Tải bản đầy đủ

TVCHH 203 vì ngài tôi hát

TON VINH CHUA BIET THANH CA

Vè NGAỉI
TOI
HAT


Vì Ngài tôi
hát
suốt trong cuộc
đời,
ơn Ngài tha tội,
lòng tôi đổi
mới.
VÌ NGÀI
TÔI HÁT
1.


Vì Ngài tôi hát
khắp nơi xa

gần,
với muôn thiên
thần tiếng ca
lắng
trầm.
VÌ NGÀI TÔI
HÁT


Cúi xuống
trước Chúa,
hát ca ngợi
đêm ngày,
Jêsus yêu tôi
chẳng bao giờ
phai.
VÌ NGÀI
TÔI HÁT
ĐK:


Hôm nay, mai
đây, trái tim
luôn bừng cháy
với những
khúc hát chúc
tôn
danh
VÌ NGÀI
TÔINgài!
HÁT


hát
giữa cơn đau
buồn,
khi từ tâm hồn
lệ
tuôn tràn
VÌ NGÀI TÔI HÁT
nhớ
tháng năm xa
vời,
biết bao ơn lành
Chúa đâu chối
VÌ NGÀI TÔI HÁT


Cúi xuống
trước Chúa,
hát ca ngợi
đêm ngày,
Jêsus yêu tôi
chẳng bao giờ
phai.
VÌ NGÀI
TÔI HÁT
ĐK:


Hôm nay, mai
đây, trái tim
luôn bừng cháy
với những
khúc hát chúc
tôn
danh
VÌ NGÀI
TÔINgài!
HÁT


hát
giữa nơi phương
xa
như tại quê nhà
ngày vui rộn
VÌ NGÀI TÔI HÁT


Vì Ngài tôi hát
dẫu khi qua đời
vẫn luôn ca
ngợi,
chúc tôn Chúa
Trời.
VÌ NGÀI
TÔI HÁT


Cúi xuống
trước Chúa,
hát ca ngợi
đêm ngày,
Jêsus yêu tôi
chẳng bao giờ
phai.
VÌ NGÀI
TÔI HÁT
ĐK:


Hôm nay, mai
đây, trái tim
luôn bừng cháy
với những
khúc hát chúc
tôn
danh
VÌ NGÀI
TÔINgài!
HÁTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×