Tải bản đầy đủ

Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên

Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên - Ngữ
Văn 12
Bình chọn:

Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên? Đây là một vấn đề thời sự khá lí
thú.Bạn có ý kiến gì trước cái đói nghèo và những cuộc đời bất hạnh vẫn còn trong xã hội...Bạn nghĩ như thế nào khi nhà triết học Hi Lạp Dê-nông (346-264 trước Công nguyên) nói...Bạn nghĩ gì về hạnh phúc - Ngữ Văn 12
"Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người, mà chính con người làm danh giá...

Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên? Đây là một vấn đề thời
sự khá lí thú.
Sau 12 năm đèn sách, người học trò mong, bố mẹ mong, bạn bè mong, thầy cô giáo mong:
mình sẽ thi đỗ vào một trong những trường cao đẳng, hoặc đại học. Thi đỗ là một vinh dự, là
niềm hạnh phúc to lớn đối với người học sinh lớp 12 Trung học phổ thông.
Các nhà nho ngày xưa xem chuyện thi cử là "nợ cầm thư”, “hội gió mây". Nguyễn Công Trứ có
bãi thơ Đi thi tự vịnh đầy hăm hở, chí khí đua tài của kẻ sĩ.
Đi thi há lẽ trở về không,
Cái nợ cầm thự phải trả xong.
Muốn thi đỗ thi phải “nấu sử sôi kinh”, phải “thức khuya dậy sớm” đèn sách, rèn luyện. Trái ngọt
hạnh phúc phải đổ nhiều công sức mới hái được. Còn học hành chấm chớ, học ít chơi nhiều,
học ngồi nhầm lớp sẽ thi hỏng, nhất định hỏng. Hỏng thi là nỗi nhục, nỗi buồn. Tú Xương từng
trải qua “Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy” nên đã thở than ‘Thi không ăn ớt thế mà cay!”.
Có bạn hỏng thi rồi nói: “Vào đại học đâu phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh
niên”. Tôi e rằng lời tuyên bố đó chỉ là một sự chữa thẹn, không thực lòng. Có điều hỏng thi
nhưng không nên tuyệt vọng, nản chí..Bài học “thất bại là mẹ thành công” rất quý báu. “Thua
keo này bày keo khác", ta ôn tập lại để thi tiếp năm sau. Hoặc không đỗ

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/vao-dai-hoc-co-phai-la-con-duong-lap-nghiep-duy-nhat-cua-thanh-nienngu-van-12-c30a588.html#ixzz5n2OQZPafTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×