Tải bản đầy đủ

Alfazi team huong dan lam luan va 30 de mau

Hướng dẫn làm bài luận và
30 bài luận mẫu

Website: www.alfazi.com

Fanpage: fb.com/alfaziapp
Group: fb.com/groups/alfazi

1


LỜI GIỚI THIỆU
Với bố cục chi tiết nhưng ngắn gọn và cô đọng, cuốn tài liệu “Hướng dẫn
làm bài luận và 30 bài luận mẫu” sẽ hỗ trợ đắc lực cho các em học sinh trong việc
ôn thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh.
Bộ tài liệu gồm 3 phần:
Phần I – Phương pháp làm câu hỏi tự luận trong đề thi Tiếng Anh (Hướng dẫn
chi tiết cho các em cách xây dựng và trình bày một đoạn văn (một bài luận) bằng
tiếng Anh theo cấu trúc và văn phạm đoạn văn trong Tiếng Việt)
Phần I – Các bước tiến hành viết đoạn văn trong đề thi Tiếng Anh (Hướng dẫn 6
bước cần thực hiện để viết một bài luận theo chủ đề cho sẵn)

Phần II – Tuyển chọn 30 bài luận mẫu (có độ dài từ 80 đến 150 từ) theo chuẩn
định hướng đề thi THPT Quốc gia 2015 của BGD và có cấu trúc chuẩn văn phạm
đoạn văn trong Tiếng Việt.
30 bài luận mẫu viết về các chủ đề sau:
1.
Viết về một người bạn yêu mến,
ngưỡng mộ
2.
Kể về chuyến du lịch tại Nha Trang
3. Viết về môn học yêu thích của bạn tại
trường
4. Mô tả vẻ đẹp của Đà Lạt
5. Kể về bạn và gia đình bạn
6. Cuộc sống ở thành phố
7. Tại sao chúng ta nghĩ rằng tình bạn là
quan trọng?
8. Viết một đoạn văn về bạn thân của bạn
9. Lý do cho việc học tiếng Anh là gì?
10. Bạn thích sống ở thành phố hay nông
thôn? Tại sao?
11. Tại sao học sinh nên học tập ở nước
ngoài?
12. Ưu điểm của truyền hình
13. Viết về những sở thích của bạn
14. Viết về một lễ hội ở nước bạn
15. Những thuận lợi và bất lợi của Internet
16. Viết về thể loại sách mà bạn thích nhất

17. Viết về ích lợi của việc đọc sách 18.
Facebook ảnh hưởng tốt, xấu như thế
nào đối với cuộc sống của người dùng
?
19. Khoa học và tác dụng của nó
20. Mô tả nhà bạn đang sống. Tại sao bạn
thích nó?
21. Mô tả một ngôi làng bạn biết rõ
22. Mô tả người bạn tốt nhất của bạn và nói
lý do tại sao bạn thích anh ấy hoặc cô
ấy?
23. Mô tả một cây cầu bạn biết rõ 24. Kể về


một trong những hoạt động mà bạn
muốn làm trong thời gian rảnh rỗi 25.
Một sự việc tôi sẽ không bao giờ quên
26. Nói về cách cư xử tốt
27. Giá trị của thư viện
28. Ngày quan trọng nhất trong cuộc sống
của tôi
29. Tầm quan trọng của Tiếng Anh 30. Bạn
muốn làm công việc gì sau khi hoàn
thành việc học?

2


PHẦN I – PHƯƠNG PHÁP LÀM CÂU HỎI TỰ LUẬN
TRONG ĐỀ THI TIẾNG ANH
1. Các chủ đề thường găp trong yêu cầu viết đoạn văn?
Những chủ đề xuất hiện trong phần tự luận là những chủ đề gần gũi với các
em. Những chủ đề này sẽ tương tự như chủ đề trong những bài đọc hiểu trong SGK,
đặc biệt là SGK Tiếng Anh lớp 12. Cụ thể như:
- Con người: sở thích của bản thân, người yêu thương nhất trong gia đình, người
bạn mà bạn yêu quý nhất, thần tượng…
- Giáo dục: môn học yêu thích, người thầy mà bạn ngưỡng mộ…
- Thể thao: môn thể thao yêu thích…
- Du lịch: địa điểm du lịch mà bạn yêu thích…
- Công việc: ước mơ của bạn, người bạn muốn trở thành trong tương lai….
2. Cấu trúc & cách triển khai một đoạn văn viết bằng tiếng Anh trong đề thi
THPT quốc gia:
Để viết được một đoạn văn (paragraph), trước tiên các em cần hiểu rõ bố
cục và cách sắp xếp chi tiết trong một đoạn văn chứ không thể "nghĩ sao viết vậy"
như một số học sinh thường làm.
Thông thường một đoạn văn viết bằng tiếng Anh có độ dài dao động trong
khoảng 80 đến 150 từ (words).
Một đoạn văn chuẩn bao gồm Câu chủ đề, Các câu giải thích cho câu chủ đề
(phần thân bài) và Câu kết luận. a/ Câu chủ đề ( topic sentence)
Thông thường, mỗi đoạn văn đều có một ý chính. Ý chính này được diễn đạt trong
một câu văn gọi là câu chủ đề.
Câu chủ đề phải là một câu văn hoàn chỉnh nghĩa là nó phải chứa đựng một chủ ngữ
và một động từ và diễn đạt một ý hoàn chỉnh.
Câu chủ đề luôn có 2 phần: 1/ Topic (chủ đề): Thông báo cho người đọc biết tác giả
viết về ai hay cái gì) ; 2/ Controlling idea (ý tưởng chủ đạo ý chính)
b/ Các câu giải thích cho câu chủ đề (supporting sentences )
Đưa ra các ý chính để giải thích chứng minh cho câu chủ đề. Những câu này sẽ
giải thích câu chủ đề của bạn bằng sự kiện, chi tiết hoặc ví dụ.
3


Tùy theo đề bài người viết có thể sắp xếp supporing sentences theo 1 trong các trật
tự dưới đây:
1 - Từ các chi tiết quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất.
2 - Từ các chi tiết ít quan trọng nhất đến chi tiết quan trọng nhất (ngược với cách 1).
3 - Theo trật tự thời gian (cái gì xảy ra trước kể trước cái gì xảy ra sau kể sau).
4 - Theo trình tự của công việc phải làm.
5 - Theo trình tự không gian. Thường trật tự này chỉ được áp dụng trong một đoạn văn
tả quang cảnh nơi chốn.
c/ Câu kết luận (Concluding sentence)
Là câu cuối đoạn văn. Câu kết không nhất thiết luôn phải có trong đoạn văn,
nghĩa là nếu bạn tự tin mình viết tốt thì kết bài với câu kết, còn không thì không
sử dụng câu này. Câu kết thường viết theo kiểu:
- Nhắc lại ý chính đã nêu ở câu chủ đề bằng 1 cách viết khác (nghĩa là viết lại câu
chủ đề theo một dạng khác mà thôi), hoặc đưa ra kết luận dựa trên các lập luận
đã đưa ra trước đó.
- Các liên từ dùng để kết thúc 1 đoạn văn: in conclusion; in short;…

PHẦN II - CÁC BƯỚC LÀM BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN
TRONG ĐỀ THI TIẾNG ANH
Để viết một đoạn văn, đầu tiên ta cần phải tìm câu chủ đề. Khi đã có câu chủ
đề, ta phải tìm ý để có thể triển khai ý chính. Việc tìm ý không quá phức tạp. Thí sinh
chỉ cần tự đặt ra những câu hỏi liên quan đến câu chủ đề sau đó tự trả lời chúng.
Những câu hỏi này thường bắt đầu bằng các từ nghi vấn (question words) như What,
When, Where, Why, How.
Những câu trả lời cho các câu hỏi trên sẽ được sử dụng như supporting
sentences (các câu văn chứng minh, diễn giải ý chính trong câu chủ đề).
Khi đã có các supporting sentences, người viết chỉ cần ráp nối chúng lại thì sẽ
có một đoạn văn hoàn chỉnh. Tuy nhiên, mấu chốt ở công đoạn này là các em phải
biết sắp xếp các câu văn theo một trật tự nhất định chứ không phải "có gì viết nấy".
Cuối cùng, bạn có thể kết thúc đoạn văn bằng một câu kết (concluding
sentence). Thông thường câu kết được thực hiện bằng cách viết lại câu chủ đề theo
một dạng khác mà thôi.
Tuy nhiên, câu kết không nhất thiết luôn phải có trong đoạn văn, nghĩa là nếu
bạn tự tin mình viết tốt thì kết bài với câu kết, còn không thì không sử dung câu này.
Hãy thực hiện viết bài luận theo 6 bước sau:

4


1- Viết câu chủ đề (Lưu ý: Cần triệt để lợi dụng đề bài để viết thành câu chủ đề). 2Kiểm tra lại câu chủ đề để biết chắc trong câu chủ đề của bạn có topic và controlling
idea.
3- Tìm ý để chứng minh/ diễn giải ý chính bằng cách đặt các câu hỏi mở đầu bằng từ
nghi vấn.
(Lưu ý: Do độ dài của đoạn văn bị khống chế nên bạn chỉ cần đặt khaongr 5 câu hỏi
là được. Nhớ rằng các câu hỏi phải liên quan đến câu chủ đề).
4 – Ráp các câu trả lời cho các câu hỏi của bạn (supporting sentences) lại thành một
đoạn văn hoàn chỉnh. Cần nhớ mấu chốt ở bước này là bạn phải biết chắc mình đang
sử dụng trật tự nào để ráp nối supporting sentences.
5- Cân nhắc có nên viết câu kết hay không. Nếu không chắc chắn thì bỏ qua bước này.
6 – Kiểm tra lại các lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp có thể có trong từng câu viết của bạn.

