Tải bản đầy đủ

Sách tự học phần viết TOEICsv

TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

TOEIC Writing

Sách tự học kỹ năng viết trong bài thi
TOEIC
TOEICsv Club
1


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Introduction


Dear my fellows,
I write these words for you at 1a.m., February 10, 2016, when I am sitting alone in my room. I
have been spending 14 days preparing this book for you. Hope you will find it useful and
interesting to your study. Being a student, I understand clearly the importance of studying
English in general and TOEIC in particular. TOEIC is not a subject to learn by rote just because
of scores or certificates. Significantly, it is the subject of reality and application. I guess you now
have the same situation as I did in the past that you hate TOEIC since it is really difficult and
boring. However, it is undeniable that TOEIC plays an important role in our study and career. If
a student wants to graduate from university, he or she has to overcome the TOEIC test. As I
know, the common score for most students in Vietnam is 450 (Reading & Listening skill).
However, this is just a very low and negligible level at university. In order to compete in
working environment, especially in foreign groups, you need more than that. To be honest, I
have to tell you that my starting point of learning English was extremely bad. Even I was almost
attacked by a foreigner when I was trying to help him in a restaurant. However, I think that
thanks to my effort and assiduity, I can overcome any challenges.
This book is organized to equip you with all strategies as well as tips I have known about
TOEIC Writing, a new field in the TOEIC test for Vietnamese students. Besides, I try to show
you every skill which is necessary and important in any TOEIC tests. I don’t hide anything about
my knowledge. Whatever I have learnt, I will go into details in these pages.
As my advice, view the TOEIC test as a challenge on you career path. In order to pass this
challenge, you do not need to be smart or do not have to invest so much. The test only assesses
how well you take TOEIC itself. Try to learn and do exercise as much as possible, adopt a
strategic approach, practice seriously and you can achieve your TOEIC goals. Finally, I just
want to say that I love you much. Although perhaps we haven’t met each other before, I really
hope that we can become good friends forever.
These words are from the bottom of my heart.
Quoc Anh
Bac Ninh10/2/2016
2


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Lời mở đầu
Gửi những chiến hữu của tôi,
Tôi viết những dòng này cho bạn vào lúc 1 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 2 năm 2016, khi tôi
đang ngồi một mình ở trong phòng của tôi. Tôi đã dành 14 ngày để chuẩn bị quyển sách này cho
bạn.Mong rằng bạn sẽ thấy nó hữu ích và thú vị với công việc học tập của bạn. Là một sinh viên,
tôi hiểu một cách rõ ràng về tầm quan trọng của học Tiếng Anh nói chung và TOEIC nói riêng.
TOEIC không chỉ đơn thuần là một môn học vẹt vì điểm số trên lớp hay vì một chứng chỉ nào
đó. Quan trọng hơn cả, nó là một môn học dành cho thực tiễn và ứng dụng.Có lẽ bạn cũng như
tôi trong quá khứ, rất ghét TOEIC vì bạn thấy nó khó và nhàm chán.Tuy nhiên, không thể phủ
nhận được rằng TOEIC có tầm quan trọng rất lớn trong học tập và sự nghiệp của chúng ta.Nếu
một sinh viên muốn tốt nghiệp đại học thì sinh viên đó phải vượt qua kỳ thi TOEIC.Theo như tôi
được biết, mức điểm phổ biến cho hầu hết các sinh viên tại Việt Nam là 450 (Kỹ năng Đọc &
Nghe).Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức điểm thấp không đáng kể ở trường đại học.Để cạnh tranh
trong môi trường công việc, nhất là ở các tập đoàn nước ngoài, bạn cần nhiều hơn thế.Tôi phải
thú thật rằng khởi điểm học tiếng anh của tôi rất tệ, thậm chí tôi đã từng suýt bị đấm vào mặt khi
cố gắng giúp đỡ một người nước ngoài trong quán ăn.Tuy nhiên, tôi quan niệm rằng, bằng sự nỗ
lực và chăm chỉ thì tôi có thể vượt qua bất kỳ thử thách nào.
Quyển sách này được tổ chức ra nhằm trang bị cho bạn toàn bộ những chiến lược cũng như các
mẹo mà tôi biết về TOEIC Writing – một lĩnh vực mới mẻ dành cho các bạn sinh viên Việt
Nam.Bên cạnh đó, tôi cũng cố gắng chỉ cho bạn toàn bộ những kỹ năng cần thiết và quan trọng
trong bất kỳ bài thi TOEIC nào.Tôi không giấu giếm bất kỳ điều gì về kiến thức của tôi
cả.Những gì tôi đã học được, tôi sẽ đi sâu vào chi tiết thông qua mỗi trang sách.
Lời khuyên của tôi dành cho các bạn là: Hãy xem TOEIC là một thử thách chắn ngang trên con
đường sự nghiệp của bạn. Để vượt qua thử thách này, bạn không cần phải thông minh và cũng
không cần phải đầu tư quá nhiều.Bài thi chỉ phản ánh khả năng và kĩ năng làm bài của bạn thôi.
Hãy cố gắng học và làm bài tập càng nhiều càng tốt, sử dụng một chiến lược rõ ràng cho kỳ thi
và thực hành một cách nghiêm túc là bạn có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi TOEIC.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu bạn nhiều lắm.Mặc dù có thể chúng ta chưa từng gặp
nhau từ trước, nhưng tôi thực sự hy vọng rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt mãi
mãi.
Những lời trên đều xuất phát từ trong sâu thẳm trái tim tôi.
Quoc Anh
Bac Ninh 10/2/2016
3


