Tải bản đầy đủ

Nêu các đề tài chính trong sáng tác của nam cao trước cách mạng tháng tám

Nêu các đề tài chính trong sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tháng
Tám - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Trước Cách mạng tháng Tám, Nam Cao thường viết về hai đề tài chính: Viết về trí thức nghèo, Nam
Cao miêu tả những bi kịch tinh thần của họ, có tài, nhiều hoài bão cao đẹp nhưng bị cuộc sống áo cơm
ghì sát đất phải “chết mòn” về tinh thần.Tác giả Tản Đà - Ngữ Văn 12Trình bày ngắn gọn nội dung từng tập thơ của Tố Hữu - Ngữ Văn 12Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục - Ngữ Văn...
Tác giả Phan Bội Châu - Ngữ Văn 12

Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Trước Cách mạng tháng Tám, Nam Cao thường viết về hai đề tài chính: Viết về trí thức nghèo,
Nam Cao miêu tả những bi kịch tinh thần của họ, có tài, nhiều hoài bão cao đẹp nhưng bị cuộc
sống áo cơm ghì sát đất phải “chết mòn” về tinh thần.
Đó là những “giáo khổ trường tư” trong Sống mòn luôn đối phó với cảnh thất nghiệp. Những
văn sĩ muốn xây dựng một sự nghiệp văn chương chân chính và nổi tiếng nhưng không có điều
kiện thực hiện (Giăng sáng, Đời thừa…).

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/neu-cac-de-tai-chinh-trong-sang-tac-cua-nam-cao-truoc-cach-mang-thangtam-ngu-van-12-c30a4345.html#ixzz5n1DeNwyaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×
x