PHẦN III – TUYỂN CHỌN 30 ĐOẠN VĂN MẪU :
TOPIC 1: Write about a person you love or admire
My mother is a person I admire most. She devoted a lot of time and energy
to the upbringing of my two brothers and I. Despite working hard, she always
made time to teach us many useful things which are necessary and important in
our later lives. Moreover, she is a good role model for me to follow. She always
tries to get on well with people who live next door and help everyone when they
are in difficulties, so most of them respect and love her. I admire and look up to
my mother because she not only brings me up well but also stands by me and
gives some help if necessary. For example, when I encounter some difficulties,
she will give me some precious advice to help me solve those problems. She has a
major influence on me and I hope that I will inherit some of her traits.
Bài dịch: Viết về một người bạn yêu mến, ngưỡng mộ
Mẹ tôi là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Mẹ đã cống hiến nhiều thời gian và sức
lực vào việc dạy dỗ tôi và hai anh trai tôi. Mặc dù làm việc vất vả nhưng bà ấy đã
luôn dành thời gian để dạy chúng tôi nhiều điều bổ ích mà cần thiết và quan trọng
trong cuộc sống sau này của chúng tôi. Hơn nữa, mẹ là một tấm gương cho tôi noi
theo. Mẹ luôn cố gắng sống hòa thuận với những người hàng xóm bên cạnh và
giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn cho nên hầu hết mọi người tôn trọng và
yêu quý bà ấy. Tôi ngưỡng mộ và kính trọng mẹ tôi không chỉ bởi vì bà nuôi dưỡng
5


tôi tốt mà mẹ còn bên tôi và đưa ra sự giúp đỡ nếu cần thiết. Ví dụ như khi tôi gặp
những khó khăn thì mẹ sẽ đưa ra những lời khuyên quý giá giúp tôi giải quyết
những vấn đề đó. Mẹ có ảnh hưởng lớn tới tôi và tôi hi vọng rằng tôi sẽ thừa
hưởng được một số nét tính cách của mẹ.

TOPIC 2: Since the tour in Nha Trang
My first visit to Nha Trang, the coastal city, was three years ago. It was a
pleasant and memorable trip. Nha Trang, the capital of Khanhs Hoaf province, has
one of the most popular municipal beaches in all of Vietnam. In Nha Trang, nature
beauties are so tempting. Waves crashing onto the cliffs; the soft sigh of the sea
breeze; clean white sands and turquoise waters; it all makes for a stunning
landscapes. On my visit to Nha Trang, I used to get up early each morning to stroll
along the beach - a chance to breath in the fresh sea air and enjoy the sunrise across
the water. One attraction that captivated me three years ago and still it does is the
collection of small offshore islands. Hon Tre is the largest of the islands, and
Monkey island is, as the name suggests, the home of hundreds of wild monkeys. Yen
island is known for its swifts' nests. Nha Trang is the city in hamoney: its fine
weather, favorite position and friendly people bring it a cerain balance. Nha Trang is
a great holiday destination. I hope to have chance to come back.
Bài dịch: Kể về chuyến du lịch tại Nha Trang
Tôi đến thăm Nha Trang, thành phố biển, lần đầu cách đây ba năm. Đó là một chuyến
đi thú vị và đáng nhớ. Nha Trang, thủ đô của tỉnh Khánh Hòa, có bãi biển đẹp nhất
trong số các bãi tắm trong thành phố trên toàn Việt Nam. Ở Nha Trang, thiên nhiên
thật quyến rũ. Sóng xô bờ đá; hơi thở nhẹ nhàng của gió biển, bãi cát trắng và nước
biển trong xanh; tất cả đã tạo nên phong cảnh tuyệt vời. Trong dịp đi thăm Nha Trang
hồi đó, tôi thường dậy sớm vào buổi sáng đi tản bộ dọc theo bờ biển - một dịp để hít
thở không khí biển trong lành và thưởng thức cảnh bình minh trên biển. Một nơi hấp
dẫn đã lôi cuốn tôi cách đây ba năm và bây giờ vẫn thế là tập hợp những hòn đảo nhỏ
xa bờ. Hòn Tre là một trong những hòn đảo lớn nhất. Hòn Khỉ, như tên gọi của nó, là
nơi cư ngụ của hàng trăm loài khỉ hoang dã. Đảo Yến nổi tiếng có nhiều tổ chim Yến.
Nha Trang là thành phố của sự hài hòa: thời tiết đẹp, vị trí thuận lợi và người dân
thân thiện đem lại cho Nha Trang sự cân bằng vững chắc. Nha Trang là điểm dừng
chân du lịch lý tưởng. Tôi hi vọng có cơ hội trở lại.
TOPIC 3: Write about your favorite subject at school
My favorite subject is English. The first reason I like this subject is that it is a
core subject which is vital and essential in my career path. I try to learn this
international language well so that I can communicate with foreigners and find a
good job in the future. Furthermore, learning English well can help me read books
6


or magazines in English. Through reading things in English, I can be exposed to
various cultures and customs. Besides, my English teacher is a dedicated person
who can engage me in her lessons and bring the passion for me. I found her lessons
interesting because she delivered them in a way that I really liked. In short, English
is an important subject which I am really keen on.
Bài dịch: Viết về chủ đề yêu thích của bạn tại trường
Môn học yêu thích của tôi là Tiếng Anh. Lý do đầu tiên tôi thích môn học này là đó
là một môn học chủ yếu mà quan trọng và thiết yếu trên con đường sự nghiệp của
mình. Tôi cố gắng học ngôn ngữ quốc tế này giỏi để mà tôi có thể giao tiếp với người
nước ngoài và tìm được một công việc tốt trong tương lai. Hơn nữa học tiếng anh tốt
có thể giúp tôi đọc sách hay tạp chí bằng tiếng anh. Thông qua việc đọc những thứ
bằng tiếng anh, tôi có thể tiếp xúc với những nền văn hóa và các phong tục khác nhau.
Ngoài ra giáo viên tiếng anh của tôi là một người tận tụy người mà có thể thu hút tôi
vào các bài học của cô ấy và mang đến cho tôi niềm đam mê. Tôi cảm thấy bài học
của cô ấy hấp dẫn bởi vì cô ấy đã truyền đạt theo cách mà tôi thực sự thích. Tóm lại,
tiếng anh là một môn học quan trọng mà tôi thực sự thích.
TOPIC 4: Describe the beauty of Dalat
Amidst the immense mountains and forests of Lam Dong province, Dalat, a
beautiful town, captivates all those who have been there once. I am one of those.
Dalat is often called the City of Eternal Spring. Flowers of all colors, with many
species, the most numerous of which are orchids. More than anywhere else in
Vietnam, Dalat sees flowers vie with one another in blossoming in spring. I used to
get up early in the morning on fine days to welcome dawn on the highlands.
Opening the windows, I had a breath-taking view of nature, and enjoyed the
fragrance of wild flowers carried by the clouds, I felt relieved in my heart. In the late
afternoons, I often reserved for visits to the Valley of Love and Sigh Lake covered
with quiet pine forests. Twilight on Dalat also brought many pictures and sensations.
The wind rustling through the pine forests, the roar of waterfalls, the chirping of
birds and the clatter of horse 's hooves...all of these unforgettable memories always
remain with me.
Bài dịch: Mô tả vẻ đẹp của Đà Lạt
Giữa rừng núi trùng điệp của tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt, thành phố xinh đẹp, quyến rũ
tất cả những ai đã từng một lần đến nơi này. Tôi là một trong số đó. Đà Lạt được
mệnh danh là thành phố của mùa xuân vĩnh cửu. Hoa đủ màu sắc, hoa nhiều chủng
loại và nhiều nhất là phong lan. Hơn bất cứ nơi đâu ở Việt Nam, Đà Lạt bốn mùa hoa
thi nhau nở, nở rộ nhất là vào mùa xuân. Những ngày đẹp trời, tôi thường dạy sớm
để đón bình minh trên cao nguyên. Mở cửa sổ phòng ra, nhắm nhìn bức tranh thiên
nhiên ngoạn mục và hít thở mùi hương của những bông hoa rừng do mây chở đến, tôi
cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vào những buổi chiều tà, tôi thương dành thời gian
7


cho thung lũng Tình Yêu và hồ Than Thở chìm sâu trong sướn đồi của rừng thông tĩnh
mịch. Hoàng hôn Đà Lạt mang đến nhiều vẻ và cảm giác. Tiếng thông reo vi vút, tiếng
thác nước, tiếng chim ca, tiếng vó ngựa gõ nhịp đều đều...Tất cả để lại trong tôi những
kỉ niệm khó quên.

