Tải bản đầy đủ

Tuyên ngôn độc lập láy đi láy lại hai sự thật lịch sử nào ý nghĩa

Tuyên ngôn độc lập láy đi láy lại hai sự thật lịch sử nào Ý nghĩa? - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Tuyên ngôn độc lập” láy đi láy lại hai sự thật lịch sử, đó là: - Sự thật là dân ta đã lấy lại đất nước từ tay
Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.Nghị luận xã hội: “Sống, phải học hỏi” - Ngữ Văn 12Luyện viết bản tin - Ngữ Văn 12Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại - Ngữ Văn 12Bàn luận về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, xã hội; giữa một người và mọi người...


Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Gợi ý:
a. Tuyên ngôn độc lập” láy đi láy lại hai sự thật lịch sử, đó là:
- Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc
địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính
quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
- Sự thật là dân ta đã lấy lại đất nước từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.
b. Ý nghĩa:
- Vào thời gian này, chính quyền thực dân Pháp đang rêu rao với dư luận rằng “Đông Dương là
của Pháp, nay Nh

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tuyen-ngon-doc-lap-lay-di-lay-lai-hai-su-that-lich-su-nao-y-nghia-ngu-van12-c30a4195.html#ixzz5n1Ewp1PETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×