Tải bản đầy đủ

TIENG ANH QUA PHIM (part 1)

TIẾNG ANH QUA PHIM
No

English

Vietnamese

1

impromptu speech

Bài thuyết trình ngẫu hứng

2

emotional reunion

Cảm giác sum họp

3


little things aren’t so little

Nhỏ mà không nhỏ

4

It was a clean break. No baggage

5

I wasn't. He was trying to chat me up. Có đâu. Anh ấy đang gợi chuyện thôi

6

Does happen

Lúc nào mà chả thế

7

Enjoy it

Thế thì vui đi nhé

8

Don't get emotionally involved"

Đừng để tình cảm lấn át

9

Well. It’s not exactly how I pictured it. Nó không hẳn như em tưởng tượng

Đó là cuộc chia tay nhẹ nhàng.
Không vướng bận

- So he doesn’t like your job.
10

11
12

Bố em không thích công việc của em.

- So What?

Thì sao?

- Why do you let it get to you?

Sao em lại để chuyện đó bận lòng.

You’re ridiculous

Cô thực nực cười.

He holds back. But I know she wants

Cậu ấy chần chừ. Nhưng em biết cậu

to be involved

bé muốn tham gia.

They haven’t been given the
13

opportunity to expand their thinking
about what’s out there for them. And
they are’re hungry for it.

Chúng chưa bao giờ được có cơ hội
để mở mang đầu óc những thứ bên
ngoài. Chúng khao khát điều đó.

14

Don’t beat yourself up

Đừng tự trách mình

15

It fits perfect

Nó thật vừa vặn luôn.

You got to get yourself a girlfriend.

Cậu cần phải kiếm một cô bạn gái đi

16

thôi.

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH - Page | 1


17

18

19

or did you just make my dad mad for

Hay là cậu chỉ khiến bố tớ nổi giận vô

no reason?

cớ?

Actually, while I was away, I had a

Thật ra thì, khi tớ đi khỏi đây, tớ đã

chance to think about...

có cơ hội suy nghĩ về... chuyện tình

relationships.

cảm.

And, well, I'm not in one. And you're

Và, tớ thì đang độc thân. Và cậu cũng

not in one, either.

đang độc thân.
Còn lý do nào khác khiến tớ đến đây

20

Why else would I be here?

21

I know what you're gonna say

Tớ biết cậu định nói gì rồi,

22

I'm not sure you do.

Tớ không chắc là cậu biết đâu

23

It can get really weird and awkward

chứ?

Chuyện này có thể sẽ trở nên rất kỳ
quặc và ngượng ngùng...

There is nothing that I want more

Tớ không mong muốn gì hơn... là

than for you to meet the right
24

person…that totally loves and adores
you…for the amazing guy that you
are.

25

26

27

Took the words right out of my
mouth.

việc cậu tìm được một cô gái phù
hợp... thật lòng yêu mến cậu...vì
chính con người tuyệt vời của cậu.

Cậu như đi guốc trong bụng tớ vậy.

Aw, aren't you glad I know you so

Aw. Không phải cậu rất vui khi tớ

well?

hiểu rõ cậu đến thế sao?

trust me, that future

Và hãy tin tôi, tương lai mà tôi đã nói

will be here faster than you think.

đến... ...sẽ đến sớm hơn các bạn nghĩ
nữa đấy.

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH - Page | 2


28

Just give me back my friend's bag,

Hãy trả lại túi cho bạn tôi, và chúng

and we'll call it even.

ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy
ra.

29
30

He is pretty though.

Nhưng đúng là anh ta đẹp trai thật.

Sometimes he's chasing flying pigs.

Đôi khi nó cứ đuổi theo những điều
ảo tưởng.

Well, you certainly went to great

Và chắc chắn là cậu đã rất cố gắng để

lengths to do it.

làm điều đó.

32

She came to see you quite often.

Con bé rất hay đến thăm cậu.