TOPIC 5: Talk about you and your family
My name is Hoang and I am 18 years old. I was born in Thua Thien Hue
province. I have one younger brother. He is still in high school. We fight all the time
like Tom and Jerry. My father is working in the social labour office. He has worked
there for 30 years. Before that, he was a war soldier. My mother is working in the
social insurance office. My parents have been married for 25 years. We moved to
Dong Ha town and we have been living there since 1995. In my early school years, I
went to the kindergarten, Ham Nghi primary school, Nguyen Hue secondary school,
then Le Loi high school. I like football and music. AC Milan is my favorite team.
My dream would become a good doctor to cure people.
Bài dịch: Kể về bạn và gia đình bạn
Tên tôi là Hoàng và tôi 18 tuổi. Tôi sinh ra ở tỉnh Thừa Thiê n Huế. Tôi có một người
em trai. Cậu ấy vẫn còn ở trường trung học. Chúng tôi chiến đấu tất cả các thời gian
như Tom và Jerry. Cha tôi đang làm việc trong các cơ quan lao động xã hội. Ông đã
làm việc ở đó 30 năm. Trước đó, ông là một người lính chiến. Mẹ tôi đang làm việc
trong văn phòng bảo hiểm xã hội. Cha mẹ tôi đã cưới nhau được 25 năm. Chúng tôi
chuyển đến thị trấn Đông Hà và chúng tôi đã sống ở đó từ năm 1995. Trong năm học
đầu tiên của tôi, tôi đã đi đến trường mẫu giáo, trường tiểu học Hàm Nghi, Nguyễn
Huệ trường thứ cấp, sau đó Trường THPT Lê Lợi. Tôi thích bóng đá và âm nhạc. AC
Milan là đội bóng tôi yêu thích. Tôi ước mơ sau này trở thành một bác sĩ giỏi để chữa
bệnh cho mọi người.
TOPIC 6: Life in the city
Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush
out of their homes in the manner ants do when their nest is broken. Soon the streets
are full of traffic. Shops and offices open, students flock to their schools and the
day's work begins. The city now throb with activity, and it is full of noise.
Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the city
while businessmen from various parts of the world arrive to transact business. Then
towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops too
close. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems
to be in a hurry to reach home. The city is described as a place of constant activity.
Here, the drama of life is enacted every day.

8


Bài dịch: Cuộc sống ở thành phố
Cuộc sống ở thành thị rất nhộn nhịp. Từ tờ mờ sáng hàng trăm người ùa ra khỏi nhà
như đàn kiến vỡ tổ. Chẳng bao lâu sau đường phố đông nghẹt xe cộ. Các cửa hàng
và văn phòng mở cửa. Học sinh hối hả cắp sách đến trường và một ngày làm việc bắt
đầu. Giờ đây thành phố hoạt đông nhộn nhịp và đầy ắp tiếng huyên náo. Hàng trăm
người ngoạn cảnh, du khách và nhiều người khác viếng thăm những thắng cảnh của
thành phố trong khi các doanh nhân từ nhiều nơi trên thế giới đến trao đổi công việc
làm ăn. Trời về chiều, những văn phòng và trường học bắt đầu đóng cửa. Nhiều của
hàng cũng đông cửa. Lúc này diễn ra một cuộc đổ xô đón xe buýt và các phương tiện
vận chuyên khác. Dường như mọi người đều vội vã về nhà. Thành thị có thể nói là nơi
của những hoạt động không ngừng nghỉ. Chính tại đây vở kịch cuộc đời tái diễn mỗi
ngày.

TOPIC 7: Why do we think friendship is important?

There are various reasons why many people think that friendship plays an
important role in their life. The most important reason can be that everyone needs
at least a friend to share everything regardless of sadness or happiness. For me, I
like chatting with my friends about what happened every day and discussing
personal problems. Furthermore, our friends will be ready to help us out of our
troubles. They will give us some good advice and support when we are in dificulty.
Finally, thanks to friendship, we will have fun and enjoy a meaningful life. In
conclusion, in my opinion, without friends, life would be dull and boring.
Bài dịch: Tại sao chúng ta nghĩ rằng tình bạn là quan trọng?
Có nhiều lý do tại sao nhiều người nghĩ rằng tình bạn đóng vai trò quan trọng trong
cuộc sống của mình. Lý do quan trọng nhất có thể là mọi người cần ít nhất một người
bạn để chia sẻ mọi th bất kể đó là nỗi buồn hay niềm hạnh phúc. Đối với tôi tôi thích
tán gẫu với những người bạn của mình về những chuyện xảy ra hàng ngày và thảo
luận những vấn đề cá nhân. Hơn nữa, những người bạn của chúng ta sẽ sẵn sàng giúp
chúng ta vượt qua những rắc rối. Họ sẽ đưa cho chúng ta lời khuyên hay và sự hỗ trợ
khi chúng ta gặp khó khăn. Cuối cùng nhờ vào tình bạn mà chúng ta s có niềm vui và
tận hư ng một cuộc sống có ý nghĩa. Tóm lại, theo ý kiến của tôi thì không có bạn bè
thì cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt và nhàm chán.

TOPIC 8: Write a paragraph about your close friends
Of all my friends, Hanh and Mai are my best friends. We are at the same
class at the primary school and secondary school. We are also neighbors, so we
spend most of our time studying and talking together. Hanh is a beautiful girl with
9


black eyes and an oval face. She is an intelligent student who is always at the top
of the class. She likes reading and going to the library whenever she has free time.
Mai isn’t as beautiful as Hanh but she has a lovely smile and a good appearance.
Mai is very sporty. She spends most of her free time playing sports. Mai is a
volleyball star of our school. She is also very sociable and has a good sense of
humor. Her jokes always make us laugh. I love both of my friends and I always
hope our friendship will last forever. (148 words)
Bài dịch: Viết một đoạn văn về bạn thân của bạn
Trong tất cả những người bạn của tôi thì Hạnh và Mai là những người bạn tốt nhất
của tôi. Chúng tôi học cùng lớp trường tiểu học và cấp 2. Chúng tôi cũng là hàng xóm
vì vậy chúng tôi dành phần lớn thời gian học và nói chuyện cùng nhau. Hạnh là một
cô gái đẹp với cặp mắt đen và khuôn mặt hình trái xoan. Cô ấy là học sinh thông minh
mà luôn top đầu của lớp. Cô ấy thích đọc sách và đi đến thư viện bất cứ khi nào cô
ấy có thời gian rảnh. Mai thì không đẹp như Hạnh nhưng cô ấy có một nụ cười dễ
thương và ngoại hình đẹp. Mai rất yêu thích thể thao. Cô ấy dành phần lớn thời gian
rảnh của mình ch i thể thao. Mai là một ngôi sao bóng chuyền của trường. Cô ấy cũng
rất hòa đồng và có khiếu hài hước. Những câu chuyện vui của cô ấy luôn làm chúng
tôi cười. Tôi yêu cả hai người bạn của mình và tôi luôn hi vọng rằng tình bạn của
chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi.

TOPIC 9: What are reasons for studying English?

