Tải bản đầy đủ

Bàn luận về vấn đề nếu hành vi chấp hành luật giao thông là một nét đẹp văn hóa thì văn hóa giao thông cần phải được xây dựng và bồi đắp ra sao

Bàn luận về vấn đề Nếu hành vi chấp hành luật giao thông là một nét đẹp văn
hóa thì văn hóa giao thông cần phải được xây dựng và bồi đắp ra sao?" - Ngữ
Văn 12
Bình chọn:

Khắc phục hành vi “đối phó" cũng rất có ý nghĩa đối với việc xây dựng môi trường giao thông văn hóa,
trong đó có nội dung “người vi phạm tự mình biết hổ thẹn và bị người chung quanh phê phán”.Bình luận về vấn đề tuổi trẻ chúng ta phải sống đẹp - Ngữ Văn 12Viết bài bình luận ngắn về tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay (không quá 400 từ) -...Bàn về cái đẹp trong xã hội và trong thiên nhiên - Ngữ Văn 12
Em hãy nêu suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích" - một căn bệnh gây tác hại không...

Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Trong đề án “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến năm 2010” được Chính phủ
phê duyệt, đã xác định mục tiêu “Xây dựng các quy tắc đi lại văn minh và đưa các tiêu chí về an
toàn giao thông vào tiêu chuẩn gia đình văn hóa”. Hà Nội và một số địa phương đã bắt đầu đề
cập việc xây dựng văn hóa giao thông như một giải pháp vừa cấp thiết vừa có ý nghĩa cơ bản,
bảo đảm sự bền vững đôi với lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Song nội dung văn hóa giao
thông có phạm vi rất rộng, vấn đề đặt ra là nên bắt đầu từ những tiêu chí cụ thể nào?
Ai cũng biết, ít có lĩnh vực nào mà sự tiếp xúc giữa con người với nhau lại diễn ra trong dạng
động, trên quy mô lớn, phạm vi rộng và liên tục như hoạt động giao thông. Đã có rất nhiều quy
định bắt buộc hoặc chỉ dẫn người tham gia giao thông về hành vi, thái độ ứng xử bảo đảm an
toàn giao thông và trật tự xã hội.
Trong đó, nhiều tiêu chí văn hóa giao thông đã được “luật hóa” thông qua các quy định bằng
văn bản, hệ thống biển báo và tín hiệu giao thông. Điều đó có nghĩa là ý thức tự giác chấp hành
đúng các quy tắc giao thông đã cơ bản thể hiện văn hóa trong giao thông...
Tuy nhiên, các quy tắc không thể bao quát hết những vấn đề cuộc sống đang đặt ra. Hơn nữa,
trong từng giai đoạn, cần nhấn mạnh một số tiêu chí phù hợp bối cảnh thực tiễn.
Theo chúng tôi, trước mắt về “xây", nén tập trung vào các nội dung: nâng cao trách nhiệm, đạo
đức nghề nghiệp, người lái ô tô, trước hết là đội ngũ lái xe khác; định hình thói quen ngồi lên
mô tô, xe máy là đội mũ bảo hiểm; tự kiềm chế không sử dụng rượu bia khi đ

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-luan-ve-van-de-neu-hanh-vi-chap-hanh-luat-giao-thong-la-mot-netdep-van-hoa-thi-van-hoa-giao-thong-can-phai-duoc-xay-dung-va-boi-dap-ra-sao-ngu-van-12c30a602.html#ixzz5n2N1si17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×