TOEICsv Club – We are a big family

I.

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Đặc trưng

TOEIC Writing Test được thiết kế nhằm đánh giá khả năng viết trong môi trường kinh doanh
quốc tế của thí sinh. Thí sinh không những phải diễn đạt được ý kiến của mình, mà còn phải viết
các email có liên quan đến công việc hoặc bài luận dài khoảng 300 từ với chủ đề trọng tâm xoay
quanh công việc và nơi làm việc. Ngoài ra, bài thi được thực hiện trên máy tính, nên thí sinh phải
có kỹ năng đánh máy tiếng Anh thành thạo.

II.

Thời gian thi và cấu tạo của bài thiĐiểm tối đa là 200 điểm, có 9 cấp độ cho kỹ năng Wrting trong bài thi TOEIC
Cấp độ
Level 1
Level 2


Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9

Điểm số
0-30
40
50-60
70-80
90-100
110-130
140-160
170-190
200Phần thi viết có 8 câu hỏi và bạn có 60 phút để hoàn thành 8 câu hỏi ấy. Có 3 loại câu hỏi
trong phần này:
- Đặt câu theo tranh vẽ: 5 câu
- Trả lời yêu cầu văn bản: 2 câu
- Viết bài luận trình bày quan điểm: 1 câu
Số câu hỏi
1-5
(part 1)

6-7
(part 2)
8
(part 3)

Loại câu hỏi
Viết câu hỏi dựa vào bức
hình
(Write a sentence based on a
picture)
Trả lời câu hỏi viết
(Respond to a written
request)
Viết bài luận diễn đạt ý kiến
(Write an opinion essay)

4

Thời gian trả lời
8 phút

Điểm số
0-3 điểm

20 phút
(mỗi câu 10 phút)

0-4 điểm

30 phút

0-5 điểm


TOEICsv Club – We are a big family

III.

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Chuẩn bị cho kỳ thi

Luyện tập đánh máy câu trả lời lên màn hình máy tính trong thời gian quy định.
Luyện tập cách giải thích ý kiến bản thân và đưa ra lý do rõ ràng về nhiều chủ đề khác
nhau.

IV. Chuẩn bị vào phòng thi
Thí sinh có thể chọn một trong hai buổi thi: 9h20 sáng hoặc 13h20 chiều. Thí sinh phải có mặt
tại phòng thi trước 20 phút, không cần mang theo giấy, bút, nhưng phải đem theo giấy tờ tùy
thân (chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe).