There are many reasons why we should learn English. Firstly, English is an
international language which is spoken by millions of people worldwide. In
education, English is the compulsory subject of many school programs. For this
reason, if students want to get good results in class, they will have to make every
effort to study English well. In addition, most famous universities such as Oxford
or Cambridge require students to use English proficiently. Therefore, learning
English is one of the necessary ways to provide more opportunities for them to
study overseas. Secondly, learning a foreign language helps learners understand
and discover other cultures and customs. For instance, people can read books,
magazines and news to learn about various cultures because most of them are
written in English. Finally, learning English can help us communicate effectively
with foreigners around the world. In general, English plays an important part in
the modern world.
Bài dịch: Lý do cho việc học tiếng Anh là gì?
Có nhiều lý do tại sao chúng ta nên học Tiếng Anh. Trước hết tiếng anh là một ngôn
ngữ quốc tế mà được hàng triệu người nói khắp thế giới. Trong nền giáo dục tiếng
10


anh là môn học bắt buộc của nhiều chư ng trình học tập. Vì lý do này nếu học sinh
muốn đạt kết quả tốt lớp thì chúng phải nỗ lực để học tiếng anh tốt. Thêm vào đó hầu
như những trường đại học nổi tiếng như Oxford hay Cambridge yêu cầu học sinh sử
dụng tiếng anh thành thạo. Vì vậy việc học tiếng anh là một trong những cách cần
thiết để cung cấp cho họ nhiều cơ hội hơn để đi du học. Thứ hai, học một ngoại ngữ
giúp người học hiểu và khám phá được những nền văn hóa và phong tục khác. Chẳng
hạn con người có thể đọc sách tạp chí và tin tức để học về nhiều nền văn hóa bởi vì
hầu hết chúng đều được viết bằng tiếng anh. Cuối cùng học tiếng anh có thể giúp
chúng ta giao tiếp hiệu quả với người nước ngoài khắp thế giới. Nhìn chung tiếng anh
đóng một phần quan trọng trong thế giới hiện đại.
TOPIC 10: Do you like living in the city or in the country? Why?

Personally, I prefer life in the country to that in the city because of several
reasons. Firstly, rural areas bring me the peace and comfort, which is beneficial
to my health. Living here helps me avoid the noise from vehicles such as
motorbikes or cars and traffic jam at the rush hour, which can make me
comfortable. Secondly, people in the countryside are very friendly and hospitable.
If you live in urban areas, you cannot even know your neighbors. This makes you
bored and lonely. Thirdly, the cost of living in the city is higher than that in the
country. We can find it difficult to live here permanently because property prices
are much higher than ever before, and even the prices of goods have increased
dramatically. Finally, life in cities can be extremely stressful for us. Today, there
are a lot of problems such as unemployment, crime and poverty that we have to
face. Because of the disadvantages of living in the city, I want to live and work in
the country.
Bài dịch: Bạn thích sống ở thành phố hay nông thôn? Tại sao?
Cá nhân tôi thích cuộc sống nông thôn hơn thành phố bởi vì một số lý do.
Đầu tiên những vùng nông thôn mang đến cho tôi sự thanh bình và sự thoải mái mà
có lợi cho sức khỏe của tôi. Sống đây giúp tôi tránh được tiếng ồn từ xe cộ như xe
máy hay ô tô và ách tắc giao thông vào giờ cao điểm điều mà làm tôi cảm thấy thoải
mái. Thứ hai, con người miền quê thì rất thân thiện và mến khách. Nếu bạn sống vùng
đô thị thì bạn thậm chí không thể biết được hàng xóm của mình. Điều này làm bạn
thấy buồn chán và cô đơ n. Thứ ba, chi phí sinh hoạt thành phố thì cao hơn nông
thôn. Chúng ta có thể cảm thấy khó khăn để sống đây lâu dài bởi vì giá nhà đất cao
hơn nhiều so với trước đây và thậm chí giá của các mặt hàng hóa cũng đã tăng mạnh.
Cuối cùng, cuộc sống những thành phố thì cực kỳ căng thẳng đối với chúng ta. Ngày
nay, có nhiều vấn đề như thất nghiệp tội phạm và sự nghèo nàn mà chúng ta phải đối
mặt. Bởi vì những bất lợi của việc sống ở thành phố nên tôi muốn sống và làm việc
nông thôn.

11


TOPIC 11: Why should students study abroad?

There are several reasons why children should go abroad to study. Firstly, they
can gain higher academic qualifications when studying overseas because a large
number of prestigious universities such as Cambridge or Oxford in the UK provide
professional teachers who are experts in their fields and better courses. Therefore,
students could have more opportunities to find a well- paid job in their home
country or get promoted in their career path after graduation. Secondly, living and
studying in other countries may help children learn a foreign language such as
English or French, which not only allows them to communicate with natives
effectively but also helps them understand the cultures of other countries. Finally,
if students are sent to foreign countries for their studies, they will be likely to
become more mature and independent. Experiencing new things including
cultures and customs would be beneficial to their later lives because they learn
many useful things. In short, it seems that studying abroad is a good opportunity
to help young learners better prepare for their future.
Bài dịch: Tại sao học sinh nên học tập ở nước ngoài?
Có nhiều lý do tại sao mà bọn trẻ nên đi du học. Trước tiên họ có thể đạt được bằng
cấp cao hơn khi học nước ngoài bởi vì một số lượng lớn những trường đại học danh
tiếng như Cambridge hay Oxford nước Anh cung cấp những giáo viên chuyên nghiệp
là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ và những khóa học tốt hơn. Vì vậy học sinh
có thể có nhiều cơ hội để tìm kiếm được một công việc lương cao đất nước của mình
hoặc thăng tiến trên con đường sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. Thứ hai, sống và học
những đất nước khác có thể giúp bọn trẻ học được ngoại ngữ như tiếng anh hay tiếng
pháp cái mà không chỉ cho phép họ giao tiếp với người bản xứ hiệu quả mà còn giúp
họ hiểu được những nền văn hóa của những nước khác. Cuối cùng nếu những học
sinh được gửi sang nước ngoài để học tập thì họ sẽ có thể trở nên trưởng thành và
độc lập hơn. Trải nghiệm những thứ mới bao gồm các nền văn hóa và phong tục sẽ
có lợi cho cuộc sống sau này của họ vì họ học được nhiều điều bổ ích. Tóm lại, dường
như du học là một cơ hội tốt để giúp những người học trẻ tuổi chuẩn bị tốt hơn cho
tương lai của mình.
TOPIC 12: Advantages of television
There are several reasons why television is an essential part of our lives. First,
television helps us see more of the world and learn useful things because TV
programs can provide us with general knowledge about many fileds. For example,
we can know and understand different cultures and customs around the world just
by staying at home to watch TV programs. Also, television can entertain us with
interesting and exciting programs such as comedy shows or movies. This is one of
the best ways to help us relax and have fun after work. Furthermore, TV can
12


make things memorable because it presents information in an effective way. In
short, television has many benefits because it is not only a source of information
but also a means of entertainment.
Bài dịch: Ưu điểm của truyền hình
Có một số lý do tại sao ti vi là một phần cần thiết của cuộc sống chúng ta. Đầu tiên
ti vi giúp chúng ta hiểu biết hơn về thế giới và học được nhiều điều bổ ích bởi vì những
chương trình ti vi có thể cung cấp cho chúng ta những kiến th c chung về nhiều lĩnh
vực. Chẳng hạn như chúng ta có thể biết và hiểu được những nền văn hóa và các
phong tục khác nhau khắp thế giới chỉ bằng cách nhà xem những chư ng trình ti vi. H
n nữa ti vi có thể giải trí chúng ta bằng những chư ng trình thú vị và hào h ng như
những cuộc biểu di n hài hay những bộ phim. Đây là một trong những cách tốt nhất
để giúp chúng ta thư giản và vui vẻ sau khi kết thúc công việc. Thêm vào đó ti vi có
thể làm cho mọi th d ghi nhớ vì nó trình bày thông tin theo một cách hiệu quả. Tóm
lại ti vi có nhiều lợi ích vì nó không chỉ là nguồn thông tin mà c n là một phư ng tiện
giải trí.

