Tải bản đầy đủ

Một lần trả lời câu hỏi của các cô con gái đức tính mà cha quý nhất là gì các mác đã trả lời bằng hai tiếng giản dị anh chị hiểu thế nào về đức tính ấy

Một lần trả lời câu hỏi của các cô con gái Đức tính mà cha quý nhất là gì Các
Mác đã trả lời bằng hai tiếng giản dị Anh chị hiểu thế nào về đức tính ấy? Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Giản dị là một đức tính quý báu, đồng thời cùng là một phương hướng tu dưỡng, rèn luyện.Bàn luận về văn minh, lịch sự trong xây dựng nếp sống mới, con người mới hiện nay ở...Bạn suy nghĩ gì về hai chữ "nhẫn nhịn", "nhẫn nhục" - Ngữ Văn 12Nhà sư phạm nổi tiếng V.A. Xu-khôm-lin-xki có viết: "Niềm tin và thế giới ... không...Tuân Tử nói: "Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là...


Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ
Làm người như thế nào là câu hỏi lớn day dứt bao nhiêu thế hệ xưa nay. Câu hỏi của các cô
con gái của Các Mác đối với cha mình chính là như thế. Câu hỏi “Đức tính mà cha quý nhất là
gì” cũng tức là hỏi cha thích một con người như thế nào, thích sống như thê nào.
Câu trả lời cùa Các Mác đã nêu lên một đức tính quan trọng của con người: giản dị. Giản dị là
một đức tính về phong cách sống. Người ta thường nói: con người giản dị, tác phong giản dị,
ăn mặc giản dị, lời văn giản dị... Đức tính giản dị đối lập với thói xa hoa, thói phô trương, kiểu
cách, làm bộ làm tịch, bày vẽ ra nhiều thú tục rườm rà, rắc rối. Giản dị là sống tự nhiên, tìm một
con đường ngắn nhất để đến với mọi người, mọi việc.
Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương sáng lớn về đức tính giản dị. Phạm Văn Đồng từng nói:
Bình sinh Hồ Chủ Tịch là một người rất giản dị, lão thực. Vĩ nhân, thật vĩ nhân bao giờ cũng
giản dị, lão thực. Hồi còn sống ở chiến khu, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống chung, ăn chưng với
cán bộ, bộ đội. Đến bữa cơm, Người lấy thìa chia thức ăn cho mọi người. Giờ giải lao, Người
đánh bóng chuyền với mọi người, về Hà Nội, Người vẫn thích mặc bộ bà ba, đi dép lốp, ở nhà
sàn, về ngôn ngữ, tuy Người rất giỏi tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và nhiều thứ tiếng
khác, nhưng Người chủ trương nói tiếng Việt, không thích dùng từ nước ngoài khi không cần
thiết, không chủ trương nói tiếng Việt, không thích dùng từ nước ngoài khi không cần thiết,
không ai hiểu. Bác Hồ rất ghét phô trương, xa hoa. Đến thăm nơi nào, Người không muốn báo
trước để người ta tổ chức đón rước, mất công mất việc. Trong Di chúc, Người không muốu sau
khi mình mất, nhân dân phải tổ chức điếu phúng linh đình.
Nhưng giản dị không phải là đơn giản, thô sơ. Thơ của Bác Hồ chẳng hạn, là giản dị, nhưng
không giản đơn chút nào. Ví như bài Đi đường, dễ hiểu, gợi cảm, không dùng điển cổ, nhưng
rất sâu sắc. Giản dị là hình thức của cách sống, cách suy nghĩ chân thật, trung thực của con
người.


Không nên hiểu giản dị là không ăn mặc đ

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/mot-lan-tra-loi-cau-hoi-cua-cac-co-con-gai-duc-tinh-ma-cha-quy-nhat-la-gicac-mac-da-tra-loi-bang-hai-tieng-gian-di-anh-chi-hieu-the-nao-ve-duc-tinh-ay-ngu-van-12c30a624.html#ixzz5n2LcbFo5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×