Tải bản đầy đủ

Kiểm tra 15 phút chương 2 lần 1 đề 1

Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - Huế

0969 311 412 - 093 4848 755

Họ tên người làm:

Số câu đúng:

Họ tên người chấm:

Điểm:
KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 2 - ĐỀ 1

Câu 1:

F  F  20  N 

Cho hai lực đồng qui có độ lớn 1 2
phần hợp với nhau một góc là bao nhiêu?

0

A. F = 0 .

0
B. F = 20

. Độ lớn của hợp lực là

0
C. F = 40

F  34, 6  N 

khi hai lực thành

0
D. F = 60 .

......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Câu 2:

Cho ba lực đồng quy cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn

F1  F2  F3  20  N 

và từng đôi một

o

hợp với nhau thành góc 120 . Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu?

A.

F = 0( N)

.B.

F = 20( N).

C.

F = 40( N)

.

D.

F = 60( N)

.

......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Câu 3:

A.

o
m  3  kg 
Một vật
được giữ yên trên mặt phẳng nghiêng góc 45 so với
ngang bằng một sợi dây mảnh và nhẹ, bỏ qua ma sát. Tìm lực căng của sợi dây
tác dung lên sợi dây bị căng ra) ?

F = 15( N)

.

B.

F = 20( N)

.

C.

F = 15 2( N)

.

D.

F = 30( N)

phương
(lực mà

.

......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Câu 4:

Một vật chịu tác dụng của ba lực như hình vẽ 5 thì cân bằng. Biết rằng độ lớn
của lực

A.
C.

F3  40  N 

F1  40  N  ; F2  50  N 
F1  23  N  ; F2  46  N 

. Hãy tính độ lớn của lực F1 và F2?

.

B.

.

D.

F1  30  N  ; F2  50  N 
F1  50  N  ; F2  60  N 

.
.

......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Trung tâm Luyện thi kiệt 1 Dương Văn An

&

280, Bạch Đằng


Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - Huế
Câu 5:

0969 311 412 - 093 4848 755

Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây AB. Muốn cho đèn ở xa tường, người ta dùng một
thanh chống nằm ngang, một đầu tì vào tường, còn đầu kia tì vào điểm B của A

4  kg 

o

dây như hình vẽ 6. Cho biết đèn nặng
và dây hợp với tường một góc 30 .
Tính lực căng của dây và phản lực của thanh. Cho biết phản lực của thanh có
phương dọc theo thanh và lấy

A.

15  N  ; 10  N 

C.

F1  20  N  ; F2  35  N 

.

B.

g  10  m/s 2 

F1  20  N  ; F2  15  N 

.D.

.

B

.

F1  30  N  ; F2  40  N 

Hình 6

.

......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Một hợp lực 2N tác dụng vào 1 vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng
thời gian 2s. Đoạn đường mà vật đó đi được trong khoảng thời gian đó là:

A. 8m.

B. 2m.

C. 1m.

D. 4m.

......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Câu 7: Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực
200N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay với tốc
độ bằng bao nhiêu?

A. 0,008 m/s.
B. 2 m/s.
C. 8 m/s.
D. 0,8 m/s.
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Câu 8:
Chọn phát biểu sai trong các kết luận sau: Một vật chuyển động đều thì:
A. Quãng đường vật đi được tỷ lệ thuận với thời gian chuyển động.
B. Quãng đường vật đi được sau những khoảng thời gian bất kì bằng nhau thì bằng nhau.
C. Vật chịu tác dụng của một lực không đổi.
D. Vật chịu tác dụng của các lực cân bằng khi đang chuyển động.
Câu 9: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật
A. Cùng chiều với chuyển động.
B. Cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.
C. Ngược chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần.
D. Ngược chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.
Câu 10:Vật m= 1kg đang chuyển động với v =5m/s thì chịu tác dụng của lực F =5N không
đổi ngược hướng chuyển động. Sau khi đi thêm được 1m nữa vận tốc của vật là:
A. 15m/s.
B. 25m/s.
C. 15 m/s.
D. 5m/s.
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Trung tâm Luyện thi kiệt 1 Dương Văn An

&

280, Bạch ĐằngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×