TOPIC 13: Write about your hobby
I like traveling very much because of several reasons. First of all, traveling can
make me feel relaxed and happy. Enjoying the stunning landscape and spectacular
views is one of the best ways to help me get away from stress in my daily life.
Second, traveling to far places is a good chance for me to broaden my horizons.
When I travel a lot, I can experience many things such as cultures or customs
which make a considerable contribution to my knowledge. Finally, we are more
likely to make friends with many people in other places, so we will not feel lonlely
and strange when traveling anywhere. In conclusion, traveling plays an essential
role in my life.
Bài dịch: Viết về những sở thích của bạn
Tôi thích đi du lịch vì một số lý do. Trước tiên đi du lịch có thể làm cho chúng ta cảm
thấy thư giãn và vui vẻ. Tận hương phong cảnh tuyệt đẹp và những quang cảnh ngoạn
mục là một trong những cách tốt nhất để giúp chúng ta thoát khỏi những căng thẳng
trong đời sống hàng ngày. Thứ hai, đi du lịch đến những nơi xa là một cơ hội tốt để
tôi mở rộng tầm hiểu biết của mình. Khi tôi đi du lịch nhiều tôi có thể trải nghiệm
nhiều th như văn hóa hay phong tục mà đóng góp đáng kể vào kiến thức của mình.
Cuối cùng, chúng ta có thể kết bạn với nhiều người ở những nơi khác, cho nên chúng
ta sẽ không cảm thấy cô đơn và xa lạ khi đi du lịch tới bất cứ nơi đâu. Tóm lại, đi
du lịch đóng vai trò cần thiết trong cuộc sống của tôi.
TOPIC 14: Write about a festival in your country

13


Tet is one of the most important festivals in my country. It is a big holiday that
celebrates the arrival of spring in Viet Nam every year. It usually lasts about 7
days. There are a lot of popular customs of Vietnamese people on Tet holiday. For
example, they often visit their relatives, friends and temples. Some people visit the
graves of their ancestors in their homeland. Before Tet holiday begins, people
decorate their house carefully to have a wonderful time with their family.
Furthermore, special Tet food such as Chung cake, steamed sticky rice and boiled
chicken can play an important role in Vietnam. Perhaps, Tet is the time when
members of family can gather to chat or have meals together. In conclusion, Tet
is the essential part in Vietnam.
Bài dịch: Viết về một lễ hội ở nước bạn
Tết là một trong những lễ hội quan trọng nhất nước tôi. Đó là một ngày lễ lớn mà kỷ
niệm sự bắt đầu của mùa xuân Việt Nam vào hàng năm. Nó thường xuyên kéo dài
khoảng 7 ngày. Có nhiều phong tục phổ biến của người Việt vào kỳ nghỉ Tết. Chẳng
hạn như họ thường đến thăm họ hàng bạn bè và các đền thờ. Một số người thăm viếng
mộ của tổ tiên quê nhà. Trước khi Tết đến mọi người trang trí nhà cẩn thận để có thời
gian tuyệt vời với gia đình của mình. Hơn nữa, thức ăn đặc biệt vào dịp Tết như bánh
chưng, xôi, thịt gà có thể đóng vai trò quan trọng ở Việt Nam. Có lẽ, Tết là thời gian
mà các thành viên trong gia đình có thể tụ họp để tán gẫu hay dùng bữa với nhau.
Tóm lại, Tết là phần thiết yếu ở Việt Nam.
TOPIC 15: Advantages & disadvantages of the Internet
Nowadays, the Internet, which has many benefits and some drawbacks, is
becoming popular all over the world. For one thing, it can provide a lot of
information and some kinds of entertainment for us. Instead of using the traditional
media like newspapers, we can use the Internet to surf webs to get information.
When you have free time, you can relax/unwind by listening to music and play
games. Furthermore, through the Internet we not only keep in touch with friends
and family but also share opinions or photos with each other. Beside the
advantages, it also has some disadvantages. It can make us lazy. We only want to
use the Internet to get information instead of thinking independently. In addition,
we can waste too much time sitting in front of the computer to read newspapers or
play games, which can easily have a negative effect on our eyes. In short, I think
the internet will be useful to us if we know to use it effectively.
Bài dịch: Những thuận lợi và bất lợi của Internet
Ngày nay, Internet có nhiều lợi ích và bất lợi đang trở nên phổ biến khắp thế giới.
Đầu tiên nó có thể cung cấp nhiều thông tin và nhiều loại giải trí cho chúng ta. Thay
14


vì sử dụng những phương tiện truyền thống như báo chí thì chúng ta có thể sử dụng
Internet để lướt web để nhận thông tin. Khi bạn có thời gian rảnh thì bạn có thể thư
giản bằng việc nghe nhạc và chơi trò chơi. Hơn nữa, thông qua Internet chúng ta
không chỉ liên lạc với bạn bè và gia đình mà còn chia sẻ được những ý kiến hay những
tấm ảnh với nhau. Bên cạnh những thuận lợi nó cũng có môt số bất lợi. Nó có thể làm
cho chúng ta lười nhác. Chúng ta chỉ muốn sử dụng Internet để nhận thông tin thay
vì suy nghĩ độc lập. Thêm vào đó chúng ta có thể lãng phí quá nhiều thời gian ngồi
trước máy tính để đọc báo hay chơi trò chơi mà có thể dễ dàng ảnh hưởng tiêu cực
đến mắt của chúng ta. Tóm lại, tôi nghĩ rằng Internet sẽ hữu ích với chúng ta nếu
chúng ta biết cách sử dụng nó hiệu quả.

TOPIC 16: Write about the kind of book you like best
I am usually in habit of reading books. Addition to books that offer me much
useful information, I also like comic book. I like comic by the following reasons. First
of all, Comic books bring me a great deal of relaxation. One of them is
Doremon story, which tells many funny short stories about 2 main characters,
Doremon and Nobita. The author of that comic creates so many amusing situations
among characters that. I can’t help laughing. It’s actually a hard-to-put-down book.
It attracts not only children but also adults as me. Another good point of it I want to
mention about is creative imagination. I mean children need to have imaginative
mindset, which helps them be more active in life. Finally, comic book is worth reading
after hard work. It is nice for everyone
Bài dịch: Viết về thể loại sách mà bạn thích nhất
Tôi thường có thói quen đọc sách. Ngoài sách mà cung cấp cho tôi nhiều thông tin
hữu ích, tôi cũng thích truyện tranh. Tôi thích truyện tranh bởi những lí do sau đây.
Trước hết, truyện tranh mang lại cho tôi rất nhiều sự thư giãn. Một trong số đó là
Doremon câu chuyện, mà nói nhiều câu chuyện ngắn hài hước về 2 nhân vật chính,
Doremon và Nobita. Các tác giả của truyện tranh đã tạo ra rất nhiều tình huống hài
hước trong các nhân vật đó. Nó thực sự là một cuốn sách khó khăn để đưa xuống. Nó
thu hút không chỉ trẻ em mà còn người lớn như tôi. Một điểm tốt của nó, tôi muốn đề
cập đến là trí tưởng tượng sáng tạo. Tôi có nghĩa là trẻ em cần phải có tư duy giàu
trí tưởng tượng, giúp họ chủ động hơn trong cuộc sống. Cuối cùng, truyện tranh là
đáng đọc sau khi làm việc chăm chỉ. Nó là tốt đẹp cho tất cả mọi người.

15


TOPIC 17: Write about the benefits of reading

Of all the interesting freetime activities as well as entertainments, I like reading
book most because of its good aspects it brings to me. First and foremost, reading
book not only helps widen my knowledge but also makes me love my life more. As
you know reference books provide us with a lot of information of every field of our
life. Besides, novels, stories which contain many romantic and touching plots
controlling my feeling a great deal.
Moreover, enjoying books regularly gives me a good habit. Especially, my ability to
express words fluently is better and better. Therefore, I will be confident of
communicating with others. In short, reading books is my main hobby and I will
make best use of its advantages to have a happy lifestyle.
Bài dịch: Viết về ích lợi của việc đọc sách
Trong tất cả các hoạt động của thời gian rảnh thú vị cũng như vui chơi giải trí, Tôi
thích đọc sách nhất vì các khía cạnh tốt đẹp của nó mà nó mang lại cho tôi. Đầu tiên
và trước hết, đọc cuốn sách không chỉ giúp mở rộng kiến thức của tôi, nhưng cũng
làm cho tôi yêu cuộc sống của tôi nhiều hơn. Như bạn đã biết sách tham khảo cung
cấp cho chúng tôi với rất nhiều thông tin của tất cả các lĩnh vực của đời sống chúng
ta. Bên cạnh đó, tiểu thuyết, truyện có chứa nhiều thửa lãng mạn và cảm động kiểm
soát cảm giác của tôi rất nhiều. Hơn nữa, thưởng thức cuốn sách thường xuyên mang
lại cho tôi một thói quen tốt. Đặc biệt, khả năng của mình để bày tỏ lời trôi chảy là
tốt hơn và hay hơn.Vì vậy, tôi sẽ tự tin giao tiếp với người khác. Trong thời gian ngắn,
đọc sách là thú vui chính của tôi và tôi sẽ tận dụng tối đa lợi thế của mình để có một
lối sống hạnh phúc.
TOPIC 18: Facebook influence good, how bad for the life of the user?
In our life, what also has two sides of it is: the good and the bad. Facebook
social network too. One of the other utilities can not deny is the sharing of facebook:
Information, images, news, ... with speed in seconds. Social networks are easy to use
and it offers many benefits to users. It will create conditions conducive to the
learning kidney as well as the communication hub in the work of the user. Especially
young people, it will bring you a lot of opportunities to develop the ability to search
for business learning, earn money to be able to achieve the dream. However,
Facebook will affect very bad for those who use it on purpose or not, or the
unhealthy purpose. It also can be addictive for those who do not know control
myself, when they won too much time using this application. Therefore, beneficial
or harmful facebook depending on intended use of each person.
16


