Tải bản đầy đủ

Quân toeic 1712

Các kiến thức và cụm từ  Part 5 + 6  
Mình soạn tất cả những gì mình học được trong quá trình mình tự học và ở 
trung tâm + tham khảo các tài liệu của các admin rồi tự tổng hợp lại, nếu có 
sai sót gì mong các bạn bỏ qua và báo cho mình biết :D  
 
CÁC CÔNG THỨC , CỤM DANH TỪ  , 1 SỐ MẸO :)   
1) lightly : nhẹ nhàng , khinh suất , hời hợt  
2) briefly : Tóm tắt , vắn tắt  
3) consistenly : Kiên định , trước sau như một  
4) enormously: To lớn , khổng lồ  
5) dedicate : Cống hiến , hiến dâng 
6) productively : sản xuất , tạo ra  
7) Reveal : Bộc lộ , biểu lộ 
8) Exhibition : Triển lãm  
9) Attribute : quy cho là  
10)direcly : Ngay lập tức 
11)condolences : Lời chia buồn 
12)sincere : Chân thành  
13)direction : Sự hướng dẫn , điều khiển , chỉ huy 
14)publicity : sự công khai 
15)publicize (v) : công khai 

16)prompt : Xúi giục , thúc đẩy 
17)appeal : Kêu gọi 
18)fund : Kho , quỹ 
19)payment : sự trả tiền  
20)Collection : Sự tụ tập , tụ họp  
21)approaval (N) *Từ này đuôi AL của Tính từ nhưng là loại từ N * ⇒ Sự tán 
thành 
22)entrance : Sự đi vào 
23)import : Nhập Khẩu  
24)Relocate  : Xây dựng lại  
25)without : không , không có  
26)Security Guard : Nhân viên bảo vệ 
27)Office Supplies : Thiết bị văn phòng 
28)award ­ winning : Đoạt giải thưởng 
29)worker productivity : Năng suất công nhân 
30)Personel belongings : Vật dụng cá nhân 
31)Under insuarance policy : Theo chính sách bảo hiểm  
32)away from :cách bao xa  
33)serious shortage : sự thiếu hụt nghiêm trọng  
34)eager to : háo hức  
35)waive to tax : Miễn thuế  


36)No matter + WH : Cho dù , bất kể  
37)cite st as : tán dương , biểu dương  
38)previous : Thời gian trước  
39)attention : chú ý  
40)years of experience : Năm kinh ngiệm  
41)settled a dispute : dàn xếp một mối bất hòa 
42)court : tòa án 
43)Even Though + Mệnh Đề 
44)visible  : có thể thấy được 
45)receive Something 
46)and again : thêm lần nữa  
47)unforeseen circumstance : hoàn cảnh không lường tới  
48)lack of : thiếu  
49)cleverly : Chi tiết , tỉ mỉ , khéo léo  
50)disposed of = (V) 
51)thinking positively : suy nghĩ tích cực 
52)Several + Ns (Danh từ số nhiều ) 
53)In conjuction with : cùng chung với 
54)Even mor = much more = all the more  
55)Các từ hay đi với MORE  
+ Much more 
+ Even more  
+ Lot more 
+ a lot more  
+ Far more  
56)potential : Tiềm năng , tiềm tàng  
57)safe from : an toàn khỏi  
58)Little + V(số ít) 
(Little + has ….) 
59)in an effort to : nỗ lực cố gắng  
60)supply st with st : cung cấp cái gì  
61)Fax capability : Máy FAX  
62)Water sports activities : Các hoạt động dưới nước  
63)Dispute : cuộc bàn cãi  
64)Failed to do st  
65)freequent contact : liên lạc thường xuyên 
66)early stages : giai đoạn đầu 
67)Violent : Hung bạo  
68)Save sb + Ving  
69)give a speed to st  
70)excellent in st  
71)independently : độc lập  
72)optimal effiicent : hiệu quả tối ưu 