33

Something caused you to lose focus.

34

It can wait. - No, now.

- Để sau đi. - Không, ngay bây giờ.

You're not gonna be in here much

Bố sẽ không còn phải ở đây lâu nữa

longer.

đâu.

36

Not to sound like a broken record,

Tôi không muốn cứ nói đi nói lại hoài,

37

I do caution restraint.

38

Not relevant.

31

35

39

thận trọng.
Cháu lỡ miệng.

It's none of your business.

Con đừng quan tâm đến chuyện này.

Go on back to your room.

41

Thanks for being so cool about this.

43

trung.

Tôi là một người biết kiềm chế và

40

42

Có điều gì đó khiến cậu mất tập

Quay về phòng con đi.

I'm getting used to it.

Ah. Cảm ơn cậu vì đã không để tâm
chuyện này.
Tôi đang dần quen với chuyện đó rồi.

Having once been a timid freshman

Khi trước đây tôi từng là một sinh
viên năm đầu nhút nhát...

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH - Page | 3


44
45

You looked like you were about to

Trông có vẻ như cậu đang định cho

say something.

tớ biết điều gì đó.

How considerate!

Chu đáo ghê!

If you wanted what was best for her.
46

You'd try to talk her out of this lunacy
.

47
50
51

52

53

54

55
56
57

And you better be honest with me.

Nếu anh muốn điều tốt nhất cho cô
ấy.
thì anh phải thuyết phục nó từ bỏ
chuyện điên rồ này,
Và tốt hơn là cậu nên nói thật với tớ
đi.

I'm in way over my head.

Tôi đã suy nghĩ không kỹ lưỡng.

And we can never learn to fly without Và chúng ta không thể nào học bay
crashing a few times.
Stress eating. - Ah.

You are really sensational at it.

khi chưa ngã vài lần.
- Căng thẳng nên ăn nhiều thôi. – Ah
Cậu thật sự rất dễ khiến người khác
mủi lòng đấy.

What were you going to tell me the
other day?

Hôm trước cậu định nói gì với tớ thế?

I worry you think that you will think

Đừng nghĩ tôi làm thế này vì lợi ích cá

this is personal,

nhân,

Yeah. It's okay though.

Đúng. Nhưng cũng chẳng sao đâu.

Hell of a job. - You come by later,

- Công việc thật vất vả - Đến sau nhé,

Joe.

Joe.
- Chính xác.. - Điều đó ngầu một cách

58

- Yes. - That is ridiculously cool.

59

That's not the point.

Đấy không phải là mục đích,

60

full of judgmental looks

Cái nhìn đầy phán xét

61

lack thereof

Hoàn toàn bơ nhau

lố bịch.

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH - Page | 4


62

You lost your cool

Cậu đã mất bình tĩnh

63

We don't need the heat.

Chúng ta không cần sự nóng nảy.

Speaking of great things,

Nói về những điều tuyệt vời, muốn

want to see something cool?

xem cái gì thú vị không?

Theoretically speaking.

Nói về mặt lý thuyết là thế.

So as long as we don't talk about you

Chúng ta càng không nói về cậu hay

and her, we will be cool.

con bé, thì chúng ta sẽ còn bình

64
65

66

thường.
67

68

69

70

71

- Hey. - We're not a two.

- Chào. - Bọn tôi không phải là một
cặp.

I knew you two would make a good

Tôi biết 2 người là một nhóm tuyệt.

team.
Are you still gonna tell me that she's

Anh còn định nói với em là cố ấy

not into you?

không thích anh sao?

Yeah, you were particularly sly with

Phải rồi, em thật sự tinh quái với

that one.

chuyện đó.

Seems like the cold treatment is

Có vẻ như thái độ lạnh lùng vẫn còn.

going around.

72

Get some sleep.

73

Please extend a hello to her for us.

74

Remarkable young woman.

Một cô gái trẻ đáng chú ý.

75

He had the draw on me.