Bài dịch: Facebook ảnh hưởng tốt, xấu như thế nào đối với cuộc sống của người
dùng ?
Trong cuộc sống của chúng ta, cái gì cũng đều có hai mặt của nó là: mặt tốt và mặt
xấu. Mạng xã hội Facebook cũng vậy. Một trong những tiện ích khác không thể phủ
nhận của facebook là việc chia sẻ: Thông tin, hình ảnh, tin tức,...với tốc độ tính bằng
giây. Mạng xã hội này rất dễ sử dụng và nó mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng.
Nó sẽ tạo điều kiện thận lợi cho việc học tập cũng như các mối giao tiếp trong công
việc của người dùng. Đặc biệt là những bạn trẻ thì nó sẽ mang đến cho các bạn rất
nhiều những cơ hội để phát triển khả năng tìm kiếm học hỏi làm ăn, kiếm tiền để có
thể đạt được ước mơ. Tuy nhiên, facebook sẽ ảnh hưởng rất xấu đối với những người
nào sử dụng nó vào những mục đích không hay, hoặc những mục đích thiếu lành
mạnh. Nó còn có thể gây nghiện đối với những người không biết kìm chế bản thân,
khi họ giành quá nhiều thời gian cho việc sử dụng ứng dụng này. Do đó, facebook có
lợi hay hại tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi người.

TOPIC 19: Science and its effects

One of the most striking features of the present century is the progress of science
and its effects on almost every aspect of social life. Building on the foundation laid by
the predecessors, the scientists of today are carrying their investigation into everwidening fields of knowledge. The advance of science and technology has brought the
different parts of the world into closer touch with one another than ever before. We
are able to reach distant lands within a very short time. We are also able to
communicate with people far away by means of the telephone and the wireless. The
invention of the printing machine has made it possible for us to learn from books and
newspapers about people in other lands. Moreover, science which has helped people
to secure control over nature. Science is admittedly the dominating intellectual force
of the modern age.
Bài dịch: Khoa học và tác dụng của nó
Một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong thế kỷ hiện nay là sự tiến bộ của khoa
học và ảnh hưởng của nó trên hầu như mọi mặt của cuộc sống xã hội. Xây dựng trên
nền tảng của những người đi trước, các nhà khoa học ngày nay đang tiến hành nghiên
cứu những lĩnh vực kiến thức lớn chưa từng có. Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật
đã làm cho các nước khác nhau trên thế giới xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Chúng
ta có thể đến những vùng đất xa xôi trong một thời gian rất ngắn. Chúng ta có thể liên
lạc với những người ở xa qua phương tiện điện thoại và máy vô tuyến. Việc phát minh
ra máy in giúp chúng ta đọc sách, báo về con người ở những đất nước khác. Hơn thế,
chính khoa học đã giúp con người đạt được quyền kiểm soát thiên nhiên. Khoa học
được công nhận là lực lượng tri thức then chốt của kỷ nguyên hiện đại ngày nay.
17


TOPIC 20: Describe the house you are living in. Why do you love it?

The house we are living in is situated in the suburb of HCM city, within thirty
minutes’ drive off the central city. We have lived there for more than twenty years.
This is a fairly large house surrounded with a luxuriant garden. My house consists of
four bed-rooms, a living-room, a bathroom with a shower, a dinning-room, a kitchen
and a toilet. It is air-conditioned and well-furnished. The living-room is decorated
beautifully. Paintings by famous artists are hung on the walls. At night, the color neon
lights increase the beauty and coziness of the room. There, on Sundays and holidays
my father usually spends his time playing chess or drinking tea with his friends. My
mother and my two sisters are diligent and hard-working women. They often keep the
house clean and tidy. I love my house very much because it is the place where I was
born and have grown up in the education of my father and in the tender loving care of
my mother. I have spent my whole childhood in the love and affection of my dear ones
with so many sweet memories.
Bài dịch: Mô tả nhà bạn đang sống. Tại sao bạn thích nó?
Ngôi nhà chúng ta đang sống trong nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh,
trong vòng khỏi trung tâm thành phố ba mươi phút lái xe. Chúng tôi đã sống ở đó hơn
hai mươi năm. Đây là một ngôi nhà khá rộng lớn bao quanh với một khu vườn um
tùm. Nhà tôi bao gồm bốn phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm với vòi sen,
phòng ăn phòng, nhà bếp và nhà vệ sinh. Đó là điều hòa nhiệt độ và đầy đủ tiện nghi.
Các phòng khách được trang trí đẹp mắt. Tranh của họa sĩ nổi tiếng được treo trên
tường. Vào ban đêm, những ánh đèn màu neon làm tăng vẻ đẹp và ấm cúng của căn
phòng. Ở đó, vào ngày chủ nhật và ngày lễ cha tôi thường dành thời gian của mình
chơi cờ hoặc uống trà với bạn bè của mình. Mẹ tôi và hai người em gái là phụ nữ
siêng năng và chăm chỉ làm việc. Họ thường giữ nhà sạch sẽ và gọn gàng. Tôi yêu
nhà tôi rất nhiều bởi vì nó là nơi tôi sinh ra và lớn lên trong sự giáo dục của cha tôi
và trong sự chăm sóc yêu thương dịu dàng của mẹ tôi. Tôi đã dành toàn bộ thời thơ
ấu của tôi trong tình yêu và tình cảm của những người thân yêu của tôi với rất nhiều
kỷ niệm ngọt ngào.

TOPIC 21: Describe a village you know well

I was born and have grown up in the country in a small village beside a beautiful
river. My village is surrounded in a hedge of green bamboos. Most of the houses in
the village are built of brick and have red tiled roofs. In the middle of the village there
is an old pagoda with high trees around it. On the right of the village flows quietly a
clear and blue river. When I was young, I used to swim in the river with my friends.
18


On the left of the village lies the village green where village meetings are often held
by village officials. On this ground covered with soft grass we used to fly kites on
windy autumnal evenings. My villagers are very friendly and helpful. They are willing
to offer mutual help in any case and always get on with one another harmoniously. I
loved his village because that is where I was born, grew up and had the happiest
childhood

Bài dịch: Mô tả một ngôi làng bạn biết rõ
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn trong một ngôi làng nhỏ bên cạnh một con
sông xinh đẹp. Làng tôi được bao bọc trong một hàng rào tre xanh. Hầu hết các nhà
trong làng được xây bằng gạch và có mái đỏ gạch. Ở giữa làng có một ngôi chùa cũ
với cây cao xung quanh nó. Phía bên phải của làng chảy lặng lẽ một dòng sông xanh
trong. Khi tôi còn trẻ, tôi thường bơi lội trên sông với bạn bè của tôi. Trên trái của
làng nằm xanh làng nơi các cuộc họp thôn thường được tổ chức bởi các cán bộ thôn.
Trên mặt đất này bao phủ bởi cỏ mềm chúng tôi sử dụng để thả diều vào những buổi
tối mùa thu lộng gió. Dân làng tôi rất thân thiện và hữu ích. Họ sẵn sàng để giúp đỡ
lẫn nhau trong mọi trường hợp và luôn nhận được về với nhau hài hòa. Tôi rất yêu
ngôi làng của mình bởi vì đó là nơi tôi đã sinh ra, lớn lên và có thời thơ ấu hạnh phúc
nhất.

TOPIC 22: Describe your best friend and tell why you like him or her
To me, one of my best friends is Nam. Nam is 18 years old. He has black hair, a
broad forehead, a straight nose and bright eyes. He is very good-looking. He has a
kind heart and is easy to get on with everybody. We have been friends for a very long
time. The deeper our mutual understanding becomes the more we feel closely attached
to each other. Nam and I are keen on learning. We are the best pupils in our class.
Nam is always at the top. He is good at every subject, but he never shows pride in his
abilities and always tries to learn harder. Nam’s family is not rich enough. His parents
are retired workers. I like Nam very much because of his honesty and straight
forwardness. He is always ready to help his weak friends in their study. In my relation
with Nam, I have got precious experience: thirst for learning, patience to overcome
difficulties, helpfulness and filial piety.

Bài dịch: Mô tả người bạn tốt nhất của bạn và nói lý do tại sao bạn thích anh ấy
hoặc cô ấy?