73)market value : giá bán thị trường 
74)authorized sb to do st : ủy quyền ai làm gì 
75)Be concern about / over / with = Be worried About : lo lắng về cái gì 
76)Majority : phần lớn , phần đông 
77)at no extra charge : K phải trả thêm phí  
78)standard : Tiêu chuẩn  
79)ambitious : tham vọng 
80)envious : ghen tị  
81)granted : đồng ý , chấp nhận 
82)spacious : rộng rãi  
83)offer Sb with st : cung cấp cho ai cái gì  
84)future aviation trasportation : Phương tiện hàng không 
85)To call on : yêu cầu  
86)From st to st : Từ đâu đến đâu 
87)Series of st : 1 chuỗi , 1 loạt cái gì đó  
88)Some of st   
89)chance of st : cơ hội làm gì  
90)Rapidly : nhanh chóng  
91)cooperation : Sự hợp tác  
92)able To V  
93)quality TO  
94)combine  : kết hợp  
95)Malfunction = (v) 
96)advertising company = CỤM N  
97)Than ever : hơn bao giờ hết  
98)allow sb to : cho phép ai làm gì  
99)promote sb to st : Đề bạt ai thành gì  
100) Just as : Cũng như  
101) So that + Mệnh Đề 
102) Because Of + Mệnh Đề 
103) only if : chỉ khi nào  
104) Like To V  
105) Tobe seen whether : Cho thấy liệu rằng 
106) The same … as : giống như  
107) admission to st : quyền đi đến , đi vào  
108) marketing strategy : Chiến lược tiếp thị  
109) at later time  = next time  
110) Tobe in doubt about st : Nghi ngờ về điều gì đó 
111) work environment : Môi trường lao động 
112) Be used for + Ving + N : Dùng để làm gì  
113) Vender : Đại lý , nhà cung cấp  
114) Beginning + Thời gian : Bắt đầu thời điểm đó  


115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)

As Always : Như thường lệ  
Even + more  
prove + adj : chứng tỏ  
*siutuation = place = location : Tình hình vị trí  
*Consult = advise : Tư vấn , khuyên bảo  
yield = creat = generate : Tạo ra  
wage = salary = pay : Lương 
inquire about / into ST : yêu cầu , câu hỏi  
dress code compliance : Nguyên tắc ăn mặc  
adapt to : thích nghi với  
comment on : BÌnh luận 
Employment angecy : Đại lý làm việc  
unvailable = absent : vắng mặt 
dissovel : giải thể  
instanly : Ngay lập tức 
hastily : vội vàng , hấp tấp  
recognizable : Nhận diện 
presence : sự có mặt 
Cụm in detail 
Venerinary practice : Phòng khám thú ý  
Much less / Still Less : Huống hồ  
have st/so doing st = to allow : Cho Phép  
highly regarded : được đánh giá cao  
available at all time : Mọi lúc  
Finalize : Kiên nhẫn  
ensure + that  
Having nothing but  
Look , feel  , seem , keep , sound + adj (Tính từ) 
able : có năng lực 
novels = classic book : văn học cổ điển  
a social event : sự kiện xã hội  
place on : được áp dụng 
a long side : cùng với 
substitute : Người thay thế 
enrollment fee : phí đăng kí  
escort sb to st : Hộ tống ai đó  
Be on time for st = it’s time for : đã đến lúc làm gì  
automate : tự động hóa  
outsource st : hợp thành , hợp nhất  
intergrate st into st : tích hợp cái gì đó vào cái gì  
priority to / for : ưu tiên  
entrust sb with st : giao phó ai với cái gì 


157) Thus far = so far = until now : đến tận bây giờ  
158) severe / serious storms : cơn bão nguy hiểm / nghiêm trọng  
159) Lender = bank = financial institution : Ngân Hàng  
160) bar = ban = prohibit = prevent = hinder : Ngăn ngừa , ngăn chặn 
161) fight = battle = combat : chiến đấu 
162) dealwith = address = handle = solve = resolve = tackle : giải quyết  
163) in keeping with = obey = adhere to = abide by = comply with : tuân 
thủ  
164) Apply st to : áp dụng cái gì đến  
165) receptive st to : dễ tiếp thu  
166) deliberate on : suy nghĩ thấu đáo  
167) Seek st : tìm kiếm 
168) express : bày tỏ  
169) member ship fee : phí hội viên 
170) Trasferred st to st : chuyển cái gì đến cái gì  
171) Be/have/yet to V : vẫn còn chưa 
172) Online marketing : tiếp thị trực tuyến 
173) Heavy snow fall : bão tuyết lớn 
174) heavy trafic = peak hours  = rush hours : Giao thông đông đúc , tắc  
175) in hornor : nhân danh 
176) celebration of : nhân kỉ niệm 
177) Go on a business trip : Đối tác chiến lược 
178) Be close to somewhere = near somewhere : gần nơi nào đó  
179) All For it : Hoàn toàn đồng ý  
180) briefly on : Ngắn gọn , xúc tích  
181) ability to : có khả năng 
182) deliberate on : suy nghĩ thấu đáo 
183) cleaning service : Dịch vụ lau dọn 
184) intergral on : cần thiết ko thể thiếu  
185) As much in it : Nhiều như vậy  
186) pace of sale : Tiến độ bán hàng  
187) petting : Nuôi 
188) lecture : bài giảng 
189) competitive edge / model : ưu thế / lợi thế cạnh tranh 
190) To congratulate sb for Ving : chúc mừng ai đó việc gì 
191) Access to / across ; truy cập , đi vào  
192) banking / bank / business transaction : giao dịch ngân hàng / kinh 
doanh  
193) patient reliant : sự phụ thuộc bênh nhân 
194) Reservations about : nghi ngại về  
195) Be distinguished by : được phân biệt bởi  
196) careful planning : kế hoạch cẩn thận 