5


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Part 1(Questions 1-5) - Write a sentence
based on a picture
Directions: In this Part of the test, you will write ONE sentence that is based on a picture.
With each picture, you will be given TWO words or phrases that you must use in your
sentence. You can change the forms of words and you can use the words in any order. Your
sentence will be scored onThe appropriate use of grammar
The relevance of the sentence to the picture

In this part, you can move to the next question by clicking on Next. If you wantto return to a
previous question, click on Back. You will have 8 minutes to complete this part of the test.
Example

Sample response
The man is taking notes

Man/ note

NextChú ý: nội dung liên quan đến bức hình và ngữ pháp là yếu tố quyết định điểm số - khi
làm bất kỳ câu hỏi nào thì đều phải đáp ứng xem nó miêu tả hợp lý bức tranh và ngữ pháp đã
đúng chưa?

6


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Tiêu chí
Câu được viết phải bắt buộc bao gồm hai từ trọng tâm đã cho.
Sẽ bị trừ điểm nếu trong câu có lỗi ngữ pháp liên quan đến từ trọng tâm đã cho (VD: The
man are taking notes).
Sẽ bị trừ điểm nếu có lỗi ngữ pháp liên quan đến toàn bộ cấu trúc câu (VD: The man is
take notes).
Sẽ KHÔNG bị trừ điểm nếu có lỗi nhỏ trong phần câu không liên quan tới từ trọng tâm
đã cho (VD: The man is taking notes on his desk).
Câu được viết ra không chỉ miêu tả sự thật thể hiện trong bức hình mà còn nêu ra được
điều có thể suy luận từ nội dung bức hình.
Thì Hiện tại tiếp diễn (the present continuous), Hiện tại đơn (the simple present) thường
được sử dụng nhất trong việc đặt câu. Thì Hiện tại hoàn thành (the present perfect)
thường được sử dụng cho những câu mang tính suy luận từ bức tranh. Tuyệt đối không
được sử dụng các thì quá khứ và tương lai.

Warm – up
1.Hãy thử suy nghĩ về bức hình sau đây và đánh dấu (X) vào phương án mà bạn cho là sai.

Woman/ repair

Số tt
1
2
3
4
5

Phương án
A woman repair
The woman are repairing the car
The woman is repairing a car
The woman is checking a car by opening the hood
The woman is bending over the car to repair it
7

Đúng

Sai
X
X
X (thiếu
repair)


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

6

The woman is bending over the car. She is trying to repair it

7
8

The woman is repairing a car by opening the hood
The woman is checking the engine to repair the car

X (hai từ
trọng tâm
phải nằm
trong 1
câu)

2. Hãy thử suy nghĩ về bức hình sau đây và đánh dấu (X) vào phương án mà bạn cho là sai

Write/ because

Số tt
1
2
3
4
5
6
7

Phương án
Đúng
The woman writes a note because needs to remember
something
She is writing a note because she doesn’t want to forget
anything
She talks on the phone while writing a note
She is writing a note because she needs to record a message
Because she wants to record a message, she writes a note
She is writing down what she’s talking about on the phone
because she needs to record it
The woman is writing a note because she wants to
remember

8

Sai
X (Because +
clause)

X (thiếu
Because)

X (remember
là ngoại động
từ)


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

3. Đặt 3 phương án chính xác cho bức tranh sau đây.

The man/ sit

Answer:
-

The man is sitting outside
The man is sitting on the stairs
The man is sitting alone

9


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

4. Đặt 4 phương án chính xác cho bức tranh sau đây.

The man/ phone

Answer:
-

The man is talking on his phone
The man is holding his phone
The man is sitting on the stairs and talking on his phone
The man is is using his phone to call someone
The man is making a phone call
The man is taking a phone call

10


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Mẹo 1: Noun
Danh từ là phần quan trọng bậc nhất trong một câu.Một danh từ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu
và cuối câu cùng với các vai trò khác nhau. Mẹo ngữ pháp của danh từ:
-

1.

Đứng đầu câu làm chủ ngữ.
Đứng sau ngoại động từ (dạng chủ động).
Đứng sau giới từ (in, on, of …).