19


Đối với tôi, một người bạn tốt nhất của tôi là Nam. Nam 18 tuổi. Anh ấy có mái tóc
đen, một vầng trán rộng, mũi thẳng và đôi mắt sáng. Anh ấy rất đẹp trai. Ông có một
trái tim nhân hậu và rất dễ dàng để có được với tất cả mọi người. Chúng tôi đã là bạn
trong một thời gian rất dài. Càng hiểu biết lẫn nhau của chúng tôi trở nên chúng ta
càng cảm thấy gắn bó với nhau. Nam và tôi đang quan tâm đến việc học. Chúng tôi
là những học sinh giỏi nhất lớp của chúng tôi. Nam luôn luôn ở đầu lớp. Anh rất giỏi
tất cả các môn, nhưng anh không bao giờ cho thấy niềm tự hào trong khả năng của
mình và luôn cố gắng học chăm chỉ hơn. Gia đình của Nam là không đủ giàu. Cha mẹ
của anh là công nhân đã nghỉ hưu. Tôi thích Nam rất nhiều vì sự trung thực và thẳng
thắn của anh. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè yếu của mình trong nghiên cứu của
họ. Trong mối quan hệ của tôi với Nam, tôi đã có kinh nghiệm quý báu: khao khát học
hỏi, kiên nhẫn để vượt qua khó khăn, sự hữu ích và lòng hiếu thảo

TOPIC 23: Describe a bridge you know well

Whoever has been to Hue ancient city will always admire the gracefulness of
Trang Tien Bridge. Built a long time ago, Trang Tien Bridge is composed of 12 spans
joining the left bank to the right bank of the Perfume River. From far away it looks
like white arches emerging from the blue skyline. On bright moonlit nights, standing
on the bridge you can see myriads of glitter stars reflecting on the clear and blue
waters. The light evening breeze rising from the river caresses your skin and fills your
lungs with soft fragrance. All around you are coolness and quietness. In the stillness
of the long night you can hear the little waves lapping against the sampans gliding
gently below. During the day, however, the sceneries are livelier. Groups of
schoolgirls, dressed in white, with conical palm hats on their heads are gracefully
walking over the bridge to their Dong Khanh School, talking and laughing merrily.
The flaps of their white traditional dress or ao dai are fluttering in the fresh morning
breeze just like butterflies’ wings. Tourist will foster sweet recollections of this
famous bridge forever once they have visited this romantic city.
Bài dịch: Mô tả một cây cầu bạn biết rõ
Bất cứ ai đã từng đến Huế -thành phố cổ, sẽ luôn ngưỡng mộ sự duyên dáng của cầu
Tràng Tiền. Được xây dựng trong một thời gian dài trước đây, cầu Tràng Tiền bao
gồm 12 nhịp nối bờ trái sang bờ phải của sông Hương. Từ xa nó trông giống như
những mái vòm trắng nổi lên từ đường chân trời xanh. Vào những đêm trăng sáng,
đứng trên cầu, bạn có thể thấy vô số ngôi sao lấp lánh khi phản ánh trên làn nước
xanh trong. Những làn gió nhẹ buổi tối lên từ sông mơn trớn làn da của bạn và đầy
phổi của bạn với hương thơm mềm mại. Tất cả xung quanh bạn là mát và yên tĩnh.
Trong sự tĩnh lặng của đêm dài bạn có thể nghe thấy những con sóng nhỏ vỗ chống
lại những con thuyền tam lướt nhẹ nhàng dưới đây. Tuy nhiên, trong ngày, những
khung cảnh rất sống động. Các nhóm học sinh nữ, mặc áo trắng, với mũ cọ hình nón
20


trên đầu của họ được duyên dáng đi bộ qua cầu đến trường của họ Đồng Khánh, nói
chuyện và cười đùa vui vẻ. Các cánh tà của trang phục truyền thống màu trắng hoặc
áo dài đang rung trong gió buổi sáng tươi giống như cánh bướm. Du lịch sẽ thúc đẩy
hồi ức ngọt ngào của cây cầu nổi tiếng này mãi mãi một khi họ đã viếng thăm thành
phố thơ mộng này.

TOPIC 24: Tell about one of the activities you want to do in your spare time
Watching television is one of the activities I like to do in my spare time. I
enjoy watching cartoons on Saturday mornings and sports programs on Sunday
afternoons. I also watch television during the week after I have finished all my
school work. At night, I especially like to watch movies and situation comedies. If I
have a lot of homework, I try to arrange my schedule so that I can watch at least one
of my favorite shows. Watching television is not the only activity that I do in my
spare time. My other favorite activities are making paper flowers and going
shopping with my friends. However, when I have spare time, I spend more time
watching television than any other activities. Watching television can help me not
only relax but also build me a huge knowledge of the open world.
Bài dịch: Kể về một trong những hoạt động mà bạn muốn làm trong thời gian
rảnh rỗi
Xem truyền hình là một trong những hoạt động tôi muốn làm trong thời gian rảnh rỗi
của tôi. Tôi thích xem phim hoạt hình vào sáng thứ Bảy và các chương trình thể thao
trên chiều chủ nhật. Tôi cũng xem truyền hình trong suốt một tuần sau khi tôi đã hoàn
thành tất cả các công việc học của tôi. Vào ban đêm, tôi đặc biệt thích xem phim và
phim hài tình huống. Nếu tôi có rất nhiều bài tập về nhà, tôi cố gắng sắp xếp lịch trình
của tôi để tôi có thể xem ít nhất một trong những chương trình yêu thích của tôi. Xem
truyền hình không phải là hoạt động duy nhất mà tôi làm trong thời gian rảnh rỗi của
tôi. Hoạt động yêu thích khác của tôi đang làm hoa giấy và đi mua sắm với bạn bè
của tôi. Tuy nhiên, khi tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi dành nhiều thời gian xem truyền
hình hơn bất kỳ các hoạt động khác. Xem truyền hình có thể giúp tôi không chỉ thư
giãn mà còn xây dựng cho tôi một kiến thức rất lớn của thế giới mở.

TOPIC 25: An incident I shall never forget

One day, I met a terrible thing. I can still remember the incident very clearly. That
night, I was home alone. Suddenly, I heard a strange cry outside the house. It
frightened me at once. I heard the cry again, but this time it was not so loud. I now felt
certain that a child had been attacked by some person or an animal. I opened the door
at the back of the house to find out what it was. As soon as I did so, I saw a small girl
with a lot of blood all over her body, lying on the floor. She was still alive; however,
21


I then took her into our house and telephoned to the hospital near by. Soon an
ambulance arrived and took her to the hospital. I did not know what happened after
that. When my parents returned, I told them all that had happened. Perhaps this is the
story I will never forget.
Bài dịch: Một sự việc tôi sẽ không bao giờ quên
Một ngày nọ, tôi đã gặp một chuyện khủng khiếp. Tôi vẫn còn nhớ sự việc rất rõ ràng.
Tối hôm đó, tôi đang ở nhà một mình .Đột nhiên, tôi nghe một tiếng kêu lạ bên ngoài
ngôi nhà. Nó làm tôi kinh sợ cùng một lúc. Tôi nghe tiếng khóc một lần nữa, nhưng
lần này nó không quá lớn. Bây giờ tôi cảm thấy chắc chắn rằng một đứa trẻ đã bị tấn
công bởi một số người hoặc một con vật. Tôi mở cánh cửa ở phía sau của ngôi nhà
để tìm hiểu những gì nó được. Ngay sau khi tôi đã làm như vậy, tôi thấy một cô gái
nhỏ với rất nhiều máu trên khắp cơ thể cô, nằm trên sàn nhà. Cô vẫn còn sống; Tuy
nhiên, sau đó tôi đưa cô vào nhà của chúng tôi và gọi điện đến bệnh viện gần đó.
Ngay sau đó xe cứu thương đến và đưa cô đến bệnh viện. Tôi không biết những gì xảy
ra sau đó. Khi cha mẹ tôi trở về, tôi nói với họ tất cả những gì đã xảy ra. Có lẽ đây là
câu chuyện tôi không bao giờ quên.

TOPIC 26: Talk about good manners

Good manners play an important part in maintaining peace in a community. A man
who has good manners does not hurt the feelings of others, and therefore he is on good
terms with his friends and neighbors and also with others. In this way he helps to keep
peace in society. To live well in a society, money alone is not enough. We should also
have good manners, for it is human nature to seek friendship; and friendship cannot
be bought with money. Friendship with others makes life pleasant and it has to be
earned through our own attitude towards others. If we are kind to others, they will be
kind to us, and kindness is the essence of good manners. If one’s manners are good,
one behaves well everywhere, even when one is away from the critical eyes of others.
Only such a person can live well in society. It is therefore essential for everyone to
cultivate good manners.

