Tải bản đầy đủ

BAI GIANG TAM LY HOC GIAO TIEP

TÂM LÝ HỌC
GIAO TIẾP
1


DẠY VÀ HỌC MÔN TLH GIAO TIẾP

SV

Tài liệu
HT

GV

Tâm lý học
giao tiếp Kiểm tra
Đánh giá
Phương
pháp
2Tại sao SV ngành ngoại thương cần học TLH
giao tiếp?
Yêu cầu công
việc của NV
XNK

Text

Text

ext

Text

1.Năng lực
-Nắm vữngText
quy trình XNK
-Làm chứng từ, soạn thảo
văn bản, hợp đồng
-Hiểu biết về hàng hóa và
thị trường
-Khả năng ngoại ngữ
-Thành thạo tin học

2.Kỹ năng mềm
-Kỹ năng đàm phán/
thuyết phục
-Kỹ năng giao tiếp
-Kỹ năng tổ chức và
kiểm soát công việc hiệu quả
-Kỹ năng giải quyết vấn đề

BRAND STRATEGY VIET-HAN CORP.

3


Bài mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU TLH GIAO TIẾP
I.Đối
I.Đốitượng,
tượng,nội
nộidung
dungnghiên
nghiêncứu
cứu học
họcphần
phần
Trực tiếp: Đời sống tâm hồn của con người
tham gia vào hoạt động GT
1.Đối tượng
nghiên cứu:
Gián tiếp: Hành vi cử chỉ , lời nói của con
người tham gia vào hoạt động GT
Quy luật tâm lý trong hoạt động giao tiếp
-Kiến thức khái quát về tâm lý
2.Nội dung
nghiên cứu:

-Hiện tượng và quy luật tâm lý cá nhân
-Cấu trúc và cơ sở TLXH của hoạt động GT
-Kỹ năng GT: nghe, nói viết, xã giao

4

-Loại hình giao tiếp trong môi trường công ty


Bài mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU TLH GIAO TIẾP
1.Phương pháp chung
Phép duy vật biện chứng
II.Một số phương pháp nghiên cứu tâm lý con người
2.Phương pháp đặc thù
2.1.Phương pháp quan sát
2.2.Phương pháp thực nghiệm tự nhiên
2.3.Phương pháp đàm thoại (phỏng vấn, vấn đáp)
2.4.Phương pháp dùng câu hỏi (bảng anket)
2.5.Phương pháp trắc nghiệm

5


1.Hãy xem các đoạn phim sau và xác định (gọi tên)
phương pháp nghiên cứu được tiến hành trong các đoạn
phim đó?
2.Dựa vào các đoạn phim trên nêu:
-Mục đích sử dụng
-Ưu điểm, nhược điểm

của từng phương pháp
trong nghiên cứu TL

6


1

7


2

8


3

9


4

10


Bài 1
TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ CÁ NHÂN
1.Khái niệm tâm lý
2.Khái niệm tâm lý học
I.Khái
I.Kháiquát
quáttâm
tâmlý,
lý,tâm
tâmlýlý
học
họcvà
vàýýnghĩa
nghĩacủa
củanghiên
nghiên
cứu
cứucác
cáchiện
hiệntượng
tượngtâm
tâm lý:
lý:
Text

3.Ý nghĩa của việc nghiên cứu
các hiện tượng tâm
ext lý
-Đời sống hằng ngày
Text

-Hoạt động kinh doanh
-Quản trị

Text

1.Hoạt động nhận thức
II.Các
II.Cáchiện
hiện tượng
tượngtâm
tâm
lýlý cá
cánhân
nhân

2.Tình cảm, xúc cảm
3.Nhân cách và các phẩm
chất nhân cách

11


Trò
Trò chơi
chơi
Mời 4 bạn (2 nam – 2 nữ) xung phong lên bảng thực
hiện 1 trò chơi nhỏ
1.Kẹo
2.Hộp kim bấm
3.Gọt bút chì
4.Bụi phấn

12


Bài 1
TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ CÁ NHÂN
II.Các
II.Cáchiện
hiện tượng
tượngtâm
tâmlýlýcá
cánhân
nhân
1.Hoạt động nhận thức

-Cảm giác

1.1.Nhận thức cảm tính -Tri giác
1.2.Nhận thức lý tính -Tư duy
-Tưởng tượng

1.1.1Cảm giác

1.1.2.Tri giác

Quá trình nhận thức
đơn giản nhất

Quá trình nhận thức

Phản ánh thuộc tính
riêng lẻ, bề ngoài
của SVHT
Khi SVHT trực tiếp tác
động vào giác quan
tương ứng

Phản ánh trọn vẹn
các thuộc tính bề
ngoài của SVHT
Khi SVHT trực tiếp tác
động vào con người

13


Vai trò của cảm giác
-Nếu không có cảm giác:
+Không định hướng được
MT xung quanh
+Không thể giao tiếp
+Không lao động và
không thể tránh khỏi nguy
hiểm.

