Tải bản đầy đủ

Phuong tien giao thong 2

AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
VẤN NẠN CẦN GIẢI QUYẾT

1


MỤC TIÊU

Xây dựng cho công dân có ý thức:
 Chấp hành tốt luật giao thông đường bộ
 Biết tôn trọng tính mạng, tài sản của
chính mình và của người khác
 Hình thành nếp sống văn minh đô thị

2


TAI NẠN GIAO THÔNG LÀ GÌ?


Tai nạn giao thông là 1 việc hoàn toàn

bất ngờ, xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của
con người khi các đối tượng tham gia giao
thông đang hoạt động trên các tuyến đường,
địa bàn giao thông công cộng, nhưng do chủ
quan vi phạm các qui tắc hoặc do gặp phải
các tình huống, sự cố đột xuất không kịp
phòng tránh đã gây những thiệt hại nhất định
về tính mạng, sức khoẻ con người và tài sản
cho xã hội

3


GIAO THÔNG CÁC HÌNH ẢNH
CHƯA ĐẸP

4


5


NHÂN TỐ GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG
A/ Tai nạn giao thông do yếu tố con người gây nên:
- Lỗi do người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ và người đi bộ
- Lỗi do người thiết kế đường và áp dụng các biện pháp an
toàn giao thông.
- Lỗi do người thi công
-Lỗi do người quản lý và duy tu bảo dưỡng đường không
làm tròn trách nhiệm
-Lỗi do dân cư và người mua bán dọc đường
B/ Tai nạn giao thông do điều kiện đường xá gây nên:
- Nguyên nhân gây tai nạn do yếu tố hình học của đường, loại
mặt đường

6


- Các biện pháp tổ chức giao thông
Điều kiện chiếu sáng về ban đêm
Các công trình phòng hộ trên đường
- Khoảng cách lưu không dành cho đường
C/ Tai nạn giao thông do phương tiện giao thông gây nên:
-Các chủng loại phương tiện giao thông tham gia
giao thông trên tuyến đường nghiên cứu
-Tình trạng kỹ thuật bảo dưỡng phương tiện
- Phương tiện quá tải chở hàng cồng kềnh
7


ĐẶC ĐIỂM CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG
• Do lái xe không tập trung
• Bị xe đâm khi đi sang đường tại các nút giao thông
• Bị xe đâm khi đi cắt ngang đường
• Bị xe đâm từ đằng sau khi đang đi dọc hè đường theo
cùng hướng với xe cơ giới
• Xe cơ giới chạy quá tốc độ cho phép. Đây là nguyên
nhân chủ yếu gây ra các vụ tử vong trên đường
• Bị văng lên hè đường do xe hất
• Xe quay đầu, lái xe rất khó quan sát thấy người đi bộ
đằng sau

8


CÁC KHÓ KHĂN
1. Thiếu kinh phí
2. Thiếu năng lực
3. Thiếu thiện chí
4. Thiếu quyết tâm

9


KẾT LUẬN
TAI NẠN GIAO THÔNG
NGÀY CÀNG TRẦM TRỌNG,
CẦN GIẢI QUYẾT GẤP
KẺO QUÁ MUỘN

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×