Bài dịch: Nói về cách cư xử tốt
Cách cư xử tốt đóng một phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình trong một cộng
đồng. Một người đàn ông có cách cư xử tốt không làm tổn thương cảm xúc của người
khác, và do đó ông có mối quan hệ tốt với bạn bè và hàng xóm của mình và cũng có
những người khác. Bằng cách này, ông đã giúp giữ hòa bình trong xã hội. Để sống
tốt trong một xã hội, tiền bạc không thôi là không đủ. Chúng ta cũng nên có cách cư
xử tốt, vì đó là bản chất của con người để tìm kiếm tình bạn; và tình bạn không thể
mua được bằng tiền. Tình bạn với những người khác làm cho cuộc sống dễ chịu và nó
22


đã kiếm được thông qua thái độ của chúng ta đối với người khác. Nếu chúng ta tốt
với người khác, họ sẽ tốt với chúng tôi, và lòng tốt là bản chất của cách cư xử tốt. Nếu
cách cư xử của một người tốt, một trong những cư xử tốt ở khắp mọi nơi, ngay cả khi
người ta đi từ mắt quan trọng của những người khác. Chỉ có như vậy một người có
thể sống tốt trong xã hội. Do đó, cần thiết cho tất cả mọi người để tu luyện cách cư
xử tốt.

TOPIC 27: The value of libraries

A good library is an ocean of information, whose boundaries continue to extend
with the endless contribution of the numerous streams of knowledge. Thus, it has a
peculiar fascination for scholars, and all those whose thirst for knowledge is instable.
The usefulness of libraries in the spread of knowledge has been proved through the
years. The field of knowledge is so extensive and life is so brief that even the most
avid reader can never expect to absorb it all. Those who have a love for knowledge,
therefore, try to master only a small fraction of it. Even this requires reading of
hundreds of books, cheap and expensive, new and old. But few people are able to buy
all the books on the subject in which they wish to attain proficiency. It is therefore
necessary for them to visit a good library, where they can read a great variety of books
on the subject they love. Besides, many old and valuable books on certain subjects are
found only in a good library. Even the original manuscript of an author, who died
several years ago, can be found in it, sometimes. In short, libraries have contributed
so much to the extension of knowledge that they have become almost indispensable
to all literate men.

Bài dịch: Giá trị của thư viện
Một thư viện lớn là một đại dương của thông tin mà ranh giới của nó tiếp tục mở rộng
với sự đóng góp vô tận những dòng suối tri thức không bao giờ ngừng lại. Vì vậy nó
có sức quyến rũ đặc biệt đối với các học giả và những người khát khao chân trời kiến
thức. Sự hữu dụng của thư viện trong việc truyền bá kiến thức đã được Minh chứng
hàng bao năm qua. Cánh đồng của tri thức thì quá rộng và cuộc đời thì quá ngắn cho
nên ngay cả những độc giả tham lam nhất cũng đừng bao giờ mong rằng sẽ đọc được
tất cả. Vì thế, những người yêu mến tri thức chỉ nắm vững một phần nào đó mà thôi.
Mà chỉ thế thôi cũng phải đọc hàng trăm quyển sách, rẻ và đắt, mới và cũ. Nhưng ít
ai có thể mua tất cả những quyển sách về chuyên môn mà họ muốn thành thạo. Vì thế
họ cần phải đến thư viện nơi họ có thể đọc thật nhiều sách về chủ đề yêu thích. Hơn
nữa nhiều quyển sách quí giá chỉ có trong thư viện. Đôi khi cả một bản thảo nguyên
gốc của một tác giả qua đời cách đây vài năm cũng có thể tìm thấy trong thư viện.
Tóm lại, thư viện đã đóng góp rất nhiều trong việc mở mang kiến thức đến nỗi nó trở
nên không thể thiếu được đối với tất cả con người.
23


TOPIC 28: The most important day in my life

The most important day in my life was the day when my parents decided to send
me to school. I was then about six years old. I had no thought of ever going to school.
Words can hardly describe how sad I felt at the thought of having to go to a school.
But everything had been decided for me and I had no choice but to go to school. Today,
I am older and I am in a secondary school, learning more and more about the world
around us. The knowledge that I have gained has enriched my mind and I have a better
understanding of human problems. I am also able to speak the English language with
some ease, and I know that my knowledge of English will prove of great value in all
my future activities. I also know that if I can pass all my examinations, I will some
day occupy an important position in some profession. Therefore, when I now think of
the day when my parents arrived at the decision to send me to school, I am filled with
love for them. That was indeed the most important day in my life, a day which has
changed the whole course of my life.
Bài dịch: Ngày quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi
Ngày quan trọng nhất trong đời tôi là ngày ba mẹ tôi quyết định gởi tôi đến trường.
Lúc đó tôi lên sáu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi học. Không có từ nào diễn tả
nỗi buồn của tôi khi phải đi học. Nhưng mọi việc đã định sẵn cho tôi. Tôi không còn
sự lựa chọn nào khác ngoài việc đến trường. Giờ đây tôi đã lớn hơn và là một học
sinh trung học đang học ngày càng nhiều về thế giới xung quanh chúng ta. Những
kiến thức tôi thu lượm được làm phong phú trí óc tôi và tôi đã hiểu biết nhiều hơn về
các vấn đề của nhân loại. Tôi cũng có thế nói tiếng Anh lưu loát, và tôi biết rằng kiến
thức tiếng Anh của tôi sẽ có ích trong cuộc sống tương lai của mình. Tôi cũng biết
rằng nếu tôi đỗ tất cả các kỳ thi, một ngày nào đó tôi sẽ giữ một vị trí quan trọng
trong một ngành nghề nào đó. Vì thế nghĩ về cái ngày ba mẹ quyết định gửi tôi đến
học đường, trong tôi tràn ngập yêu thương. Đó thực sự là ngày đáng nhớ nhất trong
cuộc đời tôi đó là ngày đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.

TOPIC 29: Importance of English

I think English is very important for modern life. It is mainly through the
English language that we gain access to the various sources of knowledge. English is
a language which is spoken and understood by many people in most countries of the
world. It is, in fact, the most important means of communication among the various
countries of the word. Knowledge of new discoveries and inventions in one country
is transmitted to other countries through English for the benefit of the world. In this
way English helps to spread knowledge and progress. The original writings of great
scientists, economists, philosophers, psychologists and others who did not speak and
24


write the English language have all been translated into English. Therefore, one who
has a good knowledge of English has access to all the sources of information. Further,
as the English language is used by people of different lands and cultures, it has become
very rich. It contains so many words, ideas and thoughts that a good knowledge of
English enriches the mind and enables one to express oneself well. It also helps one
to think better and to understand the people of other lands. It is for all these reasons
that I consider English the most important subject in school. For all these reasons, I
believe that English is an important language for humanity.
Bài dịch: Tầm quan trọng của Tiếng Anh
Tôi nghĩ rằng Tiếng Anh rất quan trọng đối với cuộc sống hiện đại. Chủ yếu nhờ thông
qua tiếng Anh mà chúng ta có thể tiếp cận nhiều nguồn kiến thức đa dạng. Tiếng Anh
là ngôn ngữ được nói và hiểu biết rất nhiều người đang sống tại phần lớn các quốc
gia trên thế giới. Trên thực tế tiếng Anh là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất giữa
nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Kiến thức về những phát minh và khám phá
mới trong một nước được truyền sang các nước khác thông qua tiếng Anh để mang
lại lợi ích cho cộng đồng thế giới. Bằng cách này tiếng Anh góp phần truyền bá kiến
thức và sự tiến bộ. Tất cả những công trình nghiên cứu nguyên bản của các nhà khoa
học, kinh tế học, triết học, tâm lý học vĩ đại đều đã được dịch sang tiếng Anh. Vì thế
những ai hiểu biết về tiếng Anh có thể tiếp cận được mọi nguồn thông tin. Hơn nữa vì
được sử dụng bởi nhiều người của nhiều đất nước và nền văn hóa khác nhau, tiếng
Anh trở nên rất phong phú. Nó bao gồm rất nhiều từ ngữ, ý kiến và tư tưởng, cho nên
một sự hiểu biết sâu sắc về tiếng Anh sẽ làm phong phú trí tuệ và giúp ta diễn đạt ý
tưởng của mình tốt hơn. Nó cũng giúp ta suy nghĩ tốt hơn và hiếu biết về con người
của những đất nước khác. Với tất cả những lý do này tôi cho rằng tiếng Anh là một
thứ ngôn ngữ quan trọng đối với nhân loại.

TOPIC 30: What kind of job would you like to do after you finish your

education?
Marketing seems to be the kind of career I would like to choose after i leave
from university. I like this work in view of some following reasons. First of all,
marketing position is well-paid job. The more you help your company sell more
products, the higher your salary is. Of course, you need to have effective strategies to
attract customers. Secondly, Working as a marketer gives me many opportunities of
improving my persuading skill and ability to converting idea into words. There is no
denial that this kind of job requires different skills , but if you meet these requirements,

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×