Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

Tiết 105, 106 :

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN TẢ NGƯỜI
1. Kiến thức.
- Thông qua tiết kiểm tra, rèn luyện cho học sinh kỹ năng viết bài tập làm văn tả
người.
- Đánh giá mức độ lĩnh hội kiến thức tập làm văn.
2. Kỹ năng.
- Nắm được những ưu, nhược điểm thông qua việc làm bài.
- Rút kinh nghiệm cho những đề bài sau.
3. Thái độ.
- Thân yêu môn văn, hứng thú học văn.
1) ổn định tổ chức :
2) Tiến hành kiểm tra.
- Giáo viên ghi đề lên bảng.
Đề ra : Hãy tả lại người mà em yêu quý nhất.
Yêu cầu :
- Bài viết xác định đúng yêu cầu của đề.
- Lựa chọn được các chi tiết tiêu biểu để miêu tả.
- bày tỏ rõ tình cảm của người viết về người được tả.


TaiLieu.VN

Page 1


Biểu điểm :
- Điểm 8 - 10 : Cho những bài viết tốt, hoàn chỉnh cả về nội dung lẫn hình thức.
- Điểm 6 - 7 : Cho các bài viết tương đối khá.
- Điểm 5 : Cho các bàii viết trung bình.
- Điểm 3 - 4 : Cho các bài viết chưa đạt yêu cầu.
- Điểm 1 - 2 : Cho các bài viết yếu kém.
* Hướng dẫn học ở nhà :
- Học sinh về lập dàn ý cho đề bài vừa làm.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×