Tải bản đầy đủ

Anh chị hãy bình luận ý kiến sau đây của lão tử kẻ biết người là người khôn kẻ biết mình là người sáng

Anh chị hãy bình luận ý kiến sau đây của Lão Tử Kẻ biết người là người khôn
kẻ biết mình là người sáng" - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Câu nói ấy của Lão Tử giúp chúng ta biết nhìn người, nhìn mình để hiểu người, hiểu mình để mà sống
một cuộc sống tốt đẹp hơn.Anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình về câu nói sau đây của Virgile: "Cái gì cũng...Anh (chị) hãy viết một đoạn văn từ 400 đến 600 từ nói về suy nghĩ của anh (chị) về...Anh (chị) hiểu như thế nào về câu nói của nữ văn sĩ Thác-kơ-rê trong bộ tiểu thuyết...
Hãy bình luận câu nói của nhà văn Nguyễn Khải : "Sự sống nảy sinh từ trong cái chết,...

Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Ông cha ta thường nói “Ăn thì dễ, ở thì khó”. Thật vậy, trong cuộc sống hàng ngày của chúng
la “ăn” thì chỉ là một vấn đề đơn giản, chỉ giải quyết sự đòi hỏi của bao tử, còn mối quan hệ của
chúng ta với những người xung quanh trong xã hội để chúng ta sống mới là vấn đề quan trọng,
phức tạp. Chính vì vậy mà nhà triết học nổi tiếng của Trung Quốc đã nói: "Kẻ biết người là
người khôn, kẻ biết mình là người sáng".
Câu nói trên của Lão Tử có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, là bài học rất cần thiết trong cuộc đời
chúng ta. Trước tiên ta phải biết vì sao Lão Tử bảo: "Kể biết người là người khôn” sở dĩ “Kẻ
biết người là người khôn” vì ta có hiểu rõ người dó, biết được tâm tính, sở thích, cách sống của
người đó thì ta mới có cách quan hệ thích hợp, để thu phục đựợc người đó và ta không bạo giờ
bị người đó qua mặt ta trong bất kì công việc gì, nghĩa là ta không bao giờ bị người đó lừa gạt.
Ví dụ, chúng ta biết được người chúng ta quan hệ là một con người có tâm hồn cao thượng,
nhân đức, có quan điểm sống đúng đắn thì chúng ta yên tâm và học tập ở ngựời đó được
nhiều điều tốt đẹp. Ngược lại chúng ta biết một người có tâm địa ác độc, bản chất gian xảo, có
cách sống không đúng đắn thì ta nên tránh xa người ấy, đề phòng mọi hành động của người
ấy. Quả đúng là “Kẻ biết người là người khôn”.
Điều thứ hai mà ta cần hiểu rõ ở đây là: “Kẻ biết mình là người sáng”. Kẻ biết mình là kẻ hiểu
rất rõ về chính mình

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/anh-chi-hay-binh-luan-y-kien-sau-day-cua-lao-tu-ke-biet-nguoi-la-nguoikhon-ke-biet-minh-la-nguoi-sang-ngu-van-12-c30a1090.html#ixzz5n1Q1RUb2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×