Tải bản đầy đủ

Kiểm tra 15 phút chương 2 lần 2 đề 1

Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - Huế

0969 311 412 - 093 4848 755

Họ tên người làm:

Số câu đúng:

Họ tên người chấm:

Điểm:

KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 2 LẦN 2 - ĐỀ 1 (10/2018)
Câu 1: Điều nào sau đây là sai khi nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi?
A. Với cùng độ biến dạng như nhau, độ lớn của lực đàn hồi phụ thuộc vào kích thước và bản chất của vật đàn hồi.
B. Với các mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực đàn hồi vuông góc với các mặt tiếp xúc.
C. Với các vật như lò xo, dây cao su, thanh dài, lực đàn hồi hướng dọc theo trục của vật.
D. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của vật biến dạng.
Câu 2: Khi khối lượng của hai vật đều tăng gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi phân nửa thì lực hấp dẫn
giữa chúng có độ lớn
A. Giảm đi 16 lần.

C. Giảm đi 4 lần.
B . Giữ nguyên như cũ.
D. Tăng gấp 16 lần.
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Câu 3: Trên hành tinh X, gia tốc rơi tự do chỉ bằng 1/4 gia tốc rơi tự do trên Trái Đất. Nếu thả vật từ độ cao h trên
Trái Đất mất thời gian là t thì cũng ở độ cao đó vật sẽ rơi trên hành tinh X mất thời gian là (bỏ qua sự thay đổi gia
tốc trọng trường theo độ cao)
A. 5t
B. 2t
C. t/2
D. t/4
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Câu 4: Một vật khối lượng 1kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một độ cao 3R (R: bán kính
Trái Đất) thì có trọng lượng bằng
A. 20N
B. 5N
C. 2,5N
D. 0,625N
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Trung tâm Luyện thi kiệt 1 Dương Văn An

&

280, Bạch ĐằngLớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - Huế

0969 311 412 - 093 4848 755

Câu 5: Một lò xo có đầu trên gắn cố định. Nếu treo vật nặng khối lượng 600 g vào một đầu thì lò xo có chiều dài 23
cm. Nếu treo vật nặng khối lượng 800 g vào một đầu thì lò xo có chiều dài 24 cm. Biết khi treo cả hai vật trên vào
một đầu thì lò xo vẫn ở trong giới hạn đàn hồi. Lấy
A. 200 N/m.

B. 100 N/m.

g  10m / s2 . Độ cứng của lò xo là
C. 150 N/m.

D. 250 N/m.

..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Câu 6: Hệ số ma sát trượt:
A. Tỉ lệ thuận với lực ma sát trượt và tỉ lệ nghịch với áp lực.
B. Phụ thuộc vào tính chất mặt tiếp xúc và bản chất vật liệu.
C. Không thuộc vào vật liệu và tình trạng của mặt tiếp xúc.
D. Tất cả các yếu tố trên.
Câu 7: Chọn phát biểu sai về lực ma sát nghỉ
A. Lực ma sát nghỉ chỉ xuất hiện khi có tác dụng của ngoại lực vào vật
B. Chiều của lực ma sát nghỉ phụ thuộc chiều của ngoại lực
C. Độ lớn của lực ma sát nghỉ cực đại tỉ lệ với áp lực ở mặt tiếp xúc
D. Lực ma sát nghỉ là lực phát động ở các loại tàu hoả, xe
Câu 8: Một vật trượt được một quãng đường s = 48m thì dừng lại. Biết lực ma sát trượt bằng 0,06 trọng lượng của
vật g = 10m/s^2. Cho chuyển động của vật là chuyển động chậm dần đều. Vận tốc ban đầu của vật là
A. 6,0 m/s
B. 7,6 m/s
C. 8,4 m/s
D. 14,9 m/s
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Câu 9: Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều ?
A. Ngồi các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hướng tâm.
B. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là lực hướng tâm.
C. Vật chỉ chịu tác dụng của lực hướng tâm.
D. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo sát.
Câu 10: Tính áp lực của ô tô 8 tấn đi qua điểm giữa cầu với tốc độ 72km/h, lấy g  10m / s 2 . Trong trường hợp cầu
cong lõm bán kính 200 m.
A. 16000N
B. 96000N
C. 48000N
D. 32000N
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Trung tâm Luyện thi kiệt 1 Dương Văn An

&

280, Bạch ĐằngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×