Tải bản đầy đủ

Bàn luận về văn minh lịch sự trong xây dựng nếp sống mới con người mới hiện nay ở đất nước ta

Bàn luận về văn minh lịch sự trong xây dựng nếp sống mới con người mới
hiện nay ở đất nước ta - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Thanh lịch là nét đẹp
của người Hà Nội, của người dân Việt. Bàn về văn minh, lịch sự, nhắc lại câu ca dao trên, mỗi chúng ta
cùng cảm thấy ít nhiều thú vị.Bạn suy nghĩ gì về hai chữ "nhẫn nhịn", "nhẫn nhục" - Ngữ Văn 12Nhà sư phạm nổi tiếng V.A. Xu-khôm-lin-xki có viết: "Niềm tin và thế giới ... không...Tuân Tử nói: "Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là...
Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội: sự nịnh bợ - Ngữ Văn 12

Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Xây dựng và phát triển nền văn hóa mới, con người mới của xã hội mới mang vẻ đẹp mới đậm
đà bản sắc dân tộc đã được nhiều người nhắc tới, lưu ý nhiều đến văn minh, lịch sự. Đây là
một vấn đề có nội dung rộng lớn, phong phú, vừa mang tính truyền thông vừa mang tính hiện
đại, rất thiết thân đối với mỗi chúng ta trong cuộc sống và nếp sống hằng ngày.
Thế nào là văn minh, lịch sự? - Văn minh là một khái niệm khá rộng lớn nói về trình độ phát
triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài ngoài, có nền văn hóa vật chất và tinh thần với
những đặc trưng riêng. Ví dụ, văn minh Ai Cập; văn minh phương Đông... Hiểu theo nghĩa hẹp
thì văn minh là chỉ con người, sự vật nếp sống, nếp sinh hoạt đã được định hình với những đặc
trưng trong sáng, đẹp đẽ của nền văn hóa phát triển cao. Ví dụ,, một nếp sống văn minh, một
con người văn minh.
Vậy thế nào là lịch sự? - Lịch sự là có thái độ, cử chỉ nhã nhặn, lễ độ khi tiếp xúc phù hợp với
quan niệm và phép tắc xã giao của cộng đồng, của xã hội. Ví dụ, ăn nói lịch sự. Nói đến lịch sự
là nói đến cách sống đẹp vừa sang trọng, vừa nhã nhặn từ lới nói, cử chỉ, thái độ, hành động,
cách ăn mặc, cách sống . Được đồng loại quý mến, trân trọng.
Ở đây, chúng tôi chỉ bàn về nghĩa cụ thể, nghĩa hẹp của vấn đề văn minh, lịch sự.
Bước sang thế kỉ XXI, đất nước ta, xã hội ta nhiều đổi mới và phát triển đáng tự hào. Nhiều khu
đô thị mới ra đời. Giao thông phát triển mạnh. Đường sá, cầu cống đi lại thuận tiện, nhanh
chóng. Bến đò ngang, cầu khỉ, cảnh xếp hàng chen lấn... đang được khẩn trương giải quyết.
Trong tập thơ Dòng nước ngược, Tú Mỡ từng viết:
Phá đình đi! Phá đình đi.
Còn đình hủ tục, còn di hại nhiều!


Có biết bao hủ tục từng diễn ra nơi cái đình “xôi thịt” ngày xưa của những lí đương, lí cựu, của
nghị Quế., mà Ngô Tất Tố đã nói đến trong tiểu thuyết Tắt đèn, trong phóng sự Việc làng, nay
đã bị xóa bỏ. Nhưng những đình làng Mông Phụ xứ Đoài, đình làng Đình Bảng ở Bắc Ninh, và
hàng nghìn đình làng khác ở xứ Đông, ở Sơn Nam Hạ... vẫn được tồn tại giữ gìn, vì đó là biểu
tượng cho nền văn hóa cổ truyền của dân tộc. Những túp lều gianh xiêu vẹo ẩm thấp đã được
thay thế trong phong trào “ngói hóa”. C

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-luan-ve-van-minh-lich-su-trong-xay-dung-nep-song-moi-con-nguoimoi-hien-nay-o-dat-nuoc-ta-ngu-van-12-c30a621.html#ixzz5n2LoQFbBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×