197) one ­ month delay : trì hoãn 1 tháng  
198) a high sense of professionalism : có hiểu biết sâu sắc về trình độ 
chuyên môn 
199) fasciniting interview : phỏng vấn  lôi cuốn / hấp dẫn 
200) assum a title : đảm nhận 1 vị trí / chức danh 
201) for your convenience : để thuận tiện cho bạn 
202) under take a project / research : Chịu trách nhiệm việc gì đó và làm 
nó 
203) Be noteable for : điều đáng chú ý  
204) openning speech : bài nói khai mạc 
205) succeed in + Ving  : Thành công trong  
206) within walking distance : trong vòng khoảng cách đi bộ 
207) remain available : vẫn còn 
208) highly recommended practice : 1 thói quen được đánh giá cao  
209) strategic partnership : đối tác chiến lược 
210) situation  = place = location : địa điểm  
211) implement ST for SB To v : thực hiện cái gì cho ai để làm gì 
212) go on business trip : Chuyến công tác 
213) Be reluction to do st : Miễn cưỡng làm gì 
214) foward st to st/sb : chuyển tiếp cái gì đến cái gì / ai đó  
215) get futher detail : để có thêm chi tiết  
216) Than ever : hơn bao giờ hết  
217) lengthy process : quá trình lâu dài  
218) Strong preference : sư yêu thích hơn  
219) Deem St (that) : Dường như  
220) operating cost : chi phí vận hành 
221) make withdrawals : thực hiện rút tiền  
222) manufacture facility : cơ sở sản xuất 
223) involve in : bao gồm , bao hàm  
224) involvement in : tình trạng rắc rối  
225) for instance = for example : ví dụ 
226) Be schedule To V : lên lịch làm gì  
227) Ensure That : đảm bảo rằng  
228) diagnose illnesses : chuẩn đoán bệnh 
229) When it come to Ving : khi bàn về vấn đề nào đó  
230) Unless specific otherwise : Trừ khi có quyết định khác 
231) Healthcare professionals : chuyên gia sức khỏe  
232) protective measure : giải pháp ngăn ngừa  
233) short­term failure : sự hỏng hóc ngắn  
234) Relevent / relate receipt : Hóa đơn liên quan 
235) Outgoing product : hàng hóa gửi đi 
236) continue = go on To v / Ving  : Tiếp tục  


237) To boots motivation : thúc đẩy động lực  
238) discontinue produc : ngừng sản xuất 
239) aspect of : khía cạnh của … 
240) the pool of candidate : lọt vào ds các ứng viên 
241) obtaining = acquired : giành được  
242) inddusstry : ngành công nghiệp 
243) congestion : tắc nghẽn , đông nghịt  
244) Elevation : sự nâng lên , đưa lên  
245) Mobility : tính di động , chuyển động  
246) belief : lòng tin , đức tín  
247) Retain = keep : giữ  
248) reivise : duyệt lại , xem lại  
249) Consolidation : ổn định , vững chắc  
250) Goverment recommentdations : Những đề xuất chính phủ  
251) Delining condition : trạng thái suy xụp 
252) Corporate : tập đoàn 
253) or else : Nếu không thì  
254) improper : ko thích hợp  
255) iT become apparent THAT : RÕ RÀNG RẰNG 
256) Fill a position : đảm nhận 1 vị trí  
257) A delegation of officer : ĐOàn đại biểu  
258) Strong market : Thị trường mạnh mẽ 
259) Strong work ethich : đạo đức nghề ngiệp 
260) Monitor the Risks : theo dõi / giám sát các rủi ro 
261) The toughest challenges : Những thách thức ngặt ngèo nhất  
262) Tendency : xu hướng cá nhân  
263) Reliant on : dựa vào  
264) notify of / about : thông báo của / về  
265) aployment = Job vacancies = Openning = Job opportumity : Cơ hội 
làm việc 
266) To arrive at SomeWhere : đến đâu đó  
267) ON SALE : Giám giá  
268) FOR SALE :Để bán  
269) Keep sb up­to­date = Keep SB update : cập nhật cho ai đó  
270) Compare prodct feature : so sánh đặc tính sản phẩm  
271) superior to = better than : tốt hơn so với 
272) Be fairly common for : Khá phổ biến  
273) Valued customer : khách thân quen 
274) Plus st : thêm vào 
275) worrying consequences : Hậu quả đáng lo ngại 
276) Optimistic about : lạc quan về  
277) Let sb begin by N / Ving : cho phép ai đó bắt đầu làm gì 