Vai trò và vị trí của danh từ trong câu
a. Chủ ngữ

Dog/ sit

-

A dog is sitting next to the man
A man and a dog are sitting outside
A man and a dog are sitting on the grass
A man and a dog are sitting next to each other

11


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

b. Tân ngữ

raise/ hand

- The woman is raising a hand
- The woman is rasing her hand to answer a question
c. Tân ngữ sau giới từ

dog/ next to

2.

A woman is sitting next to her dog
The woman is sitting next to her dog on the couch
Sự thay đổi hình thái của danh từ

So với động từ, hình thái của danh từ không thay đổi nhiều. Trong bài thi TOEIC Writing Test
chúng ta cần chú ý tới những khía cạnh ngữ pháp sau đây.

12


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

a. Số của danh từ
Danh từ đếm được tồn tại ở 2 dạng: Danh từ số ít và danh từ số nhiều. Chú ý rằng tùy thuộc vào
dạng số của danh từ mà dạng số của động từ cũng có sự thay đổi.

Woman/ desk

(The woman is sitting at her desk)

Person/ talk

(The people are talking to each other)
b.
Danh từ đếm được, danh từ không đếm được
Danh từ đếm được có 2 dạng: Số ít và số nhiều. Danh từ đếm được số ít không bao giờ đứng độc
lập, thường xuất hiện đằng sau “a/an/the”.Danh từ không đếm được có thể đứng độc lập, hoặc
đứng sau “the”.

13


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Boat/ water

(A boat is on the water)
Mẹo: Nếu không biết Danh từ là đếm được số ít hay là không đếm được, thêm “the” vào đằng
trước.

Mẹo 2: Verb
1.
a.

Vai trò và vị trí của động từ trong câu
Đứng sau chủ ngữ làm động từ chính

Stand/ mountain

(The man is standing on a high mountain)
14


TOEICsv Club – We are a big family

b.

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Làm tân ngữ

Enjoy/ ride

(They are enjoying riding a seesaw)
c.

Làm bổ ngữ

Hold/ walk

(The man holding a newspaper is walking)
(The man who is holding a newspaper is walking)

15


TOEICsv Club – We are a big family

2.

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Sự thay đổi của động từ

Trong tất cả các từ loại, động từ là từ loại có nhiều hình thái nhất. Động từ có thể được diễn tả
khác nhau theo số, thì và dạng cách.
a. Sự thay đổi về số

A book is on the table

Many books are on the table

16


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

b. Sự thay đổi về thì

Room/ empty

The room is empty

Nhưng

Room/ prepair

The room has been
prepaired for a meeting

Lưu ý: Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra rồi, đôi khi chúng ta cần phải sử dụng
khả năng suy luận tranh để đặt các câu với thì này.

17


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

c. Thay đổi về dạng cách

Car/ fix

A man is fixing the car

Nhưng

Car/ fix

The car is being fixed by
a man

Mẹo: Nếu trong tranh có danh từ chỉ vật và động từ => đặt câu theo kiểu bị động.

18


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Mẹo 3: Preposition
Có 2 dạng giới từ chính trong bài thi TOEIC: Giới từ chỉ vị trí và giới từ chỉ thời gian. Đối với
phần miêu tả tranh (trong kỹ năng Writing và Listening) thì chúng ta cần phải đặc biệt chú ý về
các giới từ chỉ vị trí.
1.
2.
a.

Các giới từ chỉ vị trí hay gặp trong bài thi TOEIC Writing
Above: bên trên, ở trên
Against: dựa vào, tỳ vào
Among: ở giữa (3 người hoặc 3 vật trở lên)
Between: ở giữa (2 người hoặc 2 vật)
At: ở, tại
At the back of something: ở đằng sau của cái gì
At the end of something: ở cuối cái gì
Behind: đằng sau
Below: dưới, bên dưới
In front of something: ở trước cái gì đó
Near: gần
Next to = by = brside: bên cạnh
On: trên, ở bên trên
On top of something: ở trên đỉnh cái gì đó (= atop)
In: trong
Under: bên dưới
Over: bên trên cái gì đó
Close to something: Gần với cái gì đó
Inside: bên trong
Beneath: ở dưới, bên dưới
Around: xung quanh
Vai trò của giới từ
Giới từ + Danh từ