Cậu ta đã gây ấn tượng với bố.

Thank him for watching out for your

Nhớ cám ơn cậu ta vì đã trông chừng

old man.

ông già của con đấy.

76

77

et we're sitting here, pining for
people we can't have.

Ngủ một chút đi
Hãy gửi lời chào tới cô ấy cho chúng
tôi nhé.

Vậy mà chúng ta lại ngồi đây, buồn
bã về những người mà chúng ta
không thể có được.

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH - Page | 5


78

Opposites do attract.

Trái nghịch thì hấp dẫn nhau.

79

Regardless of the reason,

Không nói đến lý do

80

Wish me luck.

Chúc em may mắn đi.

81

Don't get cocky, West.

Đừng có mà tự mãn, West.

82

I looked right at him last night.

Con nhìn thẳng vào anh ấy tối qua.

You keep her in the dark about this

Cháu giấu cô ấy về vụ đó, và chú

and I don't go there on you.

không đến đó vì cháu.

Talk to her again. And be more

Nói lại lần nữa. Và phải thuyết phục

convincing.

hơn.

83

84

85

86

87

Có người thích nghi. Có người thì

One adapts. One evolves.

phát triển.

I see your little conversation with her

Chú thấy cuộc nói chuyện nhỏ với cô

was a rousing success.

ấy đã có chút thành công đấy.

I get that you two go way back.

Tôi biết là 2 người quen nhau lâu rồi.

88

She's tougher than she looks.

Con bé cứng rắn hơn tớ tưởng đấy.

89

It's okay to run the other way.

Tìm cách khác cũng không sao đâu.

90

Striking resemblance.

Giống nhau phết nhờ.

91

I chose us without a second thought.

92

In the meantime

Trong khi chờ đợi

93

It feels weird to me too.

Tôi cũng thấy lạ nữa là.

your heart is just too small to hold

Khi trái tim của bạn quá nhỏ bé để ấp

the big things.

ủ những điều lớn lao.

95

Nothing to get upset about.

Không có gì phải lo lắng cả.

96

know. But your dad hates tardiness.

94

Tôi đã chọn chúng ta mà không hề
đắn đo.

Anh biết. Nhưng bố em ghét việc đi
muộn lắm.

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH - Page | 6


Anh ấy thậm chí còn đẹp trai hơn ở

97

He's even more handsome in person.

98

I will humor you.

Tôi sẽ chiều theo ý anh.

99

That is not my secret to tell.

Bí mật đó tôi không thể tiết lộ

ngoài đời.

100 I'll figure it out on my own.

Tôi sẽ tự tìm hiểu vậy.

101 How'd it go with Oliver?

Luyện tập với Oliver thế nào?

102

Whoa, it is practically impossible to

Whoa, làm sao mà nói trước được

tell.

Anh đúng là tên ngốc nghếch dễ

103 You are such a lovable dummy.

thương.

104 And you've never had a misstep?

Còn anh thì chưa bao giờ sơ suất?

105 Suppress your emotions

Dồn nền cảm xúc

106

Good, 'cause there's no reason you

Tốt, vì không việc gì em phải thế cả.

should be.

107 You would both give your lives for it.

Cả 2 đều hết mình vì nó.

108 Heard it all before, pal.

Nghe nhiều lắm rồi, anh bạn.

109

There is something off about that
guy.

110 Hey! You guys heading home?
111

112

113

Có gì đó không ổn với người này.
Chào! 2 người sắp về à?

More feelings bottled up than I

Tôi có nhiều cảm xúc kìm nén hơn là

thought.

tôi nghĩ.

You need to let her go, for both of
your sakes.

Hãy để cô ấy đi, vì lợi ích của cả 2.

We never spoke after, and I'm so

Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện

sorry.

tiếp và anh thật sự xin lỗi.

114 I should get going. - All right.

Em phải đi đây. - Được rồi.

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH - Page | 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×