278) Representatives : đại diện bán hàng (từ nè lưu ý nè ) ^^ 

279) Những từ hay đi với “THAT” (Phía trên) 
280) hold accountable for  : Chịu trách nhiệm 
281) Acting director : Giám độc tạm thời 
282) Temporary and casual staff : Nhân viên tạm thời và nhân viên bình 
thường 
283) play an important role : đóng 1 vai trò quan trọng 
284) Tobe included in : được bao gồm trong 
285) off all kind  
     off any kind 
286) Run out of st : Hết cái gì đó 
287) in excess of : Vượt qa 
288) Attribute st to st : quy cái gì là do cái gì  
289) assistance in doing st : giúp đỡ trong việc gì  
290) Tobe concern that  : lo lắng rằng  
291) Tirelessly = diligently = industriously = k mệt mỏi , chăm chỉ 
292) as long as : miễn sao , miễn như  
293) Demand sb to do st  
294) encouter : bắt gặp  
295) officiate : thực thi , thực hành nhiệm vụ 
296) adversely : bất lợi  
297) advisory : tư vấn , cố vấn  
298) Rival team : Team đối thủ 
299) invite st to do st  
300) Submitted oneself to : chịu phục tùng  
301) discreetly : Kín đáo 
302) abundant : Phong phú  
303) ever since : Dấu hiệu HTHT 
304) contingent on/upon st = dependent on/upon st : Phụ thuộc cái gì  


305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)
323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)

brochure published : các tài liệu được xuất bản  
Dinning experences : Trải nghiệm ăn uống  
dealer : người bán hàng 
shaped : nặn , gọt , tạo hình  
Quite : hoàn toàn , hầu hết  
Seldom : ít khi , hiếm khi 
concept : khái niệm  
position  : vị trí  
planning (N) ; Planned (V) 
profoundly : 1 cách sâu sắc  
Suited + For/ to : Phù hợp 
Cụm Make note of  
Generously : Hào phóng 
Gradually : từ từ , dần dần  
guideline : nguyên tắc  / đường lối chỉ đạo  
financially : về mặt tài chính  
Personel belongings : vật dụng cá nhân  
Retail sales : bán lẻ  
Associated cònference : các cuộc hội thảo liên quan 
Living expensive : chi phí ăn ở  
TObe under consideration : đang đc cân nhắc  
product inquiries : vấn đề liên quan đến sản phẩm 
economy use : sử dụng tiết kiệm 
go ahead : Tiếp tục , cho phép  
progress : sự tiến bộ  
Scrutiny : kiểm tra 
Considerably : đáng kể  
instruct : Chỉ dẫn , hướng dẫn  
Steep (adj) : cao , dốc 
Forful (adj) : mạnh mẽ , sinh động 
Vail (adj) : có giá trị  , hiệu lực 
tempt : cám dỗ  
nervously : bồn chồn , bối rối :3  
Deluxe : sang trọng 
Make room for + ST : Dọn chỗ cho  
collaborate with ST : hợp tác , gắn bó với  
on good authority: theo nguồn đáng tin cậy 
comprehensive directory : Danh bạ đầy đủ  
notice the fault : phát hiện ra lỗi  
electronic ticketing : vé điện tử  
in recognition of st : Để công nhận 
Narrow (adj) : Hẹp , chật hẹp 


