đuối, không ra bể lớn sao biết cái gì lo sóng gió”. Học để biết chính là như vậy. Nhưng
không phải biết chỉ để biết, để thành một kiểu “nhà thông thái” đọc thiên kinh vạn quyến theo
quan niệm học cũ trước đây, mà trong thời đại ngày nay, tiêu chí quan trọng là học để làm, để
thực hành, vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Biết và làm là hai mặt không thể thiếu trong việc
học của con người ngày nay, nó gắn bó hữu cơ và tương hỗ với nhau: biết để làm, và làm để
nâng cái biết lên một tầm cao hơn, vững chắc hơn, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Học để
hành, hành để học”. Nhấn mạnh đến yêu cầu làm bằng việc tách nó ra, để nó đứng ở vị trí thứ
hai ngay sau yêu cầu biết là đúng, là phù hợp với việc học của con người ngày nay: con người
hành động, con người sáng tạo. Yêu cầu thứ ba là học để chung sống - một mục đích rất mới
mẻ mang dấu ấn thời đại sâu sắc. Con người ngày nay không còn sống riêng biệt theo kiểu “tự
cung tự cấp”, “ta về ta tắm ao ta” mà đã hòa nhập trong xu thế toàn cầu hóa để hiểu biết nhau
đến với nhau, học tập và giúp đỡ lẫn nhau... Chung sống trở thành một nhu cầu tự nhiên, một
yêu cầu phải có, một kĩ năng, phẩm chất của con người trong thời hiện nay, nó phải được đưa


vào như một mục đích hẳn hoi của việc học tập, có vai trò và vị trí như các mục đích khác. Khái
niệm chung sống ở đây cần được hiểu theo nghĩa “tinh thần” của nó là cách sống, xu thế sống
của thời đại. Trong mục đích học để chung sống thì kĩ năng chung sống của con người trong
thế kỉ XXI là rất quan trọng. Cuối cùng là học để tự khẳng định mình. Đây là yêu cầu của việc
hoàn thiện nhân cách trong học tập, cũng là kết quả và thước đo trong việc học của mỗi người.
Tự khẳng định mình là cái đích phải đạt được của con người ngày nay trong học tập: đó là lúc
con người đã từng bước hoàn thiện nhân cách cùa mình, có đủ năng lực và phẩm chất để
chung sống với mọi người và góp phần xây dựng cho dân tộc cũng như cộng đồng nhân loại.

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hay-phat-bieu-y-kien-cua-minh-ve-muc-dich-hoc-tap-do-unesco-de-xuonghoc-de-biet-hoc-de-lam-hoc-de-chung-song-hoc-de-tu-khang-dinh-minh-ngu-van-12-bai-2c30a501.html#ixzz5n2S2FguRTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×