Giới từ đứng trước danh từ diễn tả mối quan hệ vị trí giữa các đối tượng trong tranh. Trong một
tranh có thể khai thác nhiều đáp án khác nhau liên quan tới vị trí của người và vật. Ví dụ:

19


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

People/ at
(The people are sitting at a table)

Family members/ in
(Family members are enjoying the
meal in their house)

Glass/ on
(Some glasses and dishes have been
placed on the table)

20


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

b.
Động từ + Giới từ
Tổ hợp Động từ + Giới từ khá hay xuất hiện trong phần tả tranh của bài thi TOEIC. Cần phải chú
ý rằng trong một số trường hợp ý nghĩa của tổ hợp có thể khác nghĩa so với động từ thường.

Get/ on

People are getting on the train

Sleep/ at

The man is sleeping at his desk

Mẹo: Các tổ hợp Động từ + giới từ hay xuất hiện trong bài thi TOEIC
- Sit at: ngồi tại
- Sit around: ngồi quanh
- Wait for: chờ đợi
- Look at something: nhìn vào cái gì
- Get in: vào trong (car, taxi)
- Get on: đi lên (bus, train, subway)
- Get off: đi xuống (bus, train, subway)
- Get out: đi ra (car, taxi)
- Walk along: đi bộ dọc theo
- Look for: tìm kiếm
21


TOEICsv Club – We are a big family

-

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Look through: nhìn xuyên qua
Talk to/ with sb: nói chuyện với ai
Listen to: lắng nghe
Hang up: dập máy, cúp máy
Lie on: nằm trên
Lean on something = lean against something = stand against something: tựa vào cái gì
Fill in = fill out something: điền vào cái gì
Pile up: xếp chồng, xếp đống
Climb up: trèo lên
Point at something: chỉ vào cái gì
Reach for something: với lấy cái gì
Take off: cất cánh, cởi đồ
Jump over: nhảy qua

22


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Mẹo 4: Conjunction
Có hai loại liên từ cơ bản: Liên từ kết hợp và liên từ phụ thuộc. Liên từ kết hợp sử dụng trong
câu ghép dùng để nối hai mệnh đề có tầm quan trọng ý nghĩa tương đương.Liên từ phụ thuộc sử
dụng trong câu phức dùng để nối mệnh đề chính và mệnh đề phụ.
Trong TOEIC có ba dạng câu:

Câu đơn: The woman is talking to the man
Câu ghép: The woman is talking to the man (mệnh đề 1) and he is listening to her very
carefully (mệnh đề 2)
Câu phức: The woman is talking to the man (mệnh đề chính) because she has something
to discuss with him (mệnh đề phụ)
Lưu ý:

Mệnh đề (clasuse) bao gồm 2 thành phần: Chủ ngữ + động từ.

Mệnh đề chính khác mệnh đề phụ ở chỗ: Mệnh đề chính có thể đứng độc lập, mệnh đề
phụ thì không.
23


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

1.
Liên từ kết hợp
Có 7 liên từ kết hợp trong tiếng Anh (FANBOYS): for, and, nor, but, or, yet, so.

Listen/ and
(The man is listening to the woman
and she is trying to show him
something on the paper)
Explain/ or
(The woman has to explain the point
clearly or they can’t move on to the
next part)
2.
Liên từ phụ thuộc
Liên từ phụ thuộc khá đa dạng trong bài thi. Tuy nhiên trong phần TOEIC Writing thì chúng ta
thường gặp các liên từ phụ thuộc sau đây:
Chỉ lý do: because, now that, since
Chỉ kết quả: so, therefore
Chỉ thời gian: when, while, before, after, until
Chỉ mục đích: so that
Chỉ điều kiện: if
Chú ý: Sau các liên từ phụ thuộc bên trên cần có một mệnh đề.

Because/ check
(The man is checking his watch
because the train hasn’t arrived yet)

24


TOEICsv Club – We are a big family

Facebook: TOEICsv

Contact: 01646808595

Read/ while
(The woman is reading book
while the man is watching TV)

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×