347) Mutually : lẫn nhan 
348) Definitely : dứt khoát  
349) Occasionally  : Thinh thoảng , đôi khi 
350) An employee hand book : sổ tay nhân viên 
351) The fringe benefit : các khoản phúc lợi phụ 
352) A technical description / support : Mô tả kỹ thuật 
353) Housing development : phát triển nhà ở  
354) Record working hours : ghi lại giờ làm việc 
355) Record samples : ghi lại mẫu 
356) Record expenses : Ghi lại chi phí  
357) Record order : Ghi lại đơn đặt hàng 
358) Be aware of / that : am hiểu về / rằng 
359) Postpone until + adv (time) : Trì hoàn cho đến tận 
360) consider for : cân nhắc cho  
361) take aadvantage of : tận dụng 
362) to originally anticipate : Dự đoán lần đầu  
363) PowerFUll tools : công cụ mạnh mẽ  
364) No later than : ko chậm hơn  
365) Futher information : Thông tin thêm 
366) Useful information : thông tin hữu ích 
367) detailed information : thông tin chi tiết 
368) To the poin : đi thẳng vào vấn đề  
369) years to come : những năm sắp đến 
370) Apporopriate / enhance trainning system : Hệ thống đào tạo / thích 
hợp 
371) conveniently : thuận tiện 
372) verify (v) 
373) right across from = opposite : đối diện 
374) improve on/upon st : cải thiện 
375) honor sb/st for st : Vinh danh ai … do cái gì 
376) Leave message with sb : để lại tin nhắn cho ai đó 
377) on sale growth : tăng trưởng doanh số , doanh thu 
378) reserve the right to v : có quyền 
379) To waive one’s right : tước quyền 
380) particularly in  = especially : đặc biệt 
381) Equal to = similar to : tương đương với 
382) Locate behind pilars : đằng sau các cột to 
383) A one page abstract : bản tóm tắt 1 trang 
384) accustomed to ving : quen với 
385) in case of = in the event of : trong trường hợp  
386) reserve st for sb / st : đặt trước cái gì cho ai  
387) Declining sale : doanh số suy giảm  


388)
389)
390)
391)
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)
401)
402)
403)
404)
405)
406)
407)
408)
409)
410)
411)
412)
413)
414)
415)
416)
417)
418)
419)
420)
421)
422)
423)
424)
425)
426)
427)
428)
429)

Take to prevent st : ngăn ngừa cái gì 
distribute : phân phối  
and would / and then : và sẽ / và sau đó  
range from … to : phạm vi từ … đến … 
retirement party : tiệc nghỉ hưu 
prospective member : thành viên tiềm năng 
discontinued appliances : thiết bị ko còn dùng được 
date / days of receipt : Ngày nhận biên lai 
Contract negotiations : đàm phán hợp đồng 
present to sb : đại diện ai đó 
more room for : vẫn còn khả năng 
summary an agreement : bản tóm tắt hợp đồng 
Excellent public speaking : kĩ năng nói 
Excellent negotiation skill : kĩ năng đàm phán 
controvery new book : sách gây tranh cãi 
Out of order : hư , hỏng  
Out of Reach : ngoài tầm với 
Out of the question : không bàn cãi  
Out of use : hết xài , hết sử dụng 
With reach : trong tầm với 
Within the law : đúng luật , theo luật 
undergoing : trải qua  
most likely : rất có thể  
Factors : Những yếu tố  
Promising : triển vọng 
Seating capacity : sức chứa 
The primary financial concern : lo lắng tài chính chủ yếu 
attend = take part in = enroll in = participate in = enter → tham gia  
would prefer to V : thích làm gì 
would like to v  
Had better = should V : nên làm gì 
Fluatuating deadlines : hạn chót biến động 
Necessarily indicate : chỉ ra 1 cách tất yếu 
Persuade someone of st : làm ai tin cái gì 
persuade someon to V / into Ving : thuyết phục ai làm gì 
Make up = represent = account for : Chiếm 
certain that  / about : chắc chắn rằng / về  
reibursement : sự hoàn trả  
As proof of purchase : như là bằng chứng mua hàng 
minor / incidential error : lỗi nhỏ  
Promotional product : quảng cáo sản phẩm 
soucre of information : nguồn thông tin 


430) please feel free to V : Làm ơn thoải mái làm gì 
431) To settle a dispute / debate : dàn xếp cuộc tranh cãi , hòa giải 
432) Preference for / on product : sự ưa thích sản phẩm  
433) COst = rent = fare = at rate →  giá / chi phí 
434) survey : nhìn chung , bao quát 
435) restless : ko ngừng nghỉ  
436) be worth Ving : Xứng đáng để làm gì 
437) ASK + that + MĐ  
438) Be dedicated To Ving = Be devoted to Ving = cống hiến làm gì 
439) Meet (V) : thỏa mãn , đáp ứng 
440) specializes in : chuyền về 
441) Tobe included in : được bao gồm 
442) hold accountable for : chịu trách nhiệm  
443) Play an important role : đóng 1 vai trò quan trọng 
444) combination : sự kết hợp  
445) Do more than Just V 
446) take on  : đảm nhận  
Chúc các bạn học tốt :D , vẫn còn nhiều chưa viết hết nốt đc vì mình sắp 
thi và nhiều việc bận nên ko tiếp tục đc :D  Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×