Helen Keller (1880 – 1968)
và cô giáo Ann Sullivan

-Cảm giác là cơ sở của
mọi hoạt động tâm lý
-Cảm giác là công cụ duy
nhất nối liền ý thức với thế
giới
14


Các quy luật của cảm giác

*Quy luật về ngưỡng cảm giác
*Quy luật về sự thích ứng
của cảm giác

Cường độ của tác động

Khả năng thay đổi độ nhạy cảm

1.Nội dung của những
quy luật
này làqua
gì?lại lẫn
*Quy luật về sự tác động lẫn Cảm giác
tác động
nhau của cảm giác
nhau 2.Ứng dụng của nó trong
hoạt động kinh doanh
Cảm
giác tương phản xảy ra
*Quy luật tương phản nối tiếp
thương mại
nối tiếp nhau
*Quy luật tương phản đồng Cảm giác tương phản xảy ra
đồng thời
thời
15


Các quy luật của tri giác
*Quy luật về tính lựa chọn của
tri giác
-Sự tri giác về SVHT thể hiện qua
2 phần :
+Phần phản ánh rõ nét : đối
tượng tri giác (hình)
+Phần ít được phản ánh: bối
cảnh (nền)
+Tính lựa chọn của tri giác phụ
thuộc vào đặc điểm của các tác
nhân kích thích: cường độ, nhịp
độ, sự tương phản, sự mới lạ
16


Các quy luật của tri giác
*Quy luật về tổng giác
+Hình ảnh tri giác không những
phụ thuộc vào đặc điểm kích thích
mà còn phụ thuộc vào bản thân
chủ thể
+Hình ảnh tri giác phụ thuộc vào
đời sống TL, nghề nghiệp.
+Trong công tác quản trị người ta
chú ý đến qui luật này để khi đánh
giá con người tránh các yếu tố chủ
quan.
17


Các quy luật của tri giác
*Quy luật về ảo giác

+Ảo ảnh là sự phản ánh sai lệch
các SVHT một cách khách quan
của con người.
+Qui luật ảo ảnh được áp dụng
trong nghệ thuật quảng cáo, lựa
chọn hàng hóa, trong nghệ thuật
trang điểm.

18


Hãy nối 9 dấu chấm trên bằng
+ 4 nét
+3 nét
+1 nét
Nhưng không nhấc bút ra khỏi
giấy

19


1.2.Nhận thức lý tính

1.2.1.Tư duy
Quá trình nhận thức

Phản ánh thuộc tính,
bản chất, mối liên hệ
có tính quy luật

Vai trò của tư duy
Hiểu sâu về quá khứ
Dự đoán tương lai
Trong hoạt động QTKD, tư duy
giúp nghiên cứu, phát hiện ra
quy luật  đưa ra quyết định
cải thiện hoạt động kinh doanh
20


1.2.Nhận thức lý tính
Thao tác của tư duy

Phân tích
Tổng hợp
So sánh
Cụ thể hóa
Khái quát hóa
21


1.2.Nhận thức lý tính
1.2.1.Tưởng tượng
Quá trình nhận thức
Phản ánh những cái
chưa hề có trong
kinh nghiệm
Bằng cách xây dựng
hình ảnh mới trên
cơ sở những hình
ảnh đã có

22


1.2.Nhận thức lý tính
Vai trò của tưởng tượng
Giúp định hướng hoạt
động, lập chương trình đi
đến kết quả
Phẩm chất của tư duy sáng
tạo, là yếu tố cần thiết để
phát minh, sáng chế
Tưởng tượng tích cực
Tưởng tượng tiêu cực
Trong KDTM, tưởng tượng
dùng để bố trí hàng hóa,
dự kiến kế hoạch,
Thiết kế quảng cáo

23


Ladislas Biro và Georg Biro ( 1935)

24


Hãy xác định loại khí chất của mỗi người trong tình huống sau:
Có hai bạn trai đến rạp hát muộn

A
Anh A cãi nhau với người
soát vé, cố gắng lấn vào chỗ
ngồi của mình ở khu vực
sân khấu. Anh ta cam đoan
Khíhồchất
nóng
đồng
trong
nhà nảy
hát chạy
nhanh, rằng anh ta không
làm phiền ai cả; anh đã gạt
người soát vé và chạy xổ
vào chỗ của mình.

B
Anh B thì lại nói: “Tôi không
bao giờ gặp may cả!Rất ít
lần được
vàoưu
rạp
Khí lọt
chất
tưhát.Thật
đen đủi”.Và anh ta bỏ về.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×