Tải bản đầy đủ

Một bạn học sinh giải và biện luận phương trình

Một
bạn
học
sinh
giải
(5x+3)/(mx+1)=5(∗) nhưsau:
1. Tập
xác
định
của
2. Trên

D

tabiện

luận


B. Bước 2
C. Bước 4
D. Bước 3

trình

D=R∖{−1/m}
có: (∗)⇔5x+3=5(mx+1) (1)

phương

trình:

3. (1)⇔5(1−m)x=2
4. Vậy: + nếu m = 1 thì phương trình vô nghiệm.
+ nếu m khác 1 thì phương trình có nghiệm x=2/(5(1−m))
Lập
luận
trên sai từ
bước

Câu trả lời của bạn:
A. Bước